Pentru prelungirea contractului de închiererea unei locuințe de fondul de locuințe pentru tineri (ANL) sau din fondul de locuințe sociale administrat sau aflat în proprietatea Primăriei municipiului Adjud, solicitantul va depune la registratura generală a instituției, din str. Stadionului nr. 2, următoarele documente:

  • cerere prelungire contract inchiriere
  • declarație notarială solicitant, soț/soție, copii și alte persoane aflate în întreținerea solicitantului în care să fie specificat faptul că aceștia nu dețin sau nu au înstrăinat o locuință după ianuarie  1990.
  • acte de identitate solicitant și soț/soție (dacă este cazul) – original și copie
  • certificatul de căsătorie în copie sau declarație notarială de uniune consensuală (după caz)
  • certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe și Impozite Locale – Adjud
  • certificatele de naștere ale copiilor, în copie (dacă este cazul)
  • adeverințe cu venitul net realizat în ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri
  • alte acte care să descrie situația socială a familiei (certificate medicale, tineri proveniți din casele de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, brevet sau legitimație de veteran sau văduv de război, etc.)
  • dosar de încopciat
  • chitanțe de achitare a utilităților la zi