Nr.Data

înregistrării

Denumirea proiectuluiInițiator
110.01.2020Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dnei MARCU DOINA, supleant pe listele Partidului Național LiberalPrimar
210.01.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 32/15.04.2004 de la S.C. Vera & Adi Com S.R.L. la Cultul Creștin Penticostal-Biserica Penticostală „Betel”Primar
310.01.2020Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai municipiului Adjud, pentru perioada 2016-2020Primar
413.01.2020Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui DOGARU GICU-VALENTIN (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisieiPrimar
514.01.2020Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Adjud al dlui ROTARU MIHAI-OVIDIU, supleant pe listele Partidului Național Liberal

 

Primar
615.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale Adjud, aprobat prin HCL nr. 165 din 25 octombrie 2018Primar
716.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 14/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
816.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2020-2021Primar
916.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
1016.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 38/01.07.2000, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 359 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare nr. 44, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
1116.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 15/01.02.2005, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Tudor Vladimirescu, zona CT 8, poziția 7, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
1216.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și cofinanțării investiției și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în Adjudu-Vechi, sat care aparține Municipiului Adjud, jud. Vrancea – strada Bârladului”Primar
1316.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1377 mp, aferent construcțiilor, situat în Adjud, str. Teiului, T47, P 1889, înscris în C.F. nr. 51689, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
1416.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 5 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud, situat în strada Republicii, T0, P648, între Banca Transilvania și Poșta RomânăPrimar
1516.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 12 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud, situat în strada Republicii, T0, P648, la intersecția cu strada Alexandru Ioan CuzaPrimar
1616.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 20 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Adjud, situat în incinta Parcului Municipal AdjudPrimar
1716.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere (clădirea C13), modernizare și dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Adjud, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
1816.01.2020Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, al serviciilor subordonate Consiliului local,  aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud în anul 2020Primar
1917.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a terenului intravilan având suprafața de 45 mp situat în Municipiul Adjud, str. Republicii, nr. 41, T 69, P 2787, înscris  în CF 57774, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
2017.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan, în suprafață de 304 mp, înscris în C.F. nr. 57628, situat în municipiul Adjud, str. Costache Negri, T 56, P. 2175, ce aparține domeniului privat al UAT AdjudPrimar
2117.01.2020Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
2222.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ – teritoriale a municipiului Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020Primar
2329.11.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 1001.07.2000 și a actului adițional nr. 1/15.07.2003, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 375 mp la 391 mp, situată în municipiul Adjud, str. G. Enescu, nr. 15, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
2406.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistematizare Verticală și Rețele Exterioare aferente obiectivului «Locuinţe pentru tineri destinate închirierii – 16UL – Zona Garofiței, etapa a II-a, Municipiul Adjud, județul Vrancea»”Primar
2512.02.2020Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie – mai 2020Primar
2612.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.12.2019 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
2712.02.2020Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenți ai bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golului de casăPrimar
2813.02.2020Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 108 din 19 iulie 2019 a Consiliului Local al Municipiului AdjudPrimar
2913.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
3014.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului teren intravilan în suprafață de 418 mp, format din două loturi de teren, unul în suprafață de 267 mp înscris în CF nr. 51279 și unul în suprafață de 151 mp înscris în CF nr. 57766, aferent construcției situate în Municipiul Adjud, str. Republicii – zona Stadion, T 46, P 1866, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
3114.02.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 02/01.01.2000 modificat de actele adiționale aferente, de la S.C. Service B.M. Record S.R.L. prin lichidator judiciar, Cabinet Individual de Insolvență – Vulpoiu V. Romică reprezentant legal Vulpoiu Romică la domnul Albu GeluPrimar
3214.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
3314.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a modificărilor din evaluarea tehnică și financiară pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” din Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
3414.02.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din 23 ianuarie 2020 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii municipale AdjudPrimar
3514.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020Primar
3614.02.2020Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea statului de funcții și al organigramei Direcției de Asistență SocialăPrimar
3719.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit ‚Jovial’, Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2020.Primar
3803.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Adjud, str. Republicii, nr. 109, bl. 136, sc. B, parter, ap. 22, înscris CF 56227-C1-U22 UAT Adjud către Romilă Florentz-RobertPrimar
3910.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 25 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Libertății, zona bl. 13, poziția G2, T 68, P 2746, înscris în C.F. nr. 50400 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
4010.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 18 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, poziția 16, T 35, P 1527, înscris în C.F. nr. 55134 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
4113.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan, având suprafața de 39 mp situat în Municipiul Adjud, str. Nicolae Bălcescu, zonă piață, T. 8, P. 445, înscris în CF nr. 56940, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4218.03.2020Proiect de hotărâre privind atribuirii denumirii de „Elena Lahovary”, Bibliotecii Municipale AdjudPrimar
4320.03.2020Proiect de  hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
4420.03.2020Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul VranceaPrimar
4520.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 2.691 mp, situat în strada Ecaterina Teodoroiu FN-zona Pasarelă DJ 119J, T71, P471/2, înscris în CF nr. 57631 Adjud, în vederea desfășurării unor activității de instruire practică a persoanelor care urmează cursurile școlii de șoferiPrimar
4620.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 720 mp, înscris în CF nr. 57757 și aferent construcției situate în Municipiul Adjud, str. Câmpului nr. 46-48, T 105, P 582/1, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4720.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 28 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poz, 1, T 28, P 1470, înscris în CF nr. 55682-C1Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4820.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 1377 mp, aferent construcțiilor situate în Adjud, str. Teiului, T 47, P 1889, înscris în C.F. nr. 51689 Adjud, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
4920.03.2020Proiect de hotărâre privind atribuirii denumirii de „Parcul Lahovary” Parcului municipalPrimar
5020.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 312 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 12, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 13/15.06.1999Primar
5120.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 70 mp, aferent construcției, situat în Adjud, str. Republicii, zona Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu” T 20, P 1168, înscris în C.F., nr. 52312, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5220.03.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de concesiune nr. 24/01.07.2000 și modificat de actul adițional nr. 1/27.02.2020 de dl. Andrei Nelu la dl. Toma FelixPrimar
5320.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 21 mp la 26 mp, situată în municipiul Adjud, str. Salcâmilor, zona spital, poziția 6, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 40/15.11.2003 și a actului adițional nr. 1/03.09.2018Primar
5420.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 305 mp la 348 mp, situată în municipiul Adjud, str. C. Porumbescu, nr. 22, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 24/01.11.1993 și a actelor adiționale aferentePrimar
5520.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 800 mp, aferent construcției, situat în Adjudu Vechi, zona extindere cimitir, T 44, P 217/4, înscris în C.F. nr. 51215 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5620.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 343 mp, aferent construcției, situat în Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 42, T 73, P 479/1, înscris în C.F., nr. 58121, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5720.03.2020Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din data de 26 iulie 2018 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, zona Pasaj Pietonal Vrancart, strada Balastierei, tarla 66, parcela 482/2, în scopul construirii unor locuințe personalePrimar
5820.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 37/01.01.1997 modificat de actul adițional nr. 2/27.02.2020 de la dl. Ghiriș Ioan la dl. Neamțu RomeoPrimar
5920.03.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020Primar
6020.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
6120.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
6220.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății „Unități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
6320.03.2020Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 110/28.07.2016 pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Emil Botta” AdjudPrimar
6420.03.2020Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
6509.04.2020Proiect de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al municipiului Adjud în situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitatePrimar
6609.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării „Contractului nr. 88 din 02 mai 2012 de delegare a gestiunii Serviciului Comunitar de Administrare a Patrimoniului Public al Municipiului Adjud” și pentru aprobarea modificării și completării „Contractului nr. 91 din 04 mai 2012 de prestare a activității de organizare, conducere și gestionare privind amenajarea, întreținerea și înfrumuseșarea zonelor verzi ale municipiului AdjudPrimar
6706.05.2020Proiect de privind rectificarea bugetului local al unității administrativ teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2020Primar
6806.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
6925.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltatePrimar
7027.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud” județul Vrancea – obiective Adjudu VechiPrimar
7127.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legale de proiect și a actualizării indicatorilor tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud”,  județul VranceaPrimar
7227.05.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020Primar
7327.05.2020Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2020Primar
7418.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii a 5 electropompe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Adjud în vederea casariiPrimar
7518.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
7618.06.2020Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosnță gratuită către SC ENGIE ROMÂNIA SA a unei suprafețe de un metru pătrat teren aparținând domeniului public al municipiului Adjud, situată pe strada Revoluției la intersecția cu Str. Mihai Eminescu în scopul amplasării unei stații de protecție catodicăPrimar
7718.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 10.671 mp, înscris în CF nr. 57719 situat în municipiul Adjud, str. Onești, T 75/1, P495/1, ce aparține domeniului privat al UAT AdjudPrimar
7818.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „REABILITARE TROTUARE și ÎNFIINȚARE PARCĂRI strada Siret, municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
7918.06.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020Primar
8018.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 21 mp, aparținând domeniului public al Municipiului adjud, situat în incinta Parcului Municipal Adjud, strada Libertății, nr. 11A, T 69, P2785Primar
8118.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19Primar
8218.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”Primar
8318.06.2020Proiect de hotărâre privind modificarea valorii contribuției proprii pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
8418.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării construcțiilor C1 și C2, edificate pe terenul intravilan proprietate privată a UAT Adjud, situate în str. Copăcești nr. 39B, CF nr. 51843 AdjudPrimar
8518.06.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 33/15.11.2003, în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 21 mp la 27 mp, situat în municipiul Adjud, str. Siret, zona bl. 86-87, poziția 3, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
8618.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii terenului intravilan in suprafata de 23 mp, aferent constructiei situat in Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poz. 7, T 28, P 1470, înscris în C.F., nr. 52107 – C1 Adjud, ce apartine domeniului privat al municipiului Adjud

 

Primar
8718.06.2020ANULATPrimar
8818.06.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integralăPrimar
8918.06.2020Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
9016.07.2020Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri fiscale conform OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalPrimar
9121.07.2020Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului AdjudPrimar
9221.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 300 mp la 311 mp, situată în municipiul Adjud, str. Al. Vlahuță, nr. 2, T 75, P 419/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 60/15.07.1999Primar
9322.07.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 12/05.01.1998, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionate de la 17,82 mp la 20 mp, situat în municipiul Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, T.36, P. 1528, înscris în CF nr. 58129, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
9423.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.06.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
9524.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 573 mp, situat în str. Orizontului nr. 1, T 74, P 493, înscris în C.F. nr. 58365 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
9624.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea: – „Planului Urbanistic Zonal – ZONA DE COMERȚ, SERVICII, DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE, CU ATRAGERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 6456 mp, MUNICIPIUL ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA”, amplasament situat în municipiul Adjud, t. 105, p. 582/3, cf 56610, județul VranceaPrimar
9724.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren+construcție intravilan, în suprafață de 49 mp, situat în Municipiul Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 32, T.3, P. 157, înscris în C.F. nr. 57279, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
9824.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de inventariere a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
9924.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 23 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Salcâmilor, poziția 4, T 69, P 2744, înscris în C.F. nr. 50374 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
10024.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Andrei-Daniel beneficiarul contractului de concesiune nr. 09/28.04.2015Primar
10124.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor necesare edificării construcției cu destinația de locuință pînă la data de 30 iunie domnului Tiliță Ionuț beneficiarul contractului de concesiune nr. 08/28.04.2015Primar
10224.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 20 mp aferent construcției situat în Adjud, str. Siret, zona bl. 52 – 36, poziția 13, T 29, P 1484, înscris în C.F. nr. 56469 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
10325.07.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra imobilului compus din suprafața de 2,50 mp teren și o boză supraterană de 2,50 mp prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 13/15.05.2006, de la defunctul Vasiliu Gheoghiță la doamnele Vasiliu Tănica-Doina, Graur Ramona și Vasiliu Alexandra Gabriela în calitate de moștenitoarePrimar
10425.07.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integralăPrimar
10525.07.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2019 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.Primar
10610.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurilor de acordare a acestora conform OUG nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscalePrimar
10719.08.2020Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2020Primar
10820.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilanului în suprafață de 21 mp, aferent construcției situate în Adjud, str. Salcâmilor – zona Spital, T 69, P 2744, înscris în C.F. nr. 50684 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
10920.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilanului în suprafață de 684 mp, aferent construcției situate în Adjud, str. Izvoarelor, nr. 6 T 74, P 493, înscris în C.F. nr. 58389 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
11020.08.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 30/01.07.2000 și a actului adițional nr. 1/27.01.2003 în sensul majorării terenului intravilan, concesionat de la 20 mp la 23 mp, situat în municipiul Adjud, str. T. Vladimirescu, zona bl. 62, poziția 5, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
11120.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan având suprafață de 20 mp situat în Municipiul Adjud, str. Republicii, zonă bl. 55-65, T 36, P 1528, înscris în CF nr. 58129, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
11220.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, situat în Municipiul Adjud, str. N.Grigorescu, nr. 3, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 9/15.06.1999Primar
11320.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 756 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, zonă extindere cimitir, T 44, P 217/2, înscris în C.F. nr. 51228 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
11420.08.2020Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit în baza Hotărârii Consiliului local nr. 148 din data de 27 octombrie 2011 de atribuire în folosință gratuită a terenului situat în municipiul Adjud, strada Ștefan cel Mare, cartier Adjud Nord, tarla 73, parcela 477, domnului Marcu Lubian în scopul construirii unei locuințe personalePrimar
11520.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 10.671 mp, înscris în CF nr. 57719 situat în municipiul Adjud, str. Onești, T 75/1, P 495/1, ce aparține domeniului privat al UAT AdjudPrimar
11620.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării suprafeței concesionate de la 250 mp, la 262 mp, situată în Municipiul Adjud, str. N.Grigorescu, nr. 1, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 10/15.06.1999Primar
11720.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarea terenului intravilan în suprafață de 303 mp, aferent construcției situat în Adjud, str. I.Creanga, nr. 3, T 73, P 479/1, înscris în CF nr. 58320 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
11820.08.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevazut în contractul de concesiune nr. 10/01.07.2000 și modificat de actele adiționale aferente, de la domnul Turtă Ciprian la domnul Călin SeverPrimar
11920.08.2020Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Bibliotecii Municipal „Elena Lahovary”AdjudPrimar
12020.08.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevazut în contractul de concesiune nr. 76/28.08.1997 modificat de actele adiționale aferente, de la doamna Bâgiu Otilia Cezarina la domnul Pruteanu FelixPrimar
12120.08.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului  prevăzut în contractul de concesiune nr. 20/01.04.1998 și a actele adiționale aferente, de la defunctul Ploșniță Aurel, la doamnele Anton Oana și Ploșniță Raluca Ioana, în calitate de moștenitoarePrimar
12221.08.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
12321.08.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ –  teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020Primar
12421.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren+construcție intravilan, în suprafață de 49 mp, situat în Municipiul Adjud, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 32, T.3, P. 157, înscris în C.F. nr. 57279, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
12521.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”Primar
12621.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID – 19”Primar
12725.08.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Adjud a bunurilor achiziționate prin Proiectul Modernizarea Serviciului Protecție Civilă și PSI prin dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenții în situații de urgență în Municipiul Adjud, Județul Vrancea, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.)2014 – 2020, în baza Contractului de finanțare nr. C1920074X213624101244 din 30 iulie 2018 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurarale (AFIR)Primar
12826.08.2020Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii pentru constituirea dreptului de superficie, cu titlu, prin licitație publică, asupra terenului intravilan în suprafață de 483 mp, înscris în CF nr. 56484 situat în municipiul Adjud, strada Rampei, T. 73, P. 478/1, aparținând domeniului privat al UAT AdjudPrimar
12931.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu drept de preemțiune a imobilului teren intravilan în suprafață de 418 mp, înscris în CF nr. 58324, aferent construcților situate în municipiul Adjud, str. Republicii – zona Stadion, T 46, P 1866, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
13011.09.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
13111.09.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei de inventar a bunurilor ce aparțin domeniului privatPrimar
13217.09.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcțiilor executate fără autorizație de construirePrimar
13317.09.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ-teritoriale Municipiul Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare din bugetul local și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020Primar
13417.09.2020Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie  cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului în suprafață de 473 mp, înscris în C.F. nr. 57776 situat în municipiul Adjud, str. Papareț, T 105, P 581/3, ce aparține domeniului privat al UAT AdjudPrimar
13529.10.2020Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021Primar
13629.10.2020Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Adjud pentru mandatul 2020 – 2024Primar
13729.10.2020Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului AdjudPrimar
13830.10.2020Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021Primar
13910.11.2020Proiect de hotărâre privind completarea nomenclatorului stradal al municipiului AdjudPrimar
14012.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurilor de acordare a acestora, conform OUG nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termenePrimar
14113.11.2020Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local Adjud în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal AdjudPrimar
14216.11.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
14317.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Principele Radu” AdjudPrimar
14417.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihail Armencea” AdjudPrimar
14517.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” AdjudPrimar
14617.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Colegiului Național „Emil Botta” AdjudPrimar
14717.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu” AdjudPrimar
14817.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia prin Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Școlii Gimnaziale „Angela Gheorghiu” AdjudPrimar
14917.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Angela Gheorghiu” AdjudPrimar
15017.11.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Emil Botta” AdjudPrimar
15117.11.202Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Principele Radu” AdjudPrimar
15217.11.202Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu” AdjudPrimar
15317.11.202Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mihail Armencea” AdjudPrimar
15417.11.202Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” AdjudPrimar
15518.11.2020Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia ȘișcaniPrimar
15618.11.2020Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia Romano-Catolică AdjudPrimar
15719.11.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 9/15.06.1999 și a actului adițional aferent de la familia Gheorghian Maricica și Gheorghian Neculai la familia Mușat Alexandru și Mușat Mihaela VeronicaPrimar
15819.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
15919.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
16019.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2021-2022Primar
16119.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție pentru alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuințe individuale din Municipiul Adjud, strada Primăverii, jud. Vrancea”Primar
16219.11.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 37/24.05.2005 și a actului adițional aferent, de la S.C. PATICO S.R.L. la domnul Toporaș Cătălin-EduardPrimar
16319.11.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 10/15.06.1999 și a actului adițional aferent, de la familia Gherghian Maricica și Gherghian Neculai la familia Mușat Alexandru și Mușat Mihaela VeronicaPrimar
16419.11.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 25/05.05.2005 și a actului adițional aferent, de la doamna Apostol Aurelia la domnul Munteanu Silică și Ipate MonicaPrimar
16519.11.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea cotelor părți aflate în indiviziune din dreptul de concesiune asupra terenului intravilan în suprafață de 518 mp din Contractul de Concesiune nr. 21/01/04.1998 și a actelor adiționale aferente, către domnul Pătrașcu Costică și doamna Gheorghiță Mihaela (fostă Pătrașcu) titulari ai dreptului de proprietate asupra construcțiilorPrimar
16619.11.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 13/15.06.2004 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionat de la 21 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Libertății, zona bl. 8, poziția 3, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
16719.11.2020Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 36/01.06.2004 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan, concesionat de la 17,82 mp la 24 mp, situat în municipiul Adjud, str. Republicii, zona bl. 55-65, poziția 13, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
16819.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.09.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
16919.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea nr. 188 din 29 noiembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aprobarea implementării principiilor guvernanței corporative la Societatea „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL și a art. 7.2 din Actul Constitutiv actualizat al societății aprobat prin Hotărârea nr. 189 din 29 noiembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului AdjudPrimar
17019.11.2020Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”Primar
17120.11.2020Proiect de hotărâre privind înființarea funcției de administrator public și a cabinetului primarului constituit din două funcții contractuale de execuție de consilier 1APrimar
17220.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanții în cadrul procedurilor de concesionare a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud.Primar
17320.11.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local  și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020Primar
17409.12.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” AdjudPrimar
17510.12.2020Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui. VINTILĂ DĂNUȚ (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisieiPrimar
17610.12.2020Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Sf. Ierarh Mc. Teodosie de la Brazi”, AdjudPrimar
17710.12.2020Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia Burcioaia – AdjudPrimar
17810.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit „Jovial” Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2020Primar
17910.12.2020Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Sf. Dumitru”, AdjudPrimar
18010.12.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud pentru anul 2020Primar
18110.10.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
18210.10.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
18311.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Adjud în anul 2020Primar
18411.12.2020Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Cuvioasa Parascheva”, AdjudPrimar
18511.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare De 420, De 287, De 193/4 și De 160 cu camioane de mare tonaj solicitat de SC PATIMAG ANALINA SRL necesar la Agenția Națională pentru Resurse MineralePrimar
18611.12.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 20/01.11.1993, Contractul de Concesiune nr. 18/01.07.1994 și a actelor adiționale aferente de la doamna Berdan Carmen – Tatiana la domnul Mihai Nelu-IonașcuPrimar
18711.12.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 08/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente, de la doamna Bulgaru Doina la familia Iordan Neculai și Iordan LilianaPrimar
18811.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea ‚Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021’, ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social din municipiul AdjudPrimar
18911.12.2020Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 41/26.05.2008 de la domnul Lehănceanu Jănică la doamna Lehănceanu GabrielaPrimar
19011.12.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
19111.12.2020ANULATPrimar
19211.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului  pentru trecere din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Adjud, județul Vrancea a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare VranceaPrimar
19314.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanții în cadrul procedurilor de închiriere a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului AdjudPrimar
19414.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanții în cadrul procedurilor de concesionare a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului AdjudPrimar
19515.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului arabil în suprafață de 4227 mp, situat în extravilanul municipiului Adjud, T 138/1, P 905/1, înscris în C.F. nr. 58479 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
19615.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea, a terenului în suprafață de 6842 de mp, situat în extravilanul Municipiului Adjud, aparținînd domeniului privat al municipiului Adjud, T 119/1, P 615/1, înscris în CF nr. 58489 Municipiul AdjudPrimar
19715.12.2020Aviz al Consiliului Local pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2021-2022Primar
19816.12.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unității administrativ – teritoriale Municipiul Adjud pentru anul 2020Primar
19916.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanții în cadrul procedurilor de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului AdjudPrimar
20017.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență.Primar
20117.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
20224.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reparații învelitoare spălătorie Grădinița nr. 4 cu program prelungit, str. Libertății nr. 13A”Primar
20324.02.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiului Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2020Primar
2021
106.01.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, Municipiul Adjud, Județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de acest proiect

