Publicul este invitat să transmită observații privind propunerile de elaborare a planului urbanistic zonal până pe data de 12 iulie 2021 în scris, pe adresa str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea, telefonic, la 0237/641908 sau prin email, pe adresa uat@primariaadjud.ro. Observațiile sunt necesare în vederea obținerii avizului arhitectului șed de județ pentru elaborarea planului urbanistic zonal ”Construire centru comercial, amenajare …

Primăria Municipiului Adjud, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra organizării unei ȘEDINȚE DE CONSULTARE publică  necesară la Etapa I – ETAPA PREGĂTIROARE  pentru proiectul de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Adjud, județul Vrancea, programată a se desfășura în data de 14.06.2021, ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Adjud, județul Vrancea. Documentele întocmite de Proiectant, reprezentând documentații tehnice aferente actualizării PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Adjud, …

Acte necesare & formulare
..