Stabilirea impozitului pe spectacole se face în urma depunerii la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente: