Populaţia totală stabilă pe raza municipiului Adjud este de 17677 locuitori, structurată astfel:

  • Adjud – 14737 locuitori
  • Cartier Burcioaia – 519 locuitori
  • Sat Adjudu – Vechi – 1595 locuitori
  • Sat Siscani – 826 locuitori.

Din care:

  • populaţie masculină: 8601
  • populaţie feminină: 9076.

După naţionalitate:

  • română: 17197 persoane
  • alte naţionalităţi: 480 persoane.

Populaţia feminină are o pondere de 51,3 % din totalul populaţiei, dinamica populaţiei fiind în anul 2002 de 86,9