I. Cererea pentru ublicarea schimbării numelui de familie/prenumelui în Monitorul Oficial se va întocmi de către titular sau persoana împuternicită la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, la  care se vor atașa următoarele documente justificative:

 • certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui sau prenumelui, în copie și original
 • consimțământul dat la notar al celuilalt soț pentru schimbarea numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei, în copie
 • dispoziția de aprobare a autorității tutelare, dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la numele/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul, în copie
 • consimțământul celuilalt părinte dat la notar pentru schimbarea numelui/prenumelui minorului, în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte, în copie

II. Cererea pentru aprobarea schimbării numelui/prenumelui se va întocmi de către titular sau persoana împuternicită la la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, la care se vor atașa următoarele documente justificative:

 • certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui/prenumelui, în original și copie
 • consimțământul declarat la notar al celuilalt soț pentru schimbarea numelui de familie purtat în timpul căsătoriei, în original
 • dispoziția de aprobare a autorității tutelare, dacă solicită tutorele sau în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la numele/prenumele pe care urmează să-l poarte minorul, în original
 • consimțământul declarat la notar al pentru schimbarea numelui/prenumelui minorului, în cazul în care cererea se face numai de către un singur părinte, în original
 • cazierul judiciar al solicitantului
 • cazierul fiscal al solicitantului
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale

NOTĂ

Cetățeanul român cu domiciliul în străinătate va atașa cererii, pe lângă documentele mai sus menționate, și următoarele documente:

 • pașaport românesc de cetățean român cu domiciliul în străinătate
 • adeverință cu ultimul domiciliu avut în România
 • declarație autentificată din care să rezulte că nu are datorii față de statul român

Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială.