ANUNȚ

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD DECLANŞEAZĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE

27 AUGUST 2021

 

 

  • VOR FI ATRIBUITE UN NUMĂR DE 5 AUTORIZAŢII TAXI, AVÂND NUMERELE DE ORDINE: 14,23,27,28,29;
  • CERERILE DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 26 OCTOMBRIE 2021
  • SOLICITANŢI ÎNSCRIŞI PE LISTA DE AŞTEPTARE AU PRIORITATE ÎN RAPORT CU TRANSPORTATORII CARE SE ÎNSCRIU ÎN CURSUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

 

Nr. crt.TransportatorNr. înregistrare./

Data

Nr. autovehiculeObservaţii
1IULIAN & GINA COMERCIAL SRL10804/13.07.20211  
2MUNTEANU G. CORNEL P.F.A.9099/14.06.20211 
3RUSU MIHAIL PAUL P.F.A.13294/25.08.20211 

 

  • REZULTATUL ATRIBUIRII VA FI ANUNŢAT ÎN DATA DE 1 NOIEMBRIE, DATĂ LA CARE VA FI DEMARATĂ ȘI PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

 

  • DOCUMENTELE CARE TREBUIE DEPUSE

 

OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT
1Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport 
2Copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator (original), eliberate de registrul comerţului 
3Acte persoană desemnată (S.C./A.F)

– copie a certificatului de competenţă profesională

– cazierul judiciar

– avizul medico-psihologic

 
4Copie atestat profesional al taximetristului în cazul persoanei fizice 
5Avizul medico-psihologic al taximetristului în cazul persoanei fizice 
6Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate 
7Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora 
8Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculele cu care va executa serviciul, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune 
9Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine autovehiculele necesare sau că are capacitatea financiară de a le deţine, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing 

 

OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAŢII TAXI
1Cerere de participare la procedura de atribuire 
2Autorizaţia de transport, valabilă, în original şi copie, emisă de Primăria municipiului Adjud 
3Copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculelor (inclusiv anexa cu ITP taxi valabil) 
4Copie de pe cartea de identitate a autovehiculelor deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing 
5Copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român, pentru fiecare autovehicul 
6Declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau că va deţine în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare vehicul 
7Scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, în cazul în care nu deţine autovehiculele necesare 
8Declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehicule 
9Copie asigurare persoane şi bunurile acestora, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat 
10Copie asigurare obligatorie de răspundere civilă 
11Declaraţie pe proprie răspundere privind posibilitatea asigurării reale a prezenţei în activitate de minimum 8 ore pe zi, pentru fiecare autovehicul (dovada numărului de taximetrişti atestaţi angajaţi care vor executa serviciul pe autovehiculul respectiv) 
12Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date privind conduita profesională (cazier de conduită profesională) 
13Declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea (Dovada deservirii de către un operator dispecer taxi) sau se va menţiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea 
14Copie buletin de verificare metrologică pentru aparatul de taxat 
15Dovada de fiscalizare a aparatului de taxat în maxim 15 zile de la eliberarea autorizaţiei – în caz de neprezentare a dovezii de fiscalizare autorizaţia taxi se retrage 

 

 

  • CRITERIILE DE DEPARTAJARE ŞI PUNCTAJELE

 

NR. CRT.CRITERII DE DEPARTAJAREPUNCTAJ
1Vechimea autovehiculului de la data fabricaţieiPână la 1 an25
Până la 2ani20
Până la 3 ani15
Până la 4 ani10
Până la 5 ani5
2Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro

 

Euro 15
Euro 210
Euro 315
Euro 420
Euro 525
Euro 6 şi peste30
3Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în regim  de taxi1 an5
2 ani10
3 ani15
4 ani20
5 ani şi peste25
4Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere al autovehicululuiÎn proprietate50
În leasing40
Urmează să deţină în proprietate20
Urmează să deţină în leasing10
5Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate pe zi lucrătoare deminimum 8 ore5
minimum 16 ore10
24 ore15
6Volum portbagaj util autoturism (dmc)Până la 2005
201 – 30010
301-40015
401-50020
501-60025
601-70030
Peste 70035
7Existenţă instalaţie pentru aer condiţionat10
8Număr airbag-uri pentru pasageri15
210
315
420
525
630
Peste 635
9Existenţă dispozitiv GPS de monitorizare10
10Existenţă dispozitiv fix de înregistrare10
11Existenţă perete despărţitor conducător auto-clienţi10
12Existenţă dispozitiv pentru plata cu cardul10