*Cotele din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, reglementate prin Hotărârea nr.70/2022, care se fac venit la bugetul local și contul în care se plătesc aceste sume respectiv RO03TREZ69221A300501XXXX – redevențe miniere