Pot face obiectul preluării contractelor de concesionare acele construcții aferente terenurilor concesionate. În acest sens, pentru preluarea unui contract de concesiune, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere preluare contract concesiune
  • act de identitate al solicitantului, în copie
  • contractul de concesiune inițial, în original
  • contract de vânzare/cumpărare asupra construcției ce a făcut obiectul încheierii contractului de concesiune, autentificat la un notar public
  • documentația cadastrală care a stat la baza încheierii contractului de vânzare/cumpărare
  • cerere de reziliere a contractului de concesiune din partea vânzătorului, aprobată de către primarul municipiului Adjud
  • dovada achitării la zi a impozitului pe clădire și a redevenței pentru terenul concesionat (Certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe și Impozite Locale Adjud din str. Nicolae Bălcescu nr. 2)