Primar
207.01.2021

Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz consultativ favorabil pentru înființarea Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 și aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului Cantină în Centrul de vaccinare împotriva COVID-19

Primar
312.01.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare DE 110/4 și De 223/1, cu camioane de mare tonaj solicitat de S.C. AUTOSAS SRL necesar la Administrația Națională „Apele Române”  – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Primar
413.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021

Primar
513.01.2021

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr.15/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente de la domnul ……….. la doamna ………..

Primar
615.01.2021

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2021

Primar
715.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumul de exploatare DE 160 cu camioane de mare tonaj solicitat de S.C. AUTOSAS SRL necesar la Administrația Națională „Apele Române”  – Administrația Bazinală de Apă Siret și Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția Mediului

Primar
819.01.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea: „Plan Urbanistic Zonal: – Atragere teren în intravilan și lotizare pentru construire locuințe individuale”, amplasament: teren în suprafață de 6517 mp, în extravilanul municipiului Adjud, județul Vrancea, situat în municipiul Adjud, T 73, P 482, județul Vrancea

Primar
919.01.2021

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud

Primar
1020.01.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat

Primar
1120.01.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 143/26.11.2020  pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul De administrație al Colegiului Național „Emil Botta ” Adjud

Primar
1221.01.2021

Proiect de hotărâre pentru desemnarea de către Consiliul Local a 2 consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului General al municipiului Adjud

Primar
1321.02.2021

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 14/01.02.2005 și a actelor adiționale aferente, de la………… la domnul …….

Primar
1421.01.2021Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil – teren în suprafață de 5177 mp, T. 122, P 649, situat în intravilanul municipiului Adjud, zona Rompetrol, în scopul amenajării unui drum publicPrimar
1521.01.2021Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil – teren în suprafață de 2703 mp, strada Azaleelor, T. 74, P 490, situat în intravilanul municipiului Adjud, în scopul amenajării unui drum publicPrimar
1621.01.2021Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unor imobile – terenuri T. 7, P 16, situat în intravilanul municipiului Adjud, zona Pasarelă – UMB, în scopul amenajării unui drum publicPrimar
1722.01.2021

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 01/12.02.2004 și a actelor adiționale aferente, de la doamna ……….. la …………….

Primar
1826.01.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Adjud, județul VranceaPrimar
1928.01.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public piață, târguri, oborPrimar
2029.01.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.12.2020 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționarea și secțiunea de dezvoltarePrimar
2109.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului AdjudPrimar
2215.02.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
2315.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
2415.02.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 298 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. N. Grigorescu, nr. 6, T 73, P 479/1 înscris în C.F. nr. 57700 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud

Primar
2516.02.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 296 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. T. Vuia, nr. 6, T 73, P 479/1, înscris în CF nr. 57713 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud

Primar
2618.02.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit „Jovial” Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2021

Primar
2718.02.2021

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr.18/15.02.2008 și a actelor adiționale aferente

Primar
2818.02.2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 216 mp. aferent construcției situat în municipiul Adjud, sat Burcioaia, str. Voinței, T1, P3, înscris în cartea funciară 58392, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud

Primar
2922.02.2021

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut in Contractul de concesiune nr. 25/01.07.2010 și a actelor adiționale aferente

Primar
3023.02.2021

Proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării Hotărârii nr. 16 din 7 februarie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către ANL a terenului în suprafață de 1265 mp, și a construcției existente, pe durata execuției investiției Locuințe – pentru tineri – Zona Garofiței – bloc 10C – Municipiul Adjud

Primar
3124.02.2021

Proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprovarea unor măsuri de reorganizare a activității de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Adjud

Primar
3225.02.2021

Proiect de hotărâre proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Adjud nr. 96/27.08.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19 ”

Primar
3325.02.2021

Proiect de hotărâre proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Adjud nr. 95/27.08.2020, privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu echipamente și sisteme medicale pentru gestionarea crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”și bugetului aferent

Primar
3425.02.2021

Proiect de hotărâre proiect de hotărâre pentru aprobarea executării pe cheltuiala proprie a SC Roman Impex Prest SRL Bacău, a lucrărilor de întreținere a străzilor Fântânilor și Movilei din Municipiul Adjud

Primar
3509.03.2021

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit „Jovial”

Primar
3609.03.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 142/26.11.2020 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Angela Gheorghiu” Adjud

Primar
3712.03.2021

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 62/01.04.1997 și a actelor adiționale aferente, de la domnul Lucan Ion la doamna Alexe Sanda

Primar
3815.03.2021

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune nr. 51/10.05.1995 de la defunctul Grigore Sava, la domnul Grigore Ioan

Primar
3915.03.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune a terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 06/04.03.2020 de la dl. Albu Gicu la domnul Ciocan DanielPrimar
4015.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații interioare pentru clădire Biblioteca municipală Elena Lahovary, Municipiul Adjud, județ Vrancea”Primar
4115.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
4216.03.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 46/01.07.2010 și a actelor adiționale aferente, de la domnul Cozma Gheorghe la familia Bakai Dionisie Tiberiu și Bakai MaricelaPrimar
4319.03.2021Proiect de hotărâre privind constituirea Unității Locale de Sprijin (ULS) și aprobarea Planului de Măsuri minimal stabilit pentru apărarea sănătății animalelor, pentru prevenirea transmiterii de boli de la animale la om (antiepizootic) și pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului de Pestă Porcină AfricanăPrimar
4419.03.2021Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud care nu au încheiat contract de prestare Serviciului cu Societatea „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.Primar
4519.03.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
4619.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” S.R.L.Primar
4719.03.2021Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea excedentului anilor precedenți al bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporara a golului în casăPrimar
4819.03.2021

Proiect de hotărâre privind amenajamentul pastoral

Primar
4924.03.2021Proiectul de hotărâre privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Adjud” și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibilePrimar
5024.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Vrancea în parteneriat cu Asociația CAIES și Unitatea Administrativ – Teritorială – Municipiul Adjud pentru realizarea proiectului „ Competențe civice în Vrancea”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020Primar
5126.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Adjud 1946Primar
5205.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ teritoriale a municipiului Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021Primar
5306.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021Primar
5406.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgențăPrimar
5508.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare instalație de utilizare gaze naturale pentru obiectivul de investiții Colegiul Național Emil Botta, Municipiul Adjud, județ Vrancea”Primar
5608.04.2021Proiect de hotărâre privind modificare Hotărârii nr. 101 din 26.07.208 privind aprobarea lucrărilor care se finanțează din bugetul local pentru obiectivul „Construire Grădiniță cu Program Normal nr. 2-4 săli de grupă”Primar
5709.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modificare instalație de utilizare gaze naturale pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 4 cu program prelungit, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
5812.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
5912.04.2021Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea și republicarea Regulamentului de acordarea a titlului de ”Cetățean de Onoare al municipiului Adjud”Primar
6012.04.2021Proiect de hotărâre privind acordarea post mortem, a titlului de ”Cetățean de Onoare al municipiului Adjud” domnului ………Primar
6112.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Lucrări de recondiționare scări exterioare, montare pervazuri și a balustradelor de protecție pentru clădirea Casa de Cultură ”Tudor Vornicu” Municipiul AdjudPrimar
6212.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare De 935 și De 722/5 cu camioane de mare tonaj solicitat de SC BALVAS TRANS SRL necesar la Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Siret, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția MediuluiPrimar
6312.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitate pentru accesul pe drumurile de exploatare De 772/5 cu camioane de mare tonaj solicitat de SC COM TRANS SOREA SRL necesar la Administrația Națională ”Apele Romane”- Administrația Bazinală de Apa Siret, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția MediuluiPrimar
6412.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitate pentru accesul pe drumurile de exploatare De 695 și De 647 cu camioane de mare tonaj solicitat de AGROCUB SRL necesar la Administrația Națională ”Apele Romane”- Administrația Bazinală de Apa Siret, Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Agenția pentru Protecția MediuluiPrimar
6512.04.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 56/01.04.1997 și a actelor adiționale aferente, de la domnul……………….Primar
6612.04.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 98/01.11.1998 și a actelor adiționale aferente, de la domnul …………Primar
6712.04.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 37/24.05.1996 și a actului adițional aferentPrimar
6812.04.2021Proiect de hotărâre privind alegere președintelui de ședință pentru perioada mai -iulie 2021Primar
6912.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 893 mp, înscris în C.F. nr. 57345 și aferent construcției situate în Adjudu Vechi, str. Eternității, nr. 1A, T1, P1, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
7013.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin procedură de licitație publică a terenului în suprafață de 47 mp, situat în Adjud, str. A. I .Cuza, nr. 27, T 70, P 141%, înscris în C.F. nr. 50506 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
7113.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat în Adjud, str. Emil Botta, bl. 140, sc. C, ap. 52, înscris în CF 54879-C1-U52 UAT Adjud către ……………….Primar
7213.04.2021Proiect de hotărâre privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului ‚REACT 360 – ROMA EMPOWERMENT AND Action 360 degrees’ și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibilePrimar
73ANULATPrimar
7415.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de către Municipiul Adjud/Unității și instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Adjud a contractelor de lucrări/servicii/furnizare, către Societatea „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRLPrimar
7515.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș …………………………… a apartamentului în suprafață de 18,40 mp, situat în strada Libertății, nr. 14, Bl. 13, Sc. 1, Et. 4, Ap. 23, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 50107, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului AdjudPrimar
7615.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș ……………………………… a apartamentului în suprafață de 42,10 mp, situat în strada Siret, nr. 10, Bl. 26, Sc. 1, Ap. 13, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 50000-C1-U27, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului AdjudPrimar
7715.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș …………………………… a apartamentului în suprafață de 47,14 mp, situat în strada Siret, nr. 41, Sc. 1, Ap. 9, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 51035-C1-U27, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului AdjudPrimar
7815.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate către chiriaș …………………a apartamentului în suprafață de 44,48 mp, situat în strada Republicii, nr. 12, bl. 59, Sc. 2, Ap. 38, Mun. Adjud, Jud. Vrancea, înscris în C.F., nr. 50356, Adjud, ce aparține domeniului Privat al municipiului AdjudPrimar
7915.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind administrarea societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.Primar
8015.04.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
8115.04.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății „URBIS” S.R.L.  AdjudPrimar
8216.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru unele activități din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud, prestate de Societatea Utilități Publice Municipale Adjud SRLPrimar
8319.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare și desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza municipiului AdjudPrimar
8419.04.2021Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Adjud nr. 3 din 11 ianuarie 2005, privind aprobarea funcționării Serviciului public comunitar de evidență informatizată a persoanei de pe lângă Consiliul Local al municipiului AdjudPrimar
8521.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.05.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
8622.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare de pe domeniul public al Municipiului Adjud, transport și depozitare, a deșeurilor vegetale, a deșeurilor din construcții și desființări și a deșeurilor stradale, prestată de Societatea „Utilități  Publice Municipale Adjud”Primar
8728.04.2021Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui. …………………(PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisieiPrimar
8828.04.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/15.07.1996, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionat de la 308 mp la 346 mp, situat în municipiul Adjud, str. Al. I. Cuza, nr. 336A, T105, P 581/3, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
8905.05.2021Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna gospodărire a localității, a faptelor ce constituie contravenții și a sancțiunilor aplicabile acestora pe raza municipiului AdjudPrimar
9013.05.2021Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi nou create în municipiul AdjudPrimar
9117.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Adjud în semestrul II al anului școlar 2020-2021Primar
9218.05.2021Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiecte de inventar, aflate în proprietatea UAT Municipiul Adjud către SC UAT Construct Adjud SRLPrimar
9319.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la ți de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
9419.05.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 47/10.10.2002 și a actelor adiționale aferente de la doamna ……………. la domnul …………………Primar
9521.05.2021Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a prețului pentru achiziția unor bunuriPrimar
9621.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2020 ale Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.Primar
9721.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății „Utilități Publice Municipale Adjud” S.R.L.Primar
9821.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății „UAT CONSTRUCT ADJUD SRL” S.R.L.Primar
9921.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 587 mp, înscris în CF nr. 58820 și aferent construcției situate în Adjud, str. ……………, nr. 1-3, T 73, P 479, ce aparține domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
10021.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul AdjudPrimar
10121.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Adjud în vederea casăriiPrimar
10221.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare  ce fac legătura cu Stația de sortare – concasare a S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.Primar
10321.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în str. ………, nr. ….., bl. ….., sc. C, ap. …., municipiul Adjud, județul Vrancea, înscris în CF nr. 56227-C1-U51 a UAT Adjud către ……Primar
10421.05.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
10521.05.2021Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, aprobarea statelor de funcții și organigramei municipiului AdjudPrimar
10624.05.2021Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de „Piațeta Ion Dichiseanu”Primar
10725..05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgențăPrimar
10825.05.2021Proiect de hotărâre privind Regulamentul Serviciului Public de Transport elevi – prima variantăPrimar
10909.06.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
11010.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor ce decurg din Contractul de Asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea”Primar
11110.06.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud, cu modificările și completările ulterioarePrimar
11211.06.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 744 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. Grădinarilor, nr.21, T 44, P 217/2, înscris în C.F. nr. 51428 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
11311.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de execuție fațadă pentru Colegiul Național, Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
11411.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare De 287, De 295, De 420 ce fac legătura între perimetrul de exploatare UAT Ploscuțeni și Baza de producție Adjudu Vechi a CS ROMAN IMPEX PREST SRLPrimar
11511.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare strada Ion Roată – etapa I, Municipiul Adjud”Primar
11611.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
