Purtător de cuvânt

GALAN LIDIA

 Consilier superior

Compartiment Comunicare și Protecția Datelor cu Caracter Personal

Mobil: 0754094369

Fix: 0237/641908 sau 0237/641911, int. 225

Fax: 0237/641912

Adresă: str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea,625100

e-mail: dpo@primariaadjud.ro


PROCEDURA DE ACREDITARE  

a reprezentanților mass-media la evenimentele și ședințele cu caracter public

organizate de administrația publică locală

 

Conform art. 18 al Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public,  Primăria Municipiului Adjud are obligația să acorde, fără discriminare, acreditări reprezentanților instituțiilor mass-media.

Cererea de acreditare (model – la finalul textului) se completează nominal și se transmite pe adresa de email dpo@primariaadjud.ro, alături de o copie a legitimației de presă, o copie a cărții de identitate și o fotografie color tip legitimație, în format electronic, a reprezentantului mass-media.

Acreditările nu sunt transferabile, sunt valabile doar pentru anul în curs, cu posibilitate de înnoire la începutul fiecărui an.

Acreditarea constă în eliberarea unei legitimații color plastifiate pe baza căreia reprezentantul mass-media va avea acces neîngrădit la toate evenimentele și ședințele cu caracter public organizate de administrația publică locală.

Jurnalistul acreditat va avea următoarele drepturi și obligații:

  • Să asiste la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Adjud
  • Să asiste la dezbaterile publice organizate de Primăria municipiului Adjud
  • Să obțină de la responsabilul cu relațiile cu presa din cadrul instituției și alte informații necesare pentru pregătirea materialelor.
  • Să solicite declarații de presă primarului, viceprimarului municipiului Adjud și purtătorului de cuvânt al Primăriei municipiului Adjud.
  • Să poarte la vedere legitimația de acreditare pe toată perioada evenimentului la care a fost invitat.
  • Să rămână, pe timpul ședințelor, în spațiul special amenajat și destinat mass-media.
  • Să respecte instrucțiunile responsabilului instituției în relațiile cu mass-media referitoare la modalitatea de participare la conferință/eveniment/ședință.

Acreditarea poate fi anulată în condițiile în care un reprezentant al unei instituții mass-media nu respectă sau nu își asumă una sau mai multe dintre regulile de mai sus, înscrise și pe verso-ul legitimației de acreditare.