Pentru eliberarea unui exemplar al planului de încadrare în zonă, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • Cerere plan de încadrare
  • actul de identitate, în copie
  • actul de proprietate, în copie (titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, act de donație, certificate de moștenitor, sentință civilă, raport de expertiză)
  • măsurători ale proprietății în sistem de coordonate Stereo 70 pe suport magnetic (CD)

Ce este Planul de încadrare în zonă?

Planul de încadrare în zonă poate fi utilizat sau cerut pentru diverse operațiuni ce privesc imobilul în cauză. În cele mai multe cazuri este solicitat la obținerea unui certificat de urbanism pentru întocmirea proiectului unui imobil și este necesar obținerii unei autorizații de construire și pentru dezvoltarea a diferite proiecte de sistematizare sau identificarea corespunzătoare a unui imobil.

Documentația de tip plan de încadrare reprezintă o secțiunea de plan cadastral și are în componența grafică reprezentarea imobilului pentru care este emis în raport cu cele învecinate. Pe suportul acestui plan de încadrare sunt evidențiate dimensiunile imobilului și ale  laturilor acestuia așa cum apar ele la data ultimei actualizări a bazei de date grafice a Autorității Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  Un plan de încadrare va conține, obligatoriu,  denumirea zonei tratate, scara la care este întocmit, autorul sau entitatea care și-l asumă precum și alte detalii relevante.