• verificarea în baza de date a programului informatic dacă titlurile executorii sunt achitate 
 • emiterea de somaţii şi titluri executorii 
 • întocmire și transmitere prin poștă de adrese către executori judecătoreşti, alţi executori fiscali şi instituţii ale statului 
 • comunicare documente către contribuabili la sediul instituției, prin deplasare directă la domiciliul acestora, prin poştă sau afişare (la domiciliu ori pe internet) 
 • întocmire și transmitere prin poșta de adrese către terţe persoane juridice în vederea recuperării debitelor sau de încetare a urmăririi fiscale 
 • preluare adrese externe, întocmirea și transmiterea răspunsului aferent acestora 
 • întocmire adrese și diverse rapoarte interne 
 • verificare, arhivare și păstrare a dosarelor de executare, a proceselor verbale de contravenţie și a altor documente 
 • verificare dosare de executare și punerea la dispoziția controalelor echipei de audit intern, Curții de Conturi 
 • transfer dosare executare către alte instituții ale statului 
 • întocmirea dosarului de executare 
 • deplasarea în teren 
 • întocmire adrese către instituții care dețin registre publice: D.G.F.P., A.N.A.F., Judecătorie, O.C.P.I., O.N.R.C., Evidenţa Populației, Serviciul Pașapoarte etc.
 • accesare programe informatice: Recom on-line, Just.ro, Buletinul Insolvenţei 
 • întocmire adrese executori bancari/judiciari 
 • înscrierea în tabelul creditorilor 
 • preluare corespondenţă la nivel de zonă administrată de executorii fiscali 
 • emitere somații şi titluri executorii 
 • preluare titluri executorii de la alte organe fiscale sau alte instituţii abilitate inclusiv amenzi 
 • transmitere titluri executorii către alte organe fiscale 
 • emitere adrese de înființare a popririi 
 • activitatea de copiere pentru documentele din dosarul de executare 
 • întocmirea anunțurilor individuale/colective pentru comunicarea actelor administrative fiscale 
 • întocmirea înştiinţării popririi către contribuabil/terț 
 • arhivarea la dosarul de executare a adreselor ulterioare constituirii 
 • întocmirea diverselor rapoarte solicitate de șefii ierarhici 
 • întocmire note de plată pentru contribuabili 
 • darea în plată 
 • întocmirea adreselor de încetare a efectelor adresei de înființare a popririi şi a sechestrelor