DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea transportatorului pentru preschimbarea autorizației de transport pe care o regăsiți în linkul Cerere prelungire valabilitate autorizație transport regim taxi de mai jos.
  2. Copie a certificatului de înregistrare ca transportator și certificatul constatator (original), eliberate de registrul comerțului.
  3. Acte persoană desemnată: copie a certificatului de competență profesională, cazier judiciar, aviz medico-psihologic.
  4. Casierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate.
  5. Declarație pe propria răspundere a transportatorului dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menționarea intervalelor când au avut loc interdicții de a executa și motivul acestor interdicții.
  6. Declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiul de parcare pentru autovehiculele cu care va executa serviciul, spațiu deținut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune.
  7. Declarație pe propria răspundere a transportatorului că acesta deține autovehiculele necesare sau că are capacitatea financiară de a le deține în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 30 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Copiile se vor data, semna și ștampila de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții consituind motiv de respingere a cererii solicitantului.

Documentele se vor depune în ordinea sus-menționată, într-un dosar cu șină. Nu se primesc dosare incomplete.