11711.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de identificarea beneficiarilor de stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădinițăPrimar
11816.06.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
11916.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Centrală Termică în vederea realizării spații de birouri, Strada Stadionului, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
12017.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării preluării unor sectoare de drumuri naționale și a terenurilor aferente aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului AdjudPrimar
12123.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Adjud la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ prin Proiectul ”Creșterea eficienței energetice clădire Grădinița cu program normal nr. 3, Municipiul Adjud, județul Vrancea ” și a cheltuielilor aferentePrimar
122Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din Hotărârea nr. 10 din 23 ianuarie 2020 Consiliului Local a Consiliului Local al municipiului AdjudPrimar
123Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Adjud, la proiectul ”Consolidarea integrității, reducerea riscurilor de corupție” și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020Primar
124Proiect de hotărâre privind înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud a suprafeței de 152,00 mp, T 20 P398Primar
125Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare a Serviciului Public de Gestionare a câinilor fără stăpânPrimar
126Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi nou create în municipiul AdjudPrimar
12714.07.2021Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local cu calitatea de „Consilier responsabil cu afacerile UE”Primar
12814.07.2021Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Adjud în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Adjud în dosarul numărul 1098/91/2021 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, secția a-II-a civilă de contencios administrativ și fiscalPrimar
12914.07.2021Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului municipiului Adjud în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Adjud în fața instanțelor judecătoreștiPrimar
13015.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumul de exploatare ce face legătura între zona de amenajare iaz piscicol și un drum principal necesar Societății W&D BĂRUȘ CONSTRUXCT SRLPrimar
13116.07.2021Proiect de hotărâre privind modificarea articolului nr. 1 din Hotărârea nr. 58/22.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Lucrări de recondiționare scări exterioare, montarea pervazurilor și a balustradelor de protecție pentru clădire Casa de Cultură „Tudor Vornicu” , Municipiul Adjud”Primar
13216.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
13316.07.2021Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special primarului UAT Municipiul Adjud, pentru Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”Primar
13419.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului AdjudPrimar
13522.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a terenului cu suprafața de 473 mp înscris în CF nr. 57776 în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 58947 cu suprafața de 70 mp și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 58948 cu suprafața de 403 mp și înscrierea unui drept de servitute de trecere auto, cu piciorul și pentru utilități asupra Lotului 1 în favoarea proprietarului terenului înscris în CF nr. 57112 AdjudPrimar
13622.07.2021Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 2021Primar
13722.07.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
13823.07.2021Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 988/29.06.2021 formulată de către ……..Primar
13923.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății „UAT CONSTRUCT ADJUD” SRLPrimar
14023.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
14127.07.2021Proiect de hotărâre privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Adjud și în administrarea Consiliului Local al Municipiului AdjudPrimar
14227.07.2021Proiect de hotărâre privind  înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud a suprafeței de 1853,00 mp, T 17, P 436Primar
14327.07.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare din bugetul local și cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2021Primar
14427.07.2021Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării organigramei Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” și a Statului de funcțiiPrimar
14528.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor de autoritate necesare edificării construcției cu destinația de locuință până la data de 31 decembrie 2021 domnului …………….. beneficiarul contractului de concesiune nr. 08/28.04.2015Primar
14628.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a actelor de autoritate necesare edificării construcției cu destinația de locuință până la data de 31 decembrie 2021 domnului …………………………. beneficiarul contractului de concesiune nr. 09/28.04.2015Primar
14728.07.2021Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților Societății URBIS S.A.Primar
14804.08.2021Proiect de hotărâre privind instituirea unor sensuri unice de circulație în municipiul AdjudPrimar
14904.08.2021Proiect de hotărâre privind introducerea unor indicatoare și restricții de circulație în zilele de vineri, în intervalul orar 06.00 – 13.00, în municipiul AdjudPrimar
15006.08.2021Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Asociatului unic Municipiul Adjud în Adunarea generală a asociaților Societății „Utilități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
15106.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de amenajare a străzii Morii – tronson I pe cheltuială proprie a VRANCART S.A.Primar
15209.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.06.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
15311.08.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractele de Concesiune nr. 23/24/03.09.2007 și a actelor adiționale aferente, de la dl. ….la dl…..Primar
15413.08.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32/10.05.1995, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 302 mp, situată în municipiul Adjud, str. G. Enescu, nr. 10, T 73, P 479/1, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
15513.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei boxe destinate comercializării cărnii, situate în strada N. Bălcescu nr. 10, în incinta pieței agroalimentare AdjudPrimar
15617.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobare – Plan Urbanistic Zonal – Atragere teren în intravilan pentru construire minicartier (bloc P+3 și locuințe individuale) teren de sport, sală multifuncțională și împrejmuirePrimar
15717.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
15817.08.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
15918.08.2021Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților societății Utilități Publice Municipale Adjud. S.R.L.Primar
16020.08.2021Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”Primar
16120.08.2021Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Adjud” domnului ……Primar
16220.08.2021Proiect de hotărâre privind umplerea unei excavații aflată pe un teren extravilan în suprafață de 34.134 mp (T 66, P 443, CF 51248, CF 51252), aparținând domeniului privat al Municipiului Adjud, cu deșeuri inerte rezultate din construcții și demolări, în vederea aducerii lui la starea inițialăPrimar
16320.08.2021Proiect de hotărâre privind predarea unor sectoare de drum național, proprietate a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Adjud, Județul Vrancea, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin C.N.A.I.R. –S.A, în vederea executării lucrărilor de reparațiiPrimar
16420.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale de pe raza Municipiului AdjudPrimar
16520.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de 10% din valoarea totală pentru dotarea cu 3 incubatoare pentru nou-născuți a Spitalului Municipal AdjudPrimar
16620.08.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul general pentru anul 2021Primar
16720.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare a drumului de exploatare care face legătura cu DN 11 A precum și a drumurilor de exploatare din perimetrul de exploatare de agregate minerale (nisip și Pietriș) din terasa mal drept a râului Siret (T 66, P 440)Primar
16820.08.2021Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 10812/19.09.2007, a actului adițional nr. 13647/22.10.2007 și a actului adițional nr. 2 din 07.04.2015, încheiate cu ………, ca urmare a decesului concesionaruluiPrimar
16927.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a patru căsuțe din lemn, aflate în proprietatea privată a municipiului Adjud, situate în Piațeta Ion DichiseanuPrimar
17030.08.2021Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui. LUNGU MIHĂIȚĂ-ANDREI(PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisieiPrimar
17131.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare de reședință din municipiului AdjudPrimar
17213.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de refacere a finisajelor interioare-clădire Casa de Cultură Tudor Vornicu”, Municipiul Adjud, județul VranceaPrimar
17314.09.2021Proiect de hotărâre privind alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului” AdjudPrimar
17415.09.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 122/26.09.20219 privind aprobarea revizuirii valorii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Grădiniță cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISU”Primar
17515.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat aferente obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Grădiniță cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISU”Primar
17616.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 13 din 28.01.2021Primar
17716.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți în cadrul procedurilor de închiriere a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 14 din 28.01.2021Primar
17816.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor depuse de ofertanți din cadrul procedurilor de concesionare a bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului Adjud, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 12 din 28.01.202Primar
17917.09.2021Proiect de hotărârePrimar
18017.09.2021Proiect de hotărârePrimar
18117.09.2021Proiect de hotărârePrimar
18217.09.2021Proiect de hotărârePrimar
18317.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 55/01.06.1998 și a actelor adiționale aferente, în sensul majorării suprafeței de teren concesionate de la 463 mp la 502 mp, situată în municipiul Adjud, str. Câmpului, nr. 14, T 105, P. 582, aparținând domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
18420.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipiului AdjudPrimar
18521.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
18621.09.2021Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 91/27.05.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului AdjudPrimar
18721.09.2021Proiect de hotărâre privind transformarea postului contractual de execuție de muncitor necalificat în post contractual de execuție de inspector de specialitate IA, din cadrul Serviciului Public Administrare Piață, Târg OborPrimar
18822.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 147/26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș” AdjudPrimar
18922.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 143/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Emil Botta” Adjud, cu modificările ulterioarePrimar
19022.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării investiției ”Teren sintetic de fotbal”, proprietatea SC. …… S.R.L. amplasată pe terenul în suprafață de 1150 mp, situat în Adjud, str….., incinta Stadionului municipal, ce aparține domeniului public al municipiului Adjud, în scopul dezvoltării activităților sportive la nivelul Municipiului Adjud prin Club Sportiv MunicipalPrimar
19122.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de colectare de pe domeniul public al Municipiului Adjud, transport și depozitare, a deșeurilor vegetale, a deșeurilor din construcții și desființări și a deșeurilor stradale, prestată de Societatea ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
19222.09.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021Primar
19322.09.2021Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere și Anexei 3 – Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Vrancea Curată” – la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 107/03.09.2008 privind asocierea municipiului Adjud cu județul Vrancea și unitățile administrativ – teritoriale din județul Vrancea în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Vrancea Curată” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructură în județul VranceaPrimar
19428.03.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021Primar
19528.03.2021Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe etapa a III a, Municipiul Adjud, jud. Vrancea”, bloc 92, str. Republicii, nr. 43Primar
19629.09.2021Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 a HCL nr. 8/2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2021-2022Primar
19729.09.2021Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Grădiniță cu program prelungit nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISUPrimar
19829.09.2021Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții „Reabilitare clădire Grădiniță cu program prelungit, nr. 4, Municipiul Adjud, județul Vrancea, în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISUPrimar
19929.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Adjud la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ prin Proiectul ”Creșterea eficienței energetice clădire Grădiniță cu Program normal nr. 3, Municipiul Adjud, județul Vrancea” și a cheltuielilor aferentePrimar
20029.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, încheiat între Fundația ”ZI DESCHISĂ” și Unitatea Administrativ-Teritorială-Municipiul Adjud pentru realizarea proiectului ”Cooperare-Onestitate-Prietenie-Implicare—Informare-C.O.P.I.I., derulat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”Primar
20108.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 359 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str….., nr…., T 73, P. 479/1, înscris în C.F. nr. 58523 Adjud, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
20208.10.2021Proiect de hotărâre transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de concesiune nr. 19/17.08.2009 și a actelor adiționale aferente, de la familia …. și ………. la domnul …..Primar
20313.10.2021Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru desemnat de Consiliul local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Angela Gheorghiu” AdjudPrimar
20413.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale de luare în evidență și analiza solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirieriiPrimar
20514.10.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Adjud, cu modificările și completările ulterioarePrimar
20614.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea către Ministerul Dezvoltării Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în Municipiul Adjud și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă pentru 11 grupe, Municipiul Adjud, Județul Vrancea”Primar
20714.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de reabilitare trotuare strada Revoluției, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
20814.10.2021Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022Primar
20915.10.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Mihail Armencea” AdjudPrimar
21015.10.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Principele Radu” AdjudPrimar
21115.10.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Angela Gheorghiu” AdjudPrimar
21215.10.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Mareșal Alexandru Averescu” AdjudPrimar
21315.10.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la Colegiul Național ”Emil Botta”Primar
21415.10.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct la Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș”Primar
21518.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizare lucrări branșament trifazat locuință modulară”, municipiul Adjud, Județul VranceaPrimar
21618.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizare lucrări branșament locuință modulară utilizare 21 module U.A.T. Adjud”, municipiul Adjud, Județul VranceaPrimar
21718.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 346 mp, aferent construcției situate în municipiul Adjud, str. A.I. Cuza, nr. 336 A, înscris în C.. F. nr. 58981, T 105, P 581/3, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud – pr. modificat la initiativa initiatoruluiPrimar
21818.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare pentru accesul pe drumurile de exploatare ce fac legătura între perimetrul de exploatare de agregate minerale din T 66 P 440 și stația de sortare-spălare-concasare din Adjudu Vechi, necesar S.C. PATIMAG ANALINA SRLPrimar
21918.10.2021Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021– ianuarie 2022Primar
22018.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului permanent al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Adjud la SC Apoterm SAPrimar
22118.10.2021Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 105/24.06.2021 de aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare clădire Centrală Termică în vederea realizării spații de birouri, Strada Stadionului, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
22219.10.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 06/17.04.2015 și a actelor adiționale aferente, în sensul micșorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 926 mp la 827 mp, situată în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, str. Mugurilor, nr. 8, T. 1, P 1, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
22319.10.2021Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Adjud nr. 156/2021 în sensul înlocuirii sintagmei ”înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud” cu ”propunerea de declarare a unor terenuri cu bunuri de uz și de interes public local ”Primar
22419.10.2021Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Adjud nr. 121/2021 în sensul înlocuirii sintagmei ”înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT Adjud” cu ”propunerea de declarare a unor terenuri cu bunuri de uz și de interes public local ”Primar
22520.10.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțiala din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021Primar
22621.10.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
22721.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgențăPrimar
22822.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
22922.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea – Plan Urbanistic Zonal – ”CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE DE PUBLICITATATE, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, REALIZARE ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE ȘANTIER ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”Primar
23022.10.2021Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de arendare nr. 22/04.04.2006 și a actului adițional nr. 1 din 04.06.2008, ca urmare a radierii societății ……… COM SRLPrimar
23122.10.2021Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 15364/05.10.2021, completată prin cererea nr. 16448/19.10.2021, formulate de către S.C. …….SRL AdjudPrimar
23222.10.2021Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități ”Sf. Stelian”, structură fără personalitate juridică în cadrul Direcției de Asistență Socială AdjudPrimar
23322.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare infrastructură stradală , Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa I”Primar
23422.10.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 30.09.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
23527.10.2021Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități ”Sf. Stelian”, structură fără personalitate juridică în cadrul Direcției de Asistență Socială AdjudPrimar
23604.11.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 08/05.05.2002 și a actului adițional aferent, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 308 mp, situată în municipiul Adjud, str. I. L. Caragiale, nr. 1, T. 73, P 479/1 aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
23704.11.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
23804.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa a II-a”Primar
23904.11.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 108/01.11.1998, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 305 mp, situată în municipiul Adjud, str. Alexandru Vlahuță, nr. 6, T. 73, P 479/1 aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
24004.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală și Temă proiectare pentru obiectivul de investiții ”Centură ocolitoare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
24104.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Centură ocolitoare, Municipiul Adjud, jude. Vrancea”Primar
24215.11.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 60/10.10.1994, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 700 mp la 721 mp, situată în municipiul Adjud, sat Adjudu-Vechi, str. ….., nr. …, T 1, P. 4, aparținând domeniului Privat al Municipiului AdjudPrimar
24315.11.2021Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 11/01.11.1993 și a actelor adiționale aferente, în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 305 mp la 344 mp, situată în municipiul Adjud, str. N. Grigorescu, nr. 20, T 73, P 479/1, înscrisă în C.F. nr. 58120, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
24416.11.2021Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2023 -2023Primar
24516.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
24616.11.2021Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 16642/21.10.2021 formulată de către SCPrimar
24717.11.2021Proiect de hotărâre privind privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil- teren în suprafață de 2703 mp, strada Azaleelor, T.74, P.490, situat în intravilanul municipiului Adjud, în scopul amenajării unui drum publicPrimar
24817.11.2021Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil- teren în suprafață de 5717 mp, T.122, P.649, situat în intravilanul municipiului Adjud, zona Rompetrol, în scopul amenajării unui drum publicPrimar
24917.11.2021Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație a unor imobile – terenuri, T.7, P.16, situate în intravilanul municipiului Adjud, zona Pasarelă-UMB, în scopul includerii în domeniu public al UATPrimar
25017.11.2021Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 07/14.07.2020 de la domnul ….. la domnul …..Primar
25117.11.2021Proiect de hotărâre privind modificare stat de funcții spitalPrimar
25217.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 502 mp,, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. Câmpului, nr. 14, înscris în C.F. nr. 58998, T 105, P 583/1,, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
25317.11.2021Proiect de hotărâre privind  numirea reprezentanților Consiliului Local Adjud în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal AdjudPrimar
25417.11.2021Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării contractului de arendare nr. 22/04.04.2006 și a actului adițional nr. 1 din 04.06.2008, ca urmare a radierii societății CRIVADIU COM SRLPrimar
25519.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de renovare a apartamentelor aparținătoare grădiniței, nr. 2, Principele Radu”Primar
25619.11.2021Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Recondiționare locomotivă și amplasare în sensul giratoriu strada Republicii, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
25719.11.2021Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021Primar
25819.11.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 138 din 30.09.2021 privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe etapa a III a, Municipiul Adjud, jud. Vrancea”, bloc 92, str. Republicii, nr. 43Primar
25919.11.2021Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților societății Utilități Publice Municipale Adjud S.R.L.Primar
26019.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării obiectivului de investiții ”Branșament apă la rezervor rezervă apă” pentru Spitalul Municipal AdjudPrimar
26119.11.2021Proiect de hotărâre privind privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Adjud și aprobarea demolării imobilelor corpul C2 – Grădiniță nr. 1 ”Mihail Armencea”, str. 1 Mai, nr. 27, în suprafață de 412 mp din cartea funciară nr. 56259, a corpului C 3 – (Magazie) Bibliotecă din cartea funciară nr. 56259, în suprafață de 96 mp situat pe str. 1 Mai, nr. 27 și desființarea corpului D – garaj din cartea funciară nr. 54302 aferentă construcției ”Clubul copiilor” situată pe str. A. I. Cuza, nr. 133, în suprafață de 24 mp în vederea amenajării unui loc de joacă.Primar
26219.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Adjud ca utilizator de fluide medicale” și a cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
26319.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizarea sistemelor de iluminat public din Municipiul Adjud și satelor componente” și a cheltuielilor aferentePrimar
26423.11.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de administrare piață, târguri, obor și a tarifelor pentru activitatea desfășurată în Piața Agroalimentară și oborul municipal AdjudPrimar
26523.11.2021Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație a unor imobile – terenuri, T.7, P.16, situate în intravilanul municipiului Adjud, zona Pasarelă – UMB, în scopul includerii în domeniul public al U.A.TPrimar
26624.11.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
26702.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul școlar 2022 -2023Primar
26802.12.2021Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” Lucrări de alimentare ocazională cu energie electrică a patinoarului din parcul ”Lahovary”, Municipiul AdjudPrimar
26902.12.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
27006.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022”, ce urmează a fi efectuate de persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat din municipiul AdjudPrimar
27106.12.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
27209.12.2021Proiect de hotărâre privind probarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului AdjudPrimar
27309.12.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Municipale ”Elena Lahovary” AdjudPrimar
27409.12.2021Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate, aprobarea statului de funcții și personal și a organigramei Direcției de Asistență Socială AdjudPrimar
27510.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitatea de administrare a Cimitirului Public al Municipiului Adjud prestată de S.C Apoterm S.APrimar
27610.12.2021Proiect de hotărâre privind stabilirea și modificare unor tarife pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi prestată de S.C Apoterm S.APrimar
27710.12.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Elevilor Sportivi AdjudPrimar
27810.12.2021Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Clubului Elevilor Sportivi AdjudPrimar
27910.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de renovare învelitoare clădire Centrală termică în vederea realizării spații de birouri, str. Stadionului, municipiul Adjud”Primar
28010.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Adjud în semestrul I al anului școlar 2021-2022Primar
28110.12.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
28210.12.2021Proiect de hotărâre privind probarea cererii de finanțare a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor necesare pentru proiectul ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
28310.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
28410.12.2021Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două terenuri în suprafață totală de 2473 mp aparținând domeniului public al municipiului AdjudPrimar
28510.12.2021Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri care fac parte din proprietatea publică a UAT Adjud, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire creșă pentru 11 grupe, Municipiul Adjud, Județul Vrancea”Primar
28610.12.2021Proiect de hotărâre privind probarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Adjud, str. ….., bl. …, sc. .., ap…, înscris în CF ….Adjud, către….Primar
28714.12.2021Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud, prestată de către Societatea Utilități Publice Municipale Adjud S.R.LPrimar
28814.12.2021Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transport deșeuri municipale provenite de la populație și agenți economici, din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud, prestată de către Societatea Utilității Publice Municipale Adjud SRLPrimar
28915.12.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
29015.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzări cu plata în rate a apartamentuluiPrimar
29115.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
29216.12.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății ””Utilități Publice Municipale Adjud SRLPrimar
29322.12.2021Proiect de hotărâre privind Plan Urbanistic Zonal – Atragere teren în intravilan cu suprafața de 11.045 mp în vederea construiri, clădire administrativă, stație sortare-concasare, stație betoane și împrejmuire ”Primar
29427.12.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a Listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2021Primar
29527.12.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Adjud nr. 261/16.12.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor necesare pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a Spitalului Municipal și a Stației de salvare, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
29627.12.2021Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 90 din 27.05.2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Adjud 1946Primar
2022
105.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Adjud pentru anul 2022-2023Primar
210.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare a drumurilor de exploatare De 110/4 și De 223/1 situate pe raza UAT AdjudPrimar
310.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii Acordului de reabilitare a drumurilor de exploatare De 160 situate pe raza UAT AdjudPrimar
411.01.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 237 mp situat în municipiul Adjud, str. Stadionului, nr. 2, înscris în C.F. nr. 59092, T 46, P 1856, P 1857, P 1862, 1865, teren ce va fi bun de uz și interes public localPrimar
511.01.2021Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2022Primar
612.01.2022Proiect de hotărâre privind  modificarea statutului de funcții al Spitalului Municipal Adjud Primar
713.01.2022Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dnei. Dochița Manuela-Gabi – PNL și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisiei Primar
813.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea – ”PUZ – atragere în intravilan în vederea amplasării stație fixă cu spălare și concasare”Primar
913.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 301 mp. aferentă construcției situat în municipiul Adjud, str….., nr….., înscris in CF nr. 21789, T73, P 479/1, ce aparține domeniului public al municipiului AdjudPrimar
1014.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Adjud, județul Vrancea 2024-2027Primar
1117.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei sportive Municipale AdjudPrimar
1217.01.2022Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaților societății Utilități Publice Municipale Adjud S.R.L. Primar
1319.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului Adjud, în vederea casăriiPrimar
1420.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
1520.01.2022Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud. nr. 90 din 27.05.2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Adjud 1946Primar
1621.01.2022Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Adjud și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă mare, Municipiul Adjud, Județul Vrancea”Primar
1721.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – pentru construire spațiu comercial parter Primar
1825.01.2022Proiect de hotărâre aprobarea schimbării destinației în vederea demolării imobilelor corpul C2 Grădiniță nr. 1 ”Mihail Armencea”, str. 1 Mai, nr. 27, în suprafață de 412 mp din cartea funciară nr. 56259 și a corpului C3 din cartea funciară nr. 56259 în suprafață de 96 mp situat pe str. 1 Mai, nr. 27Primar
1925.01.2022Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedență al bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltarePrimar
2025.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local ți cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2022Primar
2126.01.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedură de licitație publică a terenului în suprafață de 105 mp, înscris în C.F., nr. 56261, situat în Municipiul Adjud, str. T. Vladimirescu, zona CT 8, T 30, P 1488, ce aparține domeniului privat al municipiului Adjud , în vederea construirii unui spațiu comercialPrimar
2201.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de implementare pentru proiectul ”Creșterea siguranței pacienților î Spitalul Municipal Adjud ca utilizator de fluide medicale” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVIDPrimar
2301.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire casa de cultură ”Tudor Vornicu, municipiul Adjud, județul Vrancea” și actualizarea cheltuielilor legate de acest proiectPrimar
2402.02.2022Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud pentru anul 2022Primar
2503.02.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE TROTUARE, SPAȚII VERZI ȘI PARCĂRI, STRADA MOȘ ION ROATĂ – ETAPA I, MUNICIPIUL ADJUD ” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/24.06.2021Primar
2604.02.2022Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public transport local de persoanePrimar
2704.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public transport local de persoanePrimar
2804.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului AdjudPrimar
2904.02.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”LUCRĂRI DE REABILITARE TROTUARE PE STRADA REVOLUȚIEI, MUNICIPIUL ADJUD, JUDEȚUL VRANCEA ” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 206/28.10.2021Primar
3008.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Adjud la data de 31.12.2021 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare ți secțiunea de dezvoltarePrimar
3110.02.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 216/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții :”Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa I”Primar
3210.02.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr. 220/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții :”Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud, județul Vrancea – etapa II”Primar
3310.02.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 184/14.12.2016 privind cumpărarea terenului în suprafață de 338,57 mp, pe care este amplasată o construcție în suprafață de 200 mpPrimar
3415.02.2022Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local și a unui membru supleant Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială ”Angela Gheorghiu” AdjudPrimar
3515.02.2022Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local și a unui membru supleant Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director adjunct la Colegiul Național ”Emil Botta” AdjudPrimar
3615.02.2022Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/25 martie 2021, în sensul înlocuiri reprezentantului Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociațiilor societății ””U.A.T. Construct Adjud” S.R.L. Primar
3716.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
3821.02.2022Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Adjud, cu modificările și completările ulterioarePrimar
3921.02.2022Proiect de hotărâre privind completarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2022Primar
4021.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 ale Societății ”utilități Publice Municipale Adjud” SRL. Primar
4121.02.2022Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
4221.02.2022Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 07/15.01.1996 de la defunctul … laPrimar
4321.02.2022Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 44/01.11.1993 și a actelor adiționale aferente, de la familia ….. la familia C…..Primar
4421.02.2022Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 49/01.06.1998 și a actelor adiționale aferente, de la doamna Crăescu Anușa la doamna Cotleț DanielaPrimar
4521.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 507 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. Izvoarelor, nr. 7, înscris în C.F. nr. 55416, T 74, P 493, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
4621.02.2022Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 18/21.07.2009 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 998 mp, situată în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, str. Eternității, nr. 3, T 1, P 1, aparținând domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
4721.02.2022Proiect de hotărâre pentru aprobarea stabilirii tarifelor de închiriere către terți, a utilajelor din dotarea Societății ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
4821.02.2022Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății ”UAT Construct Adjud” SRLPrimar
4921.02.2022Proiect de hotărâre pentru aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 ale Societății ”UAT Construct Adjud” SRL. Primar
5021.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei destinate finanțării de bază pentru Grădinița cu program prelungit ”Jovial” Municipiul Adjud pe baza numărului de elevi/ preșcolari și a costurilor standard pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, pentru anul 2022Primar
5109.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobare ”PUZ – CONSTRUIRE HOTEL S+P+4E CU SĂLI RESTARURANT, DEPOZIT + SHOWROOM, HALĂ PRODUCȚIE, COSMETICĂ AUTO SELF SERVICEPrimar
5214.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 302 mp, aferent construcției, situat în municipiul Adjud, str…., nr…., înscris în C.F. nr. 58976, T 73, P 479/1, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5314.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 359 mp, aferent construcției, situat în municipiul Adjud, str…., nr…., înscris în C.F. nr. 44, T 73, P 479/1, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5415.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 346 mp, aferent construcției, situat în municipiul Adjud, str…., nr…., înscris în C.F. nr. 58981, T 105, P 581/3, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
5516.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
5623.03.2022Proiect de hotărâre pentru aprobarea stabilirii tarifelor de închiriere către terți, a utilajelor din dotarea Societății ”Utilități Publice Municipale Adjud” SRLPrimar
5724.03.2022Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr. 22/08.02.2022Primar
5824.03.2022Proiect de hotărâre aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Adjud și desființarea construcției C2, în suprafață de 152 mp, înscris în C.F. 59126, T 3, P 141, situată în intravilanul municipiului Adjud, str. Garoafei, zona Piață, amplasată pe terenul în suprafață de 2479 mp. Primar
5924.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Înființare de distribuție gaze naturale în lungime de 16 km în municipiul Adjud, satele Burcioaia și Șișcani, județul Vrancea”Primar
6025.03.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pentru anul 2022Primar
6125.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de mandat a domnului administrator unic al S.C. UAT CONSTRUCT ADJUD S.R.L.Primar
6225.03.2022Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 58826 în imobilele având numerele cadastrale 59066, respectiv 59067 ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
6325.03.2022Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 27/01/2022 privind modificarea tarifelor pentru activitatea de precolectare, colectare și transport deșeuri municipale provenite de la populație și agenți economici, din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Adjud, prestată de către Societatea Utilității Publice Municipale Adjud SRL Primar
6425.03.2022Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 234 din 25/11/2022 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Adjud la Consiliul de administrație al Spitalului Municipal AdjudPrimar
6525.03.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației în vederea demolări corpului C6 – Colegiul tehnic ”Gheorghe Balș”, municipiul Adjud, str. Republicii, nr. 107, județul Vrancea, în suprafață de 691mp din Carte Funciară nr. 51375Primar
6606.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
6706.04.2022Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioadă mai-iulie 2022Primar
6806.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 721 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, sat Adjudu Vechi, str. Măceșilor, nr. 48, înscris în C.F. nr. 59042, T 1, P 4, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
6907.04.2022Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 15.01.05.2009 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 272 mp la 288 mp, situată în municipiul Adjud, str. Ștefan cel Mare, nr. 17, T 73, P 479/1, înscrisă în C.F. 54987 aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
7007.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a terenului în suprafață de 305 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. ……, nr…., T 73, P 479/1 înscris în Cartea Funciară nr. 57789, aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
71 -8907.04.2022Proiect de hotărâre vânzare ANLPrimar
9007.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – ”ATRAGERE ÎN INTRAVILAN – LOTIZARE CONSTRUIRE CARTIER LOCUINȚE ȘI SERVICII COMPLEMENTARE NEPOLUANTE”Primar
9107.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Desființare clădire C2”, Municipiul Adjud, județul VranceaPrimar
9207.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al domnului administrator unic S.C. Utilități Publice Municipale Adjud S.R.LPrimar
9311.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul de apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a IV-a”, bloc. 1, scara 1 și 2, strada Libertății, nr. 3Primar
9411.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul de apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a IV-a”, bloc. 11, strada Libertății, nr. 12BPrimar
9512.04.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud și a listei de investiții cu finanțare de la bugetul local pentru anul 2022Primar
9612.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul de apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a IV-a”, bloc. 2, scara 1, 2 și 3, strada Libertății, nr. 5Primar
9712.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul de apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a IV-a”, bloc. 21, strada Libertății, nr. 18Primar
9812.04.2022Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi nou create în municipiul AdjudPrimar
99 – 10812.04.2022Proiect de hotărâre vânzare ANLPrimar
10913.04.2022Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
11013.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul de apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a V-a”, bloc. 44, strada Tudor Vladimirescu, nr. 9 CPrimar
11113.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul de apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a IV-a”, bloc. 101, strada Nicolae Bălcescu, nr. 10 Primar
11213.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul de apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a IV-a”, bloc. 112, strada Gării, nr. 2 BPrimar
11314.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: ”Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile Șișcani și Burcioaia din cadrul UAT Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
11414.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de înființare a Serviciului public de transport local de persoanePrimar
11520.04.2022Proiect de hotărâre privind aprobare închirierii prin licitație publică a clădirii (spațiu comercial) cu suprafața de 45 mp și a terenului aferent de 68 mp, situat în str. Copăcești, în incinta Oborului AdjudPrimar
11621.04.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Adjud pentru anul 2022Primar
11721.04.2022Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al dlui Radu Mircea (PNL) și declararea ca vacant al locului acestuia, ca urmare a demisieiPrimar
11821.04.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr. 77/14.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ prevăzute pentru obiectivul de investiții: Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile Șișcani și Burcioaia din cadrul UAT Municipiul Adjud, Județul Vrancea” Primar
11921.04.2022Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a prețului pentru închirierea de către UAT Adjud de la persoane fizice sau juridice a unor bunuri mobile și imobilePrimar
12002.05.2022Proiect de hotărâre aprobarea subvenționării din bugetul local al municipiului Adjud a activității Serviciului public transport local de persoane pentru transportul elevilor aferent anului calendaristic 2022Primar
12103.05.2022Proiect de hotărâre modificarea contractului de concesiune nr. 11/01.11.1993 în sensul majorării suprafeței de teren intravilan concesionate de la 300 mp la 309 mp, situați în municipiul Adjud, str…, nr…, T 73, P 479/1, înscrisă în C..F. 59201, aparținând domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
12203.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea de punerii prin Planul Național de redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNNRR/2022/C5/2/b.2.1/11 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de renovare energetică pentru clădire Cinematograf Doina, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
12303.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții. ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 3 CFR, strada EroilorPrimar
12403.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Adjud la data de 31.03.2022 pe structura celor două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltarePrimar
12504.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Adjud la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Înființare rețea alimentare mașini electrice în Municipiul Adjud, Județul Vrancea” și a cheltuielilor aferentePrimar
12604.05.2022Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 14/01.09.2014 în sensul majorării suprafeței de tern intravilan concesionate de la 447 mp la 496 mp, situată în municipiul Adjud, str. Fântânilor, nr. 10, T 74, P 493, înscrisă în C.F. 56297 aparținând domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar
12705.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Novac Alexandru-Mihăiță pentru performanțe deosebite obținute în competițiile sportive interne și internaționale oficiale-proba de aruncare a sulițeiPrimar
12810.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel , PNRR/2022/C5/B.2.1/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de renovare energetică pentru clădire Administrativă sediu Serviciul Impozite și Taxe Locale Adjud, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
12911.05.2022Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124 din 02 noiembrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului AdjudPrimar
13011.05.2022Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociațiilor Societății URBIS SRL Primar
13111.05.2022Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Adjud nr. 242/25.11.2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Adjud ca utilizator de fluide medicale” și a cheltuielilor legate de acest proiect Primar
13211.05.2022Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal AdjudPrimar
13311.05.2022Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Actul Adițional nr. 2/21.10.2009 anexa Contractului de Concesiune nr. 21/15.06.2004, de la domnul Adam Ionel la domnul Nițu Marius-AngelPrimar
13411.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții. ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 66, strada Republicii, nr. 16Primar
13512.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de statPrimar
13612.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Adjud în semestrul II al anului școlar 2022-2022Primar
13712.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații exterioare și interioare pentru autorizare ISU clădire Biblioteca municipală „Elena Lahovary”, Municipiul Adjud, județul Vrancea”Primar
13812.05.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Adjud și a Listelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și cu finanțare din venituri proprii și subvenții pentru anul 2022 Primar
13917.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării, Apelurilor de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apeluri: PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții. ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea etapa a IV-a”, bloc 126, strada Republicii, nr. 49. Primar
14019.05.2022Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului intravilan prevăzut în Contractul de Concesiune nr. 22/15.06.1996 și în actul adițional aferent, de la …. la……Primar
14119.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Adjud și desființarea construcției C6 în suprafață de 691 mp, înscrisă în C.F. 51375, situată în intravilanul municipiului Adjud, str. Republicii, nr. 107 – Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș”Primar
14219.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 507 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. Izvoarelor, nr. 7, înscris în C.F. nr. 55416, T 74, P 493, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
14319.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 360 mp, aferent construcției situat în municipiul Adjud, str. T. Vladimirescu, nr. 15, înscris în C.F. , nr. 59259, T. 30 P 1488, ce aparține domeniului privat al municipiului AdjudPrimar
14419.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii Serviciului public transport local de persoanePrimar
145 – 17120.05.2022Proiect de hotărâre privind vânzare ANLPrimar
17224.05.2022Proiect de hotărâre privind scoaterea de sub ipotecă a unor bunuri imobiliare din domeniul privat al U.A.T. Municipiul AdjudPrimar
17326.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a cotelor indivize spații comune din clădirea cu destinație Cabinete Medicale situată în municipiul Adjud, str. V. Alecsandri, nr. 8Primar
17426.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5000 lei doamnei Tăbăcaru Mihaela, în scopul participării la Festivalul Florilor – ediția a IIIa Primar
17507.06.2022Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 22/08.02.2022Primar
17610.06.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea completării domeniului privat al municipiului Adjud, cu imobilul – apartament situat în municipiul Adjud, str. Copăcești, nr. 31 C, bl. 2, ap. 4, omis din anexa Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 51/28.02.2019 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului AdjudPrimar