Consultare publică privind organizarea comerțului stradal și a teraselor din Municipiul Adjud

Având în vedere desele reclamații ale cetățenilor referitoare la construcțiile comerciale provizorii (chioșcuri, tonete, rulote, terase) care blochează trotuarele și circulația pietonilor și dau un aspect inestetic orașului, Primăria Adjud a pus în transparență decizională Regulamentul de autorizare și desfășurare a activității de comerț stradal pe raza municipiului. Actul normativ va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 24 …

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL – 2020

CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL (RGA)? Operațiune statistică pentru colectarea, prelucrarea și diseminarea datelor privind structura exploatațiilor agricole – principiul de bază fiind utilizarea terenurilor și deținerea animalelor. DE CE ESTE NECESAR RGA? – asigură date statistice comparabile între statele membre UE pentru o serie de variabile cheie din domeniul agriculturii, precum: numărul de exploataţii agricole, suprafaţa totală a terenurilor …

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ – Aprobare buget general UAT Adjud

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al UAT Adjud și Listele de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 vor face subiectul unei dezbateri publice organizate luni, 12 aprilie, începând cu ora 15:00, în Sala de Festivități a Colegiului Național ”Emil Botta”. Textul complet al …

Proiectul „REACT 360 – ROMA Empowerment and Action 360 degrees” – desemnat câștigător în cadrul apelului “Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene

Ca urmare a anunțului privind Apelului “Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, publicat pe site-ul www.adjud.ro , în urma evaluării proiectelor transmise către Primăria Municipiului Adjud, a fost desemnat câștigător, în baza punctajului obținut (70 de puncte), proiectul: „REACT 360 – ROMA Empowerment and Action 360 degrees” înscris în numele consorțiului format din următorii …

SC Agrocub SRL anunță publicul interesat privind consultarea asupra propunerilor preliminare de elaborare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ATRAGERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMPLASĂRII STAȚIE FIXĂ DE SORTARE CU SPĂLARE ȘI CONCASARE propus a fi amplasat în extravilanul Municipiului Adjud, T125/1, P622, județul Vrancea. Publicul interesat poate transmite observații și propuneri asupra documentelor expuse/disponibile la sediul autorității locale – …

Acte necesare & formulare
..