Stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, precum și pentru afișaj, se face prin depunerea la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 a unui dosar ce va conține următoarele documente: