Pentru obținerea permisului de lucru cu focul, solicitantul va depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Adjud, din str. Stadionului nr. 2, următoarea documentație: