SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Compartiment Relația cu Consiliului Local și Organizare Alegeri

Compartiment Relații Publice și Registratură

Compartiment Juridic, Legalitate și Contencios Administrativ

Compartiment Arhivă

BIROU AGRICOL

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A POPULAȚIEI