Pentru transcrierea unui certificat de naștere emis de către un alt stat, solicitantul va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • certificatul de naștere emis de către autoritățile străine, în original
  • copie a certificatului de naștere străin
  • traducere legalizată în limba română a certificatului de naștere străin
  • copii ale certificatelor de naștere ale părinților
  • copii ale actelor de identitate ale părinților
  • copie a certificatului de căsătorie a părinților (dacă este cazul)
  • copie a actului de identitate a persoanei împuternicite, dacă solicitarea este făcută de un împuternicit
  • procură specială de împuternicire, în cazul solicitării transcrierii prin împuternicit

Notă

Dacă certificatul de naștere este emis de către un stat membru al Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961, acesta trebuie să aibă aplicată apostila convenției.

Dacă certificatul de naștere este emis de către un stat care nu este membru al Convenției de la Haga din 5 octombrie 191, acesta trebuie să fie supralegalizat.

Dacă certificatul de naștere este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenții/acorduri de asistență juridică, certificatul este scutit de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile și legalizare se fac la un notar din România.

Extrasul de naștere multilingv nu se supralegalizează și nu se traduce.

Cererea de transcriere se depune la primăria localității de domiciliu a părintelui care solicită transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială.