Nr.Data

înregistrării

Denumirea proiectuluiInițiator
110.01.2020Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dnei MARCU DOINA, supleant pe listele Partidului Național LiberalPrimar
210.01.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 32/15.04.2004 de la S.C. Vera & Adi Com S.R.L. la Cultul Creștin Penticostal-Biserica Penticostală „Betel”Primar
310.01.2020Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai municipiului Adjud, pentru perioada 2016-2020Primar
413.01.2020Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui DOGARU GICU-VALENTIN (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisieiPrimar
514.01.2020Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dlui ROTARU MIHAI-OVIDIU, supleant pe listele Partidului Național Liberal

 

Primar
615.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale Adjud, aprobat prin HCL nr. 165 din 25 octombrie 2018Primar
716.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 14/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
816.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2020-2021Primar
916.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
1016.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 38/01.07.2000, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 359 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare nr. 44, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
1116.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 15/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 7, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
1216.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și cofinanțării investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în Adjudu-Vechi, sat care aparține Municipiului Adjud, jud. Vrancea – strada Bârladului”Primar
1316.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1377 mp, aferent construcțiilor, situat în Adjud, str. Teiului, T47, P 1889, înscris în C.F. nr. 51689, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
1416.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 5 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud, situat în strada Republicii, T0, P648, între Banca Transilvania și Poșta RomânăPrimar
1516.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 12 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud, situat în strada Republicii, T0, P648, la intersecția cu strada Alexandru Ioan CuzaPrimar
1616.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud, situat în incinta Parcului Municipal AdjudPrimar
1716.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere (clădirea C13), modernizare și dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Adjud, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
1816.01.2020Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, al serviciilor subordonate Consiliului local,  aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud în anul 2020Primar
1917.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a terenului intravilan având suprafața de 45 mp situat în Municipiul Adjud, str. Republicii, nr. 41, T 69, P 2787, înscris  în CF 57774, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
2017.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan, în suprafață de 304 mp, înscris în C.F. nr. 57628, situat în municipiul Adjud, str. Costache Negri, T 56, P. 2175, ce aparține domeniului privat al UAT AdjudPrimar
2117.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
2222.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ – teritoriale a municipiului Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020Primar
2329.11.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 1001.07.2000 și a actului adițional nr. 1/15.07.2003, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 375 mp la 391 mp, situată în municipiul Adjud, str. G. Enescu, nr. 15, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
2406.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare Verticală și Rețele Exterioare aferente obiectivului «Locuinţe pentru tineri destinate închirierii – 16UL – Zona Garofiței, etapa a II-a, Municipiul Adjud, județul Vrancea»”Primar
2512.02.2020Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2020Primar
2612.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.12.2019 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
2712.02.2020Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți ai bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golului de casăPrimar
2813.02.2020Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 108 din 19 iulie 2019 a Consiliului Local al Municipiului AdjudPrimar
2913.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
3014.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului teren intravilan în suprafață de 418 mp, format din două loturi de teren, unul în suprafață de 267 mp înscris în CF nr. 51279 și unul în suprafață de 151 mp înscris în CF nr. 57766, aferent construcției situate în Municipiul Adjud, str. Republicii – zona Stadion, T 46, P 1866, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
3114.02.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 02/01.01.2000 modificat de actele adiționale aferente, de la S.C. Service B.M. Record S.R.L. prin lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență – Vulpoiu V. Romică reprezentant legal Vulpoiu Romică la domnul Albu GeluPrimar
3214.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
3314.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică și financiară pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
3414.02.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale AdjudPrimar
3514.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020Primar
3614.02.2020Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea statului de funcții și al organigramei Direcției de Asistență SocialăPrimar
3719.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit ‚Jovial’, Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2020.Primar
3803.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Adjud, str. Republicii, nr. 109, bl. 136, sc. B, parter, ap. 22, înscris CF 56227-C1-U22 UAT Adjud către Romilă Florentz-RobertPrimar
3910.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 25 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Libertății, zona bl. 13, poziția G2, T 68, P 2746, înscris în C.F. nr. 50400 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
4010.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 18 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, poziția 16, T 35, P 1527, înscris în C.F. nr. 55134 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
4113.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan, având suprafața de 39 mp situat în Municipiul Adjud, str. Nicolae Bălcescu, zonă piață, T. 8, P. 445, înscris în CF nr. 56940, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4218.03.2020Proiect de hotărâre privind atribuirii denumirii de „Elena Lahovary”, Bibliotecii Municipale AdjudPrimar
4320.03.2020Proiect de  hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
4420.03.2020Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul VranceaPrimar
4520.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 2.691 mp, situat în strada Ecaterina Teodoroiu FN-zona Pasarelă DJ 119J, T71, P471/2, înscris în CF nr. 57631 Adjud, în vederea desfășurării unor activității de instruire practică a persoanelor care urmează cursurile școlii de șoferiPrimar
4620.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 720 mp, înscris în CF nr. 57757 și aferent construcției situate în Municipiul Adjud, str. Câmpului nr. 46-48, T 105, P 582/1, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4720.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 28 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poz, 1, T 28, P 1470, înscris în CF nr. 55682-C1Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4820.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 1377 mp, aferent construcțiilor situate în Adjud, str. Teiului, T 47, P 1889, înscris în C.F. nr. 51689 Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4920.03.2020Proiect de hotărâre privind atribuirii denumirii de „Parcul Lahovary” Parcului municipalPrimar
5020.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 312 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 12, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 13/15.06.1999Primar
5120.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 70 mp, aferent construcției, situat în Adjud, str. Republicii, zona Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu” T 20, P 1168, înscris în C.F., nr. 52312, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5220.03.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de concesiune nr. 24/01.07.2000 și modificat de actul adițional nr. 1/27.02.2020 de dl. Andrei Nelu la dl. Toma FelixPrimar
5320.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 21 mp la 26 mp, situată în municipiul Adjud, str. Salcâmilor, zona spital, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 40/15.11.2003 și a actului adițional nr. 1/03.09.2018Primar
5420.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 305 mp la 348 mp, situată în municipiul Adjud, str. C. Porumbescu, nr. 22, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 24/01.11.1993 și a actelor adiționale aferentePrimar
5520.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 800 mp, aferent construcției, situat în Adjudu Vechi, zona extindere cimitir, T 44, P 217/4, înscris în C.F. nr. 51215 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5620.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 343 mp, aferent construcției, situat în Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 42, T 73, P 479/1, înscris în C.F., nr. 58121, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5720.03.2020Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din data de 26 iulie 2018 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, zona Pasaj Pietonal Vrancart, strada Balastierei, tarla 66, parcela 482/2, în scopul construirii unor locuințe personalePrimar
5820.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 37/01.01.1997 modificat de actul adițional nr. 2/27.02.2020 de la dl. Ghiriș Ioan la dl. Neamțu RomeoPrimar
5920.03.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020Primar
6020.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
6120.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
6220.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
6320.03.2020Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 110/28.07.2016 pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Emil Botta” AdjudPrimar
6420.03.2020Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
6509.04.2020Proiect de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al municipiului Adjud în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitatePrimar
6609.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării „Contractului nr. 88 din 02 mai 2012 de delegare a gestiunii Serviciului Comunitar de Administrare a Patrimoniului Public al Municipiului Adjud” și pentru aprobarea modificării și completării „Contractului nr. 91 din 04 mai 2012 de prestare a activității de organizare, conducere și gestionare privind amenajarea, întreținerea și înfrumuseșarea zonelor verzi ale municipiului AdjudPrimar
6706.05.2020Proiect de privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020Primar
6806.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
6925.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltatePrimar
7027.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud” județul Vrancea – obiective Adjudu VechiPrimar
7127.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud”,  județul VranceaPrimar
7227.05.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020Primar
7327.05.2020Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2020Primar
7418.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a 5 electropompe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Adjud în vederea casariiPrimar
7518.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
7618.06.2020Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosnță gratuită către SC ENGIE ROMÂNIA SA a unei suprafețe de un metru pătrat teren aparținând domeniului public al municipiului Adjud, situată pe strada Revoluției la intersecția cu Str. Mihai Eminescu în scopul amplasării unei stații de protecție catodicăPrimar
7718.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 10.671 mp, înscris în CF nr. 57719 situat în municipiul Adjud, str. Onești, T 75/1, P495/1, ce aparține domeniului privat al UAT AdjudPrimar
7818.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „REABILITARE TROTUARE și ÎNFIINȚARE PARCĂRI strada Siret, municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
7918.06.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020Primar
8018.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 21 mp, aparținând domeniului public al Municipiului adjud, situat în incinta Parcului Municipal Adjud, strada Libertății, nr. 11A, T 69, P2785Primar
8118.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19Primar
8218.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”Primar
8318.06.2020Proiect de hotărâre privind modificarea valorii contribuției proprii pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
8418.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării construcțiilor C1 și C2, edificate pe terenul intravilan proprietate privată a UAT Adjud, situate în str. Copăcești nr. 39B, CF nr. 51843 AdjudPrimar
8518.06.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 33/15.11.2003, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 27 mp, situat în municipiul Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poziția 3, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
8618.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 23 mp, aferent constructiei situat in Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poz. 7, T 28, P 1470, înscris în C.F., nr. 52107 – C1 Adjud, ce apartine domeniului privat al municipiului Adjud

 

Primar
8718.06.2020ANULATPrimar
8818.06.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integralăPrimar
8918.06.2020Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
9016.07.2020Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri fiscale conform OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalPrimar
9121.07.2020Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului AdjudPrimar
9221.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 311 mp, situată în municipiul Adjud, str. Al. Vlahuță, nr. 2, T 75, P 419/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 60/15.07.1999Primar
9322.07.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 12/05.01.1998, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 17,82 mp la 20 mp, situat în municipiul Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, T.36, P. 1528, înscris în CF nr. 58129, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
9423.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.06.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
9524.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 573 mp, situat în str. Orizontului nr. 1, T 74, P 493, înscris în C.F. nr. 58365 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
9624.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea: – „Planului Urbanistic Zonal – ZONA DE COMERȚ, SERVICII, DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, CU ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 6456 mp, MUNICIPIUL ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA”, amplasament situat în municipiul Adjud, t. 105, p. 582/3, cf 56610, județul VranceaPrimar
9724.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren+construcție intravilan, în suprafață de 49 mp, situat în Municipiul Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 32, T.3, P. 157, înscris în C.F. nr. 57279, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
9824.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
9924.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 23 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Salcâmilor, poziția 4, T 69, P 2744, înscris în C.F. nr. 50374 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
10024.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Andrei-Daniel beneficiarul contractului de concesiune nr. 09/28.04.2015Primar
10124.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Ionuț beneficiarul contractului de concesiune nr. 08/28.04.2015Primar
10224.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 20 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 52 – 36, poziția 13, T 29, P 1484, înscris în C.F. nr. 56469 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
10325.07.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra imobilului compus din suprafața de 2,50 mp teren și o boză supraterană de 2,50 mp prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 13/15.05.2006, de la defunctul Vasiliu Gheoghiță la doamnele Vasiliu Tănica-Doina, Graur Ramona și Vasiliu Alexandra Gabriela în calitate de moștenitoarePrimar
10425.07.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integralăPrimar
10525.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2019 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.Primar
10610.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurilor de acordare a acestora conform OUG nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscalePrimar
10719.08.2020Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2020Primar
10820.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilanului în suprafață de 21 mp, aferent construcției situate în Adjud, str. Salcâmilor – zona Spital, T 69, P 2744, înscris în C.F. nr. 50684 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
10920.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilanului în suprafață de 684 mp, aferent construcției situate în Adjud, str. Izvoarelor, nr. 6 T 74, P 493, înscris în C.F. nr. 58389 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
11020.08.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 30/01.07.2000 și a actului adițional nr. 1/27.01.2003 în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 20 mp la 23 mp, situat în municipiul Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poziția 5, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
11120.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan având suprafață de 20 mp situat în Municipiul Adjud, str. Republicii, zonă bl. 55-65, T 36, P 1528, înscris în CF nr. 58129, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
11220.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, situat în Municipiul Adjud, str. N.Grigorescu, nr. 3, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 9/15.06.1999Primar
11320.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 756 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, zonă extindere cimitir, T 44, P 217/2, înscris în C.F. nr. 51228 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
11420.08.2020Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului local nr. 148 din data de 27 octombrie 2011 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, strada Ștefan cel Mare, cartier Adjud Nord, tarla 73, parcela 477, domnului Marcu Lubian în scopul construirii unei locuințe personalePrimar
11520.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 10.671 mp, înscris în CF nr. 57719 situat în municipiul Adjud, str. Onești, T 75/1, P 495/1, ce aparține domeniului privat al UAT AdjudPrimar
11620.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, la 262 mp, situată în Municipiul Adjud, str. N.Grigorescu, nr. 1, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 10/15.06.1999Primar
11720.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarea terenului intravilan în suprafață de 303 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. I.Creanga, nr. 3, T 73, P 479/1, înscris în CF nr. 58320 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
11820.08.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevazut în contractul de concesiune nr. 10/01.07.2000 și modificat de actele adiționale aferente, de la domnul Turtă Ciprian la domnul Călin SeverPrimar
11920.08.2020Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Bibliotecii Municipal „Elena Lahovary”AdjudPrimar
12020.08.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevazut în contractul de concesiune nr. 76/28.08.1997 modificat de actele adiționale aferente, de la doamna Bâgiu Otilia Cezarina la domnul Pruteanu FelixPrimar
12120.08.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului  prevăzut în contractul de concesiune nr. 20/01.04.1998 și a actele adiționale aferente, de la defunctul Ploșniță Aurel, la doamnele Anton Oana și Ploșniță Raluca Ioana, în calitate de moștenitoarePrimar
12221.08.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
12321.08.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020Primar
12421.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren+construcție intravilan, în suprafață de 49 mp, situat în Municipiul Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 32, T.3, P. 157, înscris în C.F. nr. 57279, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
12521.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”Primar
12621.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”Primar
12725.08.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Adjud a bunurilor achiziționate prin Proiectul Modernizarea Serviciului Protecție Civilă și PSI prin dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenții în situații de urgență în Municipiul Adjud, Județul Vrancea, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.)2014 – 2020, în baza Contractului de finanțare nr. C1920074X213624101244 din 30 iulie 2018 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurarale (AFIR)Primar
12826.08.2020Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu, prin licitație publică, asupra terenului intravilan în suprafață de 483 mp, înscris în CF nr. 56484 situat în municipiul Adjud, strada Rampei, T. 73, P. 478/1, aparținând domeniului privat al UAT AdjudPrimar
12931.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu drept de preemțiune a imobilului teren intravilan în suprafață de 418 mp, înscris în CF nr. 58324, aferent construcților situate în municipiul Adjud, str. Republicii – zona Stadion, T 46, P 1866, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
13011.09.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
131Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de inventar a bunurilor ce aparțin domeniului privatPrimar
13217.09.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcțiilor executate fără autorizație de construirePrimar