Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței temporare în Adjud în actul de identitate, solicitantul, însoțit de găzduitor, va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (o regăsiți la sediul SPCLEP Adjud)
  • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie
  • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
  • declarația găzduitorului (se completează la sediul SPCLEP Adjud)

Notă

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului. Declarația se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența funcționarului din cadrul serviciului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.