DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea privind renunțarea/retragerea autorizațiilor taxi pe care o regăsiți în linkul Cerere renunțare/retragere autorizație taxi de mai jos.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 30 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile se vor data, ștampila și semna de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții constituind motiv de respingere a cererii solicitantului. Documentele se vor depune în ordinea sus-menționată, într-un dosar cu șină. NU se primesc dosare incomplete.

Documentele depuse se vor compara, conform Ordinului MIRA 356/2007, cu informațiile existente în dosarul aflat la emitentul autorizației. În caz de neconcordanță între informații/documente, precum și în situația în care documentele depuse nu sunt valabile conform legii, autorizațiile de taxi respective precum și ecusoanele aferente se rețin și se retrag.

În situația înlocuirii autovehiculului concomitent cu preschimbarea autorizației taxi, se vor respecta prevederile Ordinului MIRA 356/2007 – Cap. VI Înlocuirea unui autovehicul.