Deoarece Autorizațiile de construire/desființare aferente construcțiilor edificate pe raza municipiului Adjud nu mai sunt eliberate de către Primăria Municipiului Adjud,  solicitantul va depune la registratura Consiliului Județean Vrancea din Focșani, bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1 următoarele documente pentru prelungirea termenului de valabilitate a actului la care se face referire: