Persoanele cu domiciliul stabil pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Adjud pot solicita eliberarea pașaportului la Serviciul Public Comunitar pentru Evidența și Eliberarea Pașapoartelor – Vrancea, din Focșani,  str. Cuza Vodă nr. 56. 

Programările se fac online, prin intermediul portalului E-Pașapoarte, coordonat de către Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Programarea este gratuită și netransmisibilă și nu se fac programări pentru ridicarea pașapoartelor. De asemenea, nu există posibilitatea efectuării programării prin e-mail, fax, telefonic.

Neprezentarea la data și ora programată, neconcordanța între datele înscrise în formularul de programare (nume/prenume) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii de pașaport, lipsa actelor necesare sau a dovezii achitării taxei de pașaport duc la anularea programării.