DOCUMENTE NECESARE:

 1. Cerere pentru prelungirea autorizației de taxi, pe care o regăsiți în linkul Cerere prelungire autorizație taxi de mai jos.
 2. Autorizația de taxi valabilă, în original, emisă de către Primăria Municipiului Adjud.
 3. Copie a Autorizației de transpor emisă de către Primăria Municipiului Adjud.
 4. Copie a Certificatului de înmatriculare a autovehiculului (inclusiv anexa ITP).
 5. Copie a Cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing.
 6. Copie a Certificatului de agreare valabil emis de către Registrul Auto Român.
 7. Copie a asigurării pentru persoane/pasageri și a bunurilor ce aparțin acestora, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat.
 8. Copie a asigurării obligatorii de răspundere civilă.
 9. Declarație pe propria răspundere privind posibilitatea asigurării reale a prezenței în activitate de minim 8 ore pe zi.
 10. Dovada includerii taximetristului în baza de date privind conduita profesională (cazier de conduită profesională).
 11. Declarație pe propria răspundere privind dispecerul taxi prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea (dovada deservirii de către un operator dispecer taxi) sau se va menționa modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea.
 12. Copie a Buletinului de verificare metrologică a aparatului de taxat.

NOTĂ:

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 30 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile documentelor se vor data, semna și ștampila de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile documentelor trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții fiind motiv de respingere a dosarului prin care se solicită autorizația.

Documentele se vor depune în ordinea mai sus menționată. Nu se primesc dosare incomplete!

Conform art. 44 alin. (3) din Ordinul MIRA  356/2007, documentele depuse se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației iar în caz de neconcordanță între documente, precum și în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate.