ANUNŢ DE INTENȚIE În cadrul Apelului deschis de propuneri de proiecte ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor”, Runda a 2-a din cadrul Programului de “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

ANUNŢ DE INTENȚIE În conformitate cu următoarele prevederi: Articolul 8.15 din Regulamentul Financiar SEE/Norvegian 2014-2021, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017, aplicabilă entităților publice din România; Ghidul aplicantului, Apelul nr. 1, Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” – Runda a 2-a; Apelul de proiecte nr. 1 ”Creșterea incluziunii și Abilitarea romilor” Apel deschis de proiecte, Runda …

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire …

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire …

Este interzisă arderea resturilor vegetale și a vegetației uscate fără respectarea legislației în vigoare

Vă aducem la cunoștință că se interzice arderea resturilor vegetale și a vegetației uscate fără respectarea legislației în vigoare în acest domeniu (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor), încălcare sancționabilă cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la …

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire …

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701 din 30.11.20 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind aprobarea Regulamentului de Informare și Consultare a Publicului cu privire …

Acte necesare & formulare
..