Legea 286/2009 privind Codul penal a fost modificată și completată, înăsprindu-se pedepsele pentru falsul în declarații și zădărnicirea combaterii bolilor:
FALSUL ÎN DECLARAȚII, art. 326 din Codul Penal:
🔴Declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui funcționar public sau unei unități în care acesta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.
🔴Dacă declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui funcționar public este săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, fapta este pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

ZĂDĂRNICIREA COMBATERII BOLILOR, art. 352 din Codul Penal:
🔴Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
🔴Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
🔴Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
🔴Dacă nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
🔴Dacă prin nerespectarea măsurilor de carantină sau spitalizare sau prin nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
🔴Dacă prin nerespectarea măsurilor de carantină sau spitalizare sau prin nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
🔴Dacă o persoană care știe că suferă de o boală infectocontagioasă a transmis respectiva boală prin orice mijloace, faptă ce a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
🔴Dacă o persoană care știe că suferă de o boală infectocontagioasă a transmis respectiva boală prin orice mijloace, faptă ce a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
Dacă prin nerespectarea săvârșită din culpă a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
🔴Dacă prin nerespectarea săvârșită din culpă a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

OMISIUNEA DECLARĂRII UNOR INFORMAȚII – art. 3521 din Codul Penal:
🔴Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau funcționarilor publici sau unei unități în care aceștia își desfășoară activitatea unele informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

❗️În sensul art. 175 din Codul penal, funcționar public este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:
1. exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;
2. exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;
3. exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
4. exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.