Nr. înregistrare 

Obiectul dispoziției

 

1/08.01.2020Acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de dezvoltarea rezultat la data de 31.12.2019 din excedentul anilor precedenți
2-3/08.01.2020Majorarea indemnizației de încadrare lunară
4-17/08.01.2020Majorarea salariului de bază
18-19/08.01.2020Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
20/17.01.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 23 ianuarie 2020
21-136/28.01.2020Stabilirea salariului de bază
137-138/31.01.2020Curatelă specială
139-236/31.01.2020Îndreptare eroare materială
237/31.01.2020Acordarea unui ajutor de înmormântare
238-239/31.01.2020Încetarea dreptului de ajutor social
240-241/31.01.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne
242/31.01.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a dreptului la alocație
243-244/31.01.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne
245-246/31.01.2020Încetarea dreptului la alocație de susținere
247-249/31.01.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
250-254/31.01.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
255/31.01.2020Stabilirea salariului de bază
256/31.01.2020Modificarea dispoziției nr. 931/2017
257-259/31.01.2020Numire pe o perioadă de 6 luni
260-261/04.02.2020Menținerea în funcție publică
262/05.02.2020Prelungirea contactului individual de muncă
263-278/05.02.2020Majorarea salariului de bază
279/06.02.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 10 februarie 2020
280/07.02.2020Aprobarea regulamentului organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei de Cultură
281/07.02.2020Aprobarea regulamentului organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale Adjud
282-283/07.02.2020Constituire comisiei de evaluare
284/13.02.2020Acordare ajutor de urgență
285/13.02.2020Stabilirea salariului de bază
286/14.02.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 20 februarie 2020
287/18.02.2020Constituirea comisiei municipale pentru recensământul general agricol
288/18.02.2020Reorganizarea componenței Comitetului local pentru situații de urgență și a Centrului operativ pentru situații de urgență
289-290/27.02.2020Modificarea numărului beneficiarilor și cuantumul alocației de susținere
291-292/27.02.2020Încetarea dreptului la locație de susținere
293/27.02.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
294-295/27.02.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
296/27.02.2020Încetarea dreptului la ajutor social și la alocația de susținere
297-298/27.02.2020Încetarea dreptului la ajutor social
299-300/27.02.2020Respingerea cererii privind ajutorul social
301-311/27.02.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
312/03.03.2020Delegarea semnăturii Secretarului General al mun. Adjud pentru adeverințele eliberate în scopul obținerii subvențiilor acordate în agricultură
313-327/04.03.2020Majorarea salariului de bază
328/05.03.2020Curatelă specială
329/05.03.2020Retragere autorizație taxi
33017.03.2020 Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determina COVID-19
331/18.03.2020Curatelă specială
332/20.03.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinara pentru data de 26 martie 2020
333/23.03.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2
334/24.03.2020Revocarea dispoziției  nr. 332/20.03.2020
335/25.03.2020Încetarea de drept a raportului de serviciu
336-339/25.03.2020Încetarea dreptului la alocație de susținere
340-342/25.03.2020Încetarea dreptului la ajutor social
343/25.03.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
344/25.03.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
345-350/25.03.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
351/25.03.2020Aprobarea Raportului privind evaluarea anuală a managerului Casei de Cultură Tudor Vornicu – Adjud
352/25.03.2020Aprobarea Raportului privind evaluarea anuală a managerului Bibliotecii Municipale Adjud
353/27.03.2020Rectificarea bugetului ordonatorului terțiar de credite Spitalul municipal Adjud si a Listei de investiții
354/30.03.2020Modificarea art. 1 pct. 1 din Dispoziția nr. 333/2020
355/31.03.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
356/31.03.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020 cu finanțare de la bugetul local
357/06.04.2020Curatelă specială
358/09.04.2020Constituirea comisiei de recepție a bunurilor de natura materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe de la nivelul Primăriei Municipiului Adjud
359/09.04.2020Modificarea art 1 pct. 1 din Dispoziția nr. 333/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19
360/10.04.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 16 aprilie 2020
361/10.04.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19„
362/10.04.2020Rectificarea bugetului ordonatorului terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
363/15.04.2020Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active fixe în urma inventarierii pe anul 2019 pentru ordonatorul terțiar de credite  Serviciul Public de Iluminat Municipal Adjud
364/21.04.2020Rectificarea bugetului ordonatorului terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
365/22.04.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19
366/24.04.2020Concurs de ocupare post vacant de șofer transport elevi
367-368/27.04.2020Ajutor de urgență
369/27.04.2020Delegarea atribuției întocmirii fișelor de post pentru Serviciul Juridic
370/28.04.2020Modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere și cuantumul
371-372/29.04.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
373/05.05.2020Privind desemnarea reprezentantului municipiului Adjud ca membru în Comisia de evaluare a pagubelor generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice
374/06.05.2020Convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 07 mai 2020
375/19.05.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19, cu aplicarea pe perioada declarata „stare de alertă”
376/26.05.2020Constituirea comisiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Școală gimnazială „Angela Gheorghiu”, Municipiul Adjud, județul Vrancea
377/26.05.2020 Constituirea comisiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Școală gimnazială „Principele Radu”, Municipiul Adjud, județul Vrancea
378/26.05.2020Constituirea comisiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Școală gimnazială „Mihail Armencea”, Municipiul Adjud, județul Vrancea
379-380/26.05.2020Curatela specială
381/27.05.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a dreptului la alocație
382/27.05.2020Încetarea dreptului la ajutor social
383/27.05.2020Schimbarea locului de muncă
384-389/27.05.2020Numirea în cadrul Serviciului juridic
390/29.05.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 02.06.2020
391-398/29.05.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
399/03.06.2020Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active fixe, ca urmare a efectuării operațiunii de inventariere pe anul 2019
400/16.06.2020Numire pe perioada determinată șef serviciu al Serviciului juridic
401/16.06.2020Încetarea raportului de serviciu
402/16.06.2020Acordare gradație
403/16.06.2020Aprobarea declasării unor bunuri de natura obiectelor de inventar în urma inventarierii pe anul 2019 pentru ordonatorul terțiar de credite Direcția de Asistență Socială Adjud
404/17.06.2020Completarea disp. 474/28.03.2018
405/19.06.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară
406-407/25.06.2020Înlocuirea responsabilului tehnic din echipa de proiect aferente obiectivului de învestiții
408/26.06.2020Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere
409/26.06.2020Modificarea numărul beneficiarilor alocației de susținere și cuantumul
410/26.06.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
411/26.06.2020Modificarea cuantumului ajutorului și alocației pentru susținerea
412/26.06.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
413/26.06.2020Respingerea cererii ajutorului social
414-415/26.06.2020Încetarea dreptului de ajutor social
416-419/26.06.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
420/26.06.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
421/26.06.2020Constituirea comisiei municipale pentru recensământul populației locuințelor din România în anul 2021
422-423/29.06.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
424-427/29.06.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
428/30.06.2020Încetarea dreptului de ajutor social
429-432/01.07.2020Stabilirea datei examenului, constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor
433/01.07.2020Acordare gradație
434/01.07.2020Încetarea contactului individual de muncă
435/01.07.2020Sustenabilitatea proiectului “ Mai aproape de comunitate – servicii socio-medicale pentru toți”
436-449/03.07.2020Majorarea salariului de bază
450/06.07.2020Schimbarea sediilor  secțiilor de votare nr. 59 și 65
451/08.07.2020Constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Adjud
452/10.07.2020
Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară
453-454/14.07.2020Constituire comisie
455/15.07.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020 pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Tehnic Gheorghe Balș
456/15.07.2020Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere
457/15.07.2020Menținerea în funcție publică de execuție
458/17.07.2020Delegare atribuţii
459/21.07.2020Numirea persoanei responsabilă cu desfășurarea activităților aferente obiectivului de investiții” Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”
460-461/23.07.2020Acordare gradație
462-464/23.07.2020Delegare de atribuţii
465/24.07.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud
466-467/24.07.2020Constituire comisie
468/30.07.2020Delegarea de  atribuţii
469/30.07.2020Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al DAS
470/30.07.2020Îndreptare eroare materială
471-473/30.07.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
474-486/30.07.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
487-489/30.07.2020Încetarea dreptului de alocației
490-492/30.07.2020Încetarea dreptului de ajutor social
493-495/30.07.2020Stabilirea  dreptului de ajutor sociale
496-497/30.07.2020Respingerea cererii privind ajutorul social
498/03.08.2020Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al DE
499-500/03.08.2020Amânare examen
501-514/05.08.2020Majorarea salariului de bază
515/07.08.2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroul Electoral de Circumscripție nr. 2 Adjud, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
516/07.08.2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru birourile secțiilor de votare de pe raza municipiului Adjud organizate pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
517/10.08.2020Rectificare act de naștere
518/10.08.2020Stabilirea locurilor destinate afișajului electoral, necesare desfășurării campaniei electorale de către candidații partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale de către candidații independenți, la alegerile locale din 27 septembrie 2020
519/10.08.2020Convocarea Consiliului local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 14 august 2020
520/11.08.2020Delegarea de atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției de Asistență socială Adjud
521/12.08.2020Acordare gradație 4
522-523/18.08.2020Delegarea de atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciul Impozite și Taxe Locale-Persoane Fizice din cadrul Direcției economice
524/20.08.2020Delegarea unor atribuții ale Primarului Mun. Adjud către șeful Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Adjud
525/21.08.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 27 august 2020
526/25.08.2020Desemnarea reprezentantului Primarului municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
527/27.08.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național „Emil Botta” Adjud
528/27.08.2020Aprobarea scoaterii din folosință și declanșarea obiectelor de inventar, precum și scoaterea din funcțiune  și casarea unor active fixe, ca urmare a efectuării operațiunii de inventariere pe anul 2020
529-534/27.08.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
535/27.08.2020Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea  străzilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu și Vânători oraș Adjud, județul Vrancea”
536/27.0802020Modificarea dispoziției nr. 871/22 noiembrie 2018 pentru constituirea comisiei de proiect aferenta proiectului „Modernizarea serviciului „Protecție civilă și PSI” prin dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunatățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în municipiul Adjud, județul Vrancea”
537-538/28.08.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
539/28.08.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
540-541/08.08.2020 Încetarea dreptului la ajutor social
542/28.08.2020Încetarea dreptului la ajutor social
543-545/28.08.2020Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere
546-547/31.08.2020Transformarea unor funcții publice de execuție, în urma examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut
548-550/02.09.2020Retragere autorizație taxi
551-552/02.09.2020Majorarea indemnizației de încadrare lunară
553-565/02.09.2020Majorarea salariului de bază
566/03.09.2020Retragere autorizație taxi
568-569/07.09.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
570-571/08.09.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020
572-576/08.09.2020Delegarea de atribuții
577/08.09.2020Acordare gradație
578/08.09.2020Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiarilor de ajutor social al municipiului Adjud
579-583/08.09.2020Îndreptare eroare materială
584/09.09.2020Suspendarea contractului de muncă
585/11.09.2020Îndreptare eroare materială
586/11.09.2020Convocarea Consiliului local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 17 septembrie 2020
587/14.09.2020Instituire curatelă specială
588/14.09.2020Completarea disp. nr. 515/2020 pentru desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroul Electoral de Circumscripție nr. 2 Adjud, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
589-590/17.09.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020
591/18.09.2020Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active fixe în urma inventarierii pe anul 2019 pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Principele Radu Adjud
592/18.09.2020Menținere în funcție publică de execuție
593/18.09.2020Îndreptare eroare materială
 594/21.09.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
595/21.09.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
596-597/22.09.2020Curatelă specială
598/22.09.2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru birourile secțiilor de votare de pe raza municipiului Adjud organizate pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pentru asigurarea măsuri acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral
599/22.09.2020 Constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Adjud pe anul 2020