Viceprimarul municipiului Adjud primește în audiență în A DOUA și A PATRA zi de miercuri din lună. 

Cererea de înscriere în audiență, completată integral, însoțită, în mod obligatoriu, de o copie a actului de identitate și de alte documente pe care solicitantul le consideră necesare.

În funcție de opțiunea solicitantului cu privire la persoana care acordă audiență, confirmarea în vederea programării în audiență se va realiza în termen de aproximativ 15 zile lucrătoare.

În urma comunicării telefonice sau scrie (prin e-mail), solicitantul se va prezenta la audiență având asupra lui documentul de identitate. În cazul în care solicitantul nu se poate prezenta la data stabilită, va fi programat la o dată ulterioară o singură dată, conform programului de audiențe.

Persoanele care solicită audiențe pentru soluționarea unor probleme care nu sunt de competența Primăriei Municipiului Adjud nu vor fi înscrise pe lista de audiențe ci vor fi consiliate și direcționate către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemei.

Persoanele care nu specifică în mod clar motivul solicitării audienței și solicită, în cerere, audiență din motive personale, nu vor fi încrise în audiență.

Persoanele care au beneficiat de un răspuns final în urma audienței acordate nu mai pot beneficia de o altă audiență pe aceeași temă.

În cazul în care spețele dezbătute în cadrul programului de audiență exced competenței Primăriei Municipiului Adjud, se vor da explicațiile și îndrumările necesare pentru ca solicitantul să se adreseze instituțiilor sau autorităților competente.

Timpul alocat unei audiențe nu poate fi mai mic de 5 minute și mai mare de 15 minute. Într-o zi de audiențe, timpul alocat acestora nu poate fi mai mare de 240 de minute (maxim 15 persoane înscrise).

Înscrierea în audiență la primarul Municipiului Adjud  poate fi solicitată de către orice persoană fizică cu domiciliul/reședința sau locul de muncă în localitate precum și de către reprezentanții societăților comerciale ce au sediul social pe teritoriul Municipiului Adjud.

Audiențele se dsfășoară la sediul Centrului de Zi pentru Recuperarea Tinerilor cu Handicap – CARTHA din str. Al. I. Cuza nr. 96.

Vă puteți înscrie în audiență și online, AICI