LEGALITATE, CORECTITUDINE, TRANSPARENŢĂ – procesarea legală, corectă şi transparentă în relaţie cu persoanele vizate.

LIMITAREA PROCESĂRII – colectarea datelor personale pentru scopuri specifice, explicite şi legitime şi necolectarea informaţiilor suplimentare inutile procesării. Procesarea suplimentară a datelor personale în scopul arhivării în interes public nu este considerată incompatibilă cu principiul limitării.

MINIMIZAREA DATELOR – procesarea adecvată, limitată şi relevantă scopului procesării.

ACURATEŢEA ŞI REVIZUIREA DATELOR – procesarea cu acurateţe şi actualizarea periodică a datelor personale. Trebuie luate măsuri specifice pentru ca datele cu caracter personal care sunt incorecte, ţinând cont de scopul pentru care sunt procesate, să fie şterse sau rectificate.

LIMITAREA STOCĂRII – stocarea datelor personale se va face  într-un format ce permite identificarea persoanei vizate pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar în scopul pentru care datele personale sunt procesate. Datele personale pot fi stocate pentru perioade mai mari în măsura în care acestea vor fi procesate doar în scopul arhivării în interes public. Ca instituție publică, Primăria Municipiului Adjud este obligată să se supună legii arhivelor naționale. Aceasta înseamnă că majoritatea documentelor întocmite de instituție vor fi păstrate pe perioade mai mari de timp.

INTEGRITATEA ŞI CONFIDENŢIALITATEA – presupune procesarea într-o manieră în care să asigure securitatea datelor personale, inclusiv protecţia împotriva procesărilor neautorizate sau ilegale, împotriva pierderilor accidentale, distrugerilor sau daunelor, folosind mijloace tehnice adecvate sau măsuri organizaţionale specifice.