Deoarece Certificatele de Urbanism aferente construcțiilor edificate pe raza municipiului Adjud nu mai sunt eliberate de către Primăria Municipiului Adjud,  solicitantul va depune la registratura Consiliului Județean Vrancea din Focșani, bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1, o documentaţie de solicitare a prelungirii termenului de valabilitate a actului la care se face referire cuprinzând următoarele: