RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL – 2020

CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL (RGA)? Operațiune statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole – principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și deținerea animalelor. DE CE ESTE NECESAR RGA? – asigură date statistice comparabile între statele membre UE pentru o serie de variabile cheie din domeniul agriculturii, precum: numărul de exploataţii agricole, suprafaţa totală a terenurilor …

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ – Aprobare buget general UAT Adjud

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al UAT Adjud și Listele de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 vor face subiectul unei dezbateri publice organizate luni, 12 aprilie, începând cu ora 15:00, în Sala de Festivități a Colegiului Național ”Emil Botta”. Textul complet al …

Proiectul „REACT 360 – ROMA Empowerment and Action 360 degrees” – desemnat câștigător în cadrul apelului “Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene

Ca urmare a anunțului privind Apelului “Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, publicat pe site-ul www.adjud.ro , în urma evaluării proiectelor transmise către Primăria Municipiului Adjud, a fost desemnat câștigător, în baza punctajului obținut (70 de puncte), proiectul: „REACT 360 – ROMA Empowerment and Action 360 degrees” înscris în numele consorțiului format din următorii …

SC Agrocub SRL anunță publicul interesat privind consultarea asupra propunerilor preliminare de elaborare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ATRAGERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE FIXĂ DE SORTARE CU SPĂLARE ȘI CONCASARE propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Adjud, T125/1, P622, județul Vrancea. Publicul interesat poate transmite observații și propuneri asupra documentelor expuse/disponibile la sediul autorității locale – …

ANUNŢ DE INTENȚIE În cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor”, Runda a 2-a din cadrul Programului de “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

ANUNŢ DE INTENȚIE În conformitate cu următoarele prevederi: Articolul 8.15 din Regulamentul Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017, aplicabilă entităților publice din România; Ghidul aplicantului, Apelul nr. 1, Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” – Runda a 2-a; Apelul de proiecte nr. 1 ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” Apel deschis de proiecte, Runda …

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire …

Acte necesare & formulare
..