DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea transportatorului pentru prelungirea autorizației de transport pe care o regăsiți în linkul Cerere prelungire viza transport de mai jos.
  2. Copie a Certificatului de înregistrare ca transportator, eliberat de Registrul Comerțului.
  3. Autorizație PFA, valabilă (vizată), în original și copie.
  4. Copie a Atestatului profesional al taximetristului.
  5. Avizul medico-psihologic al taximetristului.
  6. Declarație pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când a avut interdicții de a executa servicii de transport și motivul acestor interdicții.
  7. Declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare a autovehiculului cu care va executa serviciul, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire de gestiune.
  8. Declarație pe propria răspundere a transportatorului că deține autovehiculele necesare sau că are capacitatea financiară de a le deține în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 30 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile documentelor se vor data, semna și ștampila de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile documentelor trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții fiind motiv de respingere a dosarului prin care se solicită autorizația.

Documentele se vor depune în ordinea mai sus menționată. Nu se primesc dosare incomplete!

Conform art. 44 alin. (3) din Ordinul MIRA  356/2007, documentele depuse se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației iar în caz de neconcordanță între documente, precum și în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate.