Persoana responsabilă Legea 544/2001

 Munteanu Gabriela

– referent  superior Serviciu Administrație Publică și Locală –

Adresă: str. Stadionului nr. 2, Adjud, Vrancea,625100

Telefon: 0237/641908 sau 0237/641911

Fax: 0237/641912

e-mail: