Nr. înregistrare 

Obiectul dispoziției

 

 2020
1/08.01.2020Acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de dezvoltarea rezultat la data de 31.12.2019 din excedentul anilor precedenți
2-3/08.01.2020Majorarea indemnizației de încadrare lunară
4-17/08.01.2020Majorarea salariului de bază
18-19/08.01.2020Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
20/17.01.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 23 ianuarie 2020
21-136/28.01.2020Stabilirea salariului de bază
137-138/31.01.2020Curatelă specială
139-236/31.01.2020Îndreptare eroare materială
237/31.01.2020Acordarea unui ajutor de înmormântare
238-239/31.01.2020Încetarea dreptului de ajutor social
240-241/31.01.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne
242/31.01.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a dreptului la alocație
243-244/31.01.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne
245-246/31.01.2020Încetarea dreptului la alocație de susținere
247-249/31.01.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020 cu finanțare de la bugetul local
250-254/31.01.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
255/31.01.2020Stabilirea salariului de bază
256/31.01.2020Modificarea dispoziției nr. 931/2017
257-259/31.01.2020Numire pe o perioadă de 6 luni
260-261/04.02.2020Menținerea în funcție publică
262/05.02.2020Prelungirea contactului individual de muncă
263-278/05.02.2020Majorarea salariului de bază
279/06.02.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 10 februarie 2020
280/07.02.2020Aprobarea regulamentului organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei de Cultură
281/07.02.2020Aprobarea regulamentului organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale Adjud
282-283/07.02.2020Constituire comisiei de evaluare
284/13.02.2020Acordare ajutor de urgență
285/13.02.2020Stabilirea salariului de bază
286/14.02.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 20 februarie 2020
287/18.02.2020Constituirea comisiei municipale pentru recensământul general agricol
288/18.02.2020Reorganizarea componenței Comitetului local pentru situații de urgență și a Centrului operativ pentru situații de urgență
289-290/27.02.2020Modificarea numărului beneficiarilor și cuantumul alocației de susținere
291-292/27.02.2020Încetarea dreptului la locație de susținere
293/27.02.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
294-295/27.02.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
296/27.02.2020Încetarea dreptului la ajutor social și la alocația de susținere
297-298/27.02.2020Încetarea dreptului la ajutor social
299-300/27.02.2020Respingerea cererii privind ajutorul social
301-311/27.02.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
312/03.03.2020Delegarea semnăturii Secretarului General al mun. Adjud pentru adeverințele eliberate în scopul obținerii subvențiilor acordate în agricultură
313-327/04.03.2020Majorarea salariului de bază
328/05.03.2020Curatelă specială
329/05.03.2020Retragere autorizație taxi
33017.03.2020 Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determina COVID-19
331/18.03.2020Curatelă specială
332/20.03.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinara pentru data de 26 martie 2020
333/23.03.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2
334/24.03.2020Revocarea dispoziției  nr. 332/20.03.2020
335/25.03.2020Încetarea de drept a raportului de serviciu
336-339/25.03.2020Încetarea dreptului la alocație de susținere
340-342/25.03.2020Încetarea dreptului la ajutor social
343/25.03.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
344/25.03.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
345-350/25.03.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
351/25.03.2020Aprobarea Raportului privind evaluarea anuală a managerului Casei de Cultură Tudor Vornicu – Adjud
352/25.03.2020Aprobarea Raportului privind evaluarea anuală a managerului Bibliotecii Municipale Adjud
353/27.03.2020Rectificarea bugetului ordonatorului terțiar de credite Spitalul municipal Adjud si a Listei de investiții
354/30.03.2020Modificarea art. 1 pct. 1 din Dispoziția nr. 333/2020
355/31.03.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
356/31.03.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020 cu finanțare de la bugetul local
357/06.04.2020Curatelă specială
358/09.04.2020Constituirea comisiei de recepție a bunurilor de natura materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe de la nivelul Primăriei Municipiului Adjud
359/09.04.2020Modificarea art. 1 pct. 1 din Dispoziția nr. 333/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19
360/10.04.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 16 aprilie 2020
361/10.04.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19„
362/10.04.2020Rectificarea bugetului ordonatorului terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
363/15.04.2020Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active fixe în urma inventarierii pe anul 2019 pentru ordonatorul terțiar de credite  Serviciul Public de Iluminat Municipal Adjud
364/21.04.2020Rectificarea bugetului ordonatorului terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud și a Listei de investiții cu finanțare integrală din venituri proprii pentru anul 2020
365/22.04.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19
366/24.04.2020Concurs de ocupare post vacant de șofer transport elevi
367-368/27.04.2020Ajutor de urgență
369/27.04.2020Delegarea atribuției întocmirii fișelor de post pentru Serviciul Juridic
370/28.04.2020Modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere și cuantumul
371-372/29.04.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
373/05.05.2020Privind desemnarea reprezentantului municipiului Adjud ca membru în Comisia de evaluare a pagubelor generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice
374/06.05.2020Convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 07 mai 2020
375/19.05.2020Stabilirea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2 care determină boala COVID-19, cu aplicarea pe perioada declarata „stare de alertă”
376/26.05.2020Constituirea comisiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Școală gimnazială „Angela Gheorghiu”, Municipiul Adjud, județul Vrancea
377/26.05.2020 Constituirea comisiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Școală gimnazială „Principele Radu”, Municipiul Adjud, județul Vrancea
378/26.05.2020Constituirea comisiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul Școală gimnazială „Mihail Armencea”, Municipiul Adjud, județul Vrancea
379-380/26.05.2020Curatela specială
381/27.05.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a dreptului la alocație
382/27.05.2020Încetarea dreptului la ajutor social
383/27.05.2020Schimbarea locului de muncă
384-389/27.05.2020Numirea în cadrul Serviciului juridic
390/29.05.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 02.06.2020
391-398/29.05.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
399/03.06.2020Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active fixe, ca urmare a efectuării operațiunii de inventariere pe anul 2019
400/16.06.2020Numire pe perioada determinată șef serviciu al Serviciului juridic
401/16.06.2020Încetarea raportului de serviciu
402/16.06.2020Acordare gradație
403/16.06.2020Aprobarea declasării unor bunuri de natura obiectelor de inventar în urma inventarierii pe anul 2019 pentru ordonatorul terțiar de credite Direcția de Asistență Socială Adjud
404/17.06.2020Completarea disp. 474/28.03.2018
405/19.06.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară
406-407/25.06.2020Înlocuirea responsabilului tehnic din echipa de proiect aferente obiectivului de învestiții
408/26.06.2020Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere
409/26.06.2020Modificarea numărul beneficiarilor alocației de susținere și cuantumul
410/26.06.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
411/26.06.2020Modificarea cuantumului ajutorului și alocației pentru susținerea
412/26.06.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
413/26.06.2020Respingerea cererii ajutorului social
414-415/26.06.2020Încetarea dreptului de ajutor social
416-419/26.06.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
420/26.06.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
421/26.06.2020Constituirea comisiei municipale pentru recensământul populației locuințelor din România în anul 2021
422-423/29.06.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
424-427/29.06.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
428/30.06.2020Încetarea dreptului de ajutor social
429-432/01.07.2020Stabilirea datei examenului, constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor
433/01.07.2020Acordare gradație
434/01.07.2020Încetarea contactului individual de muncă
435/01.07.2020Sustenabilitatea proiectului “ Mai aproape de comunitate – servicii socio-medicale pentru toți”
436-449/03.07.2020Majorarea salariului de bază
450/06.07.2020Schimbarea sediilor  secțiilor de votare nr. 59 și 65
451/08.07.2020Constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Adjud
452/10.07.2020
Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară
453-454/14.07.2020Constituire comisie
455/15.07.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020 pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Tehnic Gheorghe Balș
456/15.07.2020Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere
457/15.07.2020Menținerea în funcție publică de execuție
458/17.07.2020Delegare atribuții
459/21.07.2020Numirea persoanei responsabilă cu desfășurarea activităților aferente obiectivului de investiții” Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul Municipal Adjud, spital suport COVID-19”
460-461/23.07.2020Acordare gradație
462-464/23.07.2020Delegare de atribuții
465/24.07.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud
466-467/24.07.2020Constituire comisie
468/30.07.2020Delegarea de  atribuții
469/30.07.2020Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al DAS
470/30.07.2020Îndreptare eroare materială
471-473/30.07.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
