Înscrierea în audiență la Primarul Municipiului Adjud – domnul Armencea Constantin – poate fi solicitată de către orice persoană fizică cu domiciliul/reședința sau locul de muncă în localitate precum și de către reprezentanții societăților comerciale ce au sediul social pe teritoriul Municipiului Adjud.

Pentru a putea fi primită în audiență, persoana interesată trebuie să se prezinte la Registratura Primăriei Municipiului Adjud în prima și a treia zi de luni din lună, între orele 08:00 – 09:00, pentru înregistrare în regimul special de audiențe. Audiențele se țin în aceeași zi, cu începere de la ora 09:00.

Zile de audiență/2019

5 și 19 august 2019

2 și 16 septembrie 2019

7 și 21 octombrie 2019

4 și 18 noiembrie  2019

2 și 16 decembrie 2019

Înscrierile la audiență se fac doar în nume propriu, în baza unui act de identitate, între orele 08:00 – 09:00 ale zilelor specificate mai sus. Adjudenii care doresc să intre în audiență au obligația furnizării datelor proprii de identificare precum și prezentării cât mai clar a problemei pentru care doresc să fie primiți în audiență. Intrarea în audiență se va face în ordinea înscrierii în registrul special.