Pentru introducerea/scoaterea uneia sau a mai multor persoane la/de la cotele de întreținere, titularii contractelor de chirie vor depune la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud, din str. Stadionului nr. 2, următoarele documente: