Responsabilitățile cetățeanului reprezintă totalitatea îndatoririlor și obligațiilor pe care acesta le are față de țară și comunitate. Pentru nerespectarea acestor îndatoriri și obligații, toți cetățenii sunt răspunzători în egală măsură. Prin îndatoririle pe care le avem  față de societate  ne sunt apărate drepturile proprii ori cele ale celorlalți membri ai comunității (vecini, prieteni, membrii propriei familii, etc). 

  PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI CETĂȚENEȘTI

 1. Respectarea Constituției – principala obligație a cetățenilor români este respectarea Constituției, a supremaţiei sale şi a legilor, cf. art. 1 alin (5) din Constituție. Respectarea Constituției este foarte importantă din moment ce acest act normativ apără tocmai drepturile cetățenilor.
 2. Plata taxelor – cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.  Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.toți cetățenii sunt obligați să plătească taxe și impozite statului român. Din aceste venituri sunt finanțate, de exemplu, spitalele, școlile, universitățile, armata, poliția, administrația locală, instituții ce garantează drepturi precum: dreptul la educație gratuită, dreptul
 3. Respectarea bunurilor comune –  orice persoană are  îndatoriri față de colectivitate căci doar în cadrul ei este posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității fiecăruia dintre noi. În acest sens, este interzisă tulburarea liniștii publice, distrugerea bunurilor publice, etc.
 4. Respectarea drepturilor și libertăților celorlalți cetățeni –  o obligație foarte importantă pe care o vedem adesea încălcată. Toți cetățenii au responsabilitatea de a-și respecta reciproc drepturile și libertățile, fiind obligați să nu aducă atingere drepturilor și libertăților celorlalți. Această obligație este importantă deoarece respectarea ei asigură liniștea și pacea comunității.
 5. Obligația cunoașterii legii – este foarte important ca cetățnii să cunoască legea, din moment ce ignorarea ei nu este o scuză legal validă.
 6. Protejarea proprietății publice – este obligația tuturor cetățenilor să respecte și să protejeze bunurile publice: spații verzi, parcuri, locuri de joacă, străzi, trotuare, instituții.
 7. Cooperarea cu organele judiciare (Poliție, Procuratură, Parchet) – toți cetățenii au obligația de a nu se sustrage colaborării cu poliția de fiecare dată când reprezentanții acesteia solicită informații sau sprijin în timpul unei investigații. Aceasta include furnizarea de informații poliției cu scopul de a o sprijini în vederea reducerii infracționalității pe teritoriul României.
 8. Sprijinirea administrației și justiției – toți cetățenii au responsabilitatea de a ajuta justiția în aflarea adevărului. Prin urmare, un cetățean ce cunoaște adevărul unei anume spețe sau a fost martorul unei infracțiuni are obligația de sprijini aflarea adevărului.
 9. Supunerea față de lege – toți cetățenii au responsabilitatea de a supune legilor și altor acte normative ale statului.
 10. Participarea la procesul democratic – toți cetățenii au responsabilitatea de participa în procesul democratic al țării. Astfel, cetățenii peste 18 ani aflați în deplinătatea facultăților mentale, au îndatorirea de a participa la procesul electoral.
 11. Protejarea și respectarea mediului înconjurător – toți cetățenii au obligația de a menține curățenia mediului înconjurător și de a nu se angaja în acțiuni care încalcîă legislația privind protecția mediului. În acest sens, toți cetățenii sunt încurajați să sprijine păstrarea și crearea unui mediu înconjurător cât mai curat și plăcut. În acest sens sunt interzise ruperea florilor din spațiile publice, aruncarea gunoiului pe jos, aruncarea gunoiului în spații neamenajate.
 12. Îndatorirea de a fi un cetățean informat –  pentru a-și forma o opinie cât mai întemeiată, cetățenii au îndatorirea de a se informa din diverse surse (presa națională și internațională, literatura de specialitate) asupra principalelor probleme cu care  întreaga țară se confruntă din punct de vedere social sau politic pe plan național sau internațional.
 13. Apărarea țării – cetățenii au dreptul și obligația să apere România. Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică.
 14. Fidelitatea față de țară – cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.
 15. Obligația de a nu defăima țara și națiunea – sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.