Pentru obținerea permisului de lucru cu focul, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud, din str. Stadionului nr. 2, următoarea documentație:

  • cerere de permis de lucru cu focul
  • act de identitate solicitant, în copie