474-486/30.07.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
487-489/30.07.2020Încetarea dreptului de alocației
490-492/30.07.2020Încetarea dreptului de ajutor social
493-495/30.07.2020Stabilirea  dreptului de ajutor sociale
496-497/30.07.2020Respingerea cererii privind ajutorul social
498/03.08.2020Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al DE
499-500/03.08.2020Amânare examen
501-514/05.08.2020Majorarea salariului de bază
515/07.08.2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroul Electoral de Circumscripție nr. 2 Adjud, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
516/07.08.2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru birourile secțiilor de votare de pe raza municipiului Adjud organizate pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
517/10.08.2020Rectificare act de naștere
518/10.08.2020Stabilirea locurilor destinate afișajului electoral, necesare desfășurării campaniei electorale de către candidații partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale de către candidații independenți, la alegerile locale din 27 septembrie 2020
519/10.08.2020Convocarea Consiliului local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 14 august 2020
520/11.08.2020Delegarea de atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției de Asistență socială Adjud
521/12.08.2020Acordare gradație 4
522-523/18.08.2020Delegarea de atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciul Impozite și Taxe Locale-Persoane Fizice din cadrul Direcției economice
524/20.08.2020Delegarea unor atribuții ale Primarului Mun. Adjud către șeful Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Adjud
525/21.08.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 27 august 2020
526/25.08.2020Desemnarea reprezentantului Primarului municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
527/27.08.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național „Emil Botta” Adjud
528/27.08.2020Aprobarea scoaterii din folosință și declanșarea obiectelor de inventar, precum și scoaterea din funcțiune  și casarea unor active fixe, ca urmare a efectuării operațiunii de inventariere pe anul 2020
529-534/27.08.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
535/27.08.2020Constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea  străzilor Alexandru Ioan Cuza, 1 Mai, Mihai Eminescu și Vânători oraș Adjud, județul Vrancea”
536/27.0802020Modificarea dispoziției nr. 871/22 noiembrie 2018 pentru constituirea comisiei de proiect aferenta proiectului „Modernizarea serviciului „Protecție civilă și PSI” prin dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunatățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în municipiul Adjud, județul Vrancea”
537-538/28.08.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
539/28.08.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
540-541/08.08.2020 Încetarea dreptului la ajutor social
542/28.08.2020Încetarea dreptului la ajutor social
543-545/28.08.2020Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere
546-547/31.08.2020Transformarea unor funcții publice de execuție, în urma examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut
548-550/02.09.2020Retragere autorizație taxi
551-552/02.09.2020Majorarea indemnizației de încadrare lunară
553-565/02.09.2020Majorarea salariului de bază
566/03.09.2020Retragere autorizație taxi
568-569/07.09.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
570-571/08.09.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020
572-576/08.09.2020Delegarea de atribuții
577/08.09.2020Acordare gradație
578/08.09.2020Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiarilor de ajutor social al municipiului Adjud
579-583/08.09.2020Îndreptare eroare materială
584/09.09.2020Suspendarea contractului de muncă
585/11.09.2020Îndreptare eroare materială
586/11.09.2020Convocarea Consiliului local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 17 septembrie 2020
587/14.09.2020Instituire curatelă specială
588/14.09.2020Completarea disp. nr. 515/2020 pentru desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroul Electoral de Circumscripție nr. 2 Adjud, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020
589-590/17.09.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat pe anul 2020
591/18.09.2020Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active fixe în urma inventarierii pe anul 2019 pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Principele Radu Adjud
592/18.09.2020Menținere în funcție publică de execuție
593/18.09.2020Îndreptare eroare materială
 594/21.09.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
595/21.09.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
596-597/22.09.2020Curatelă specială
598/22.09.2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru birourile secțiilor de votare de pe raza municipiului Adjud organizate pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pentru asigurarea măsuri acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral
599/22.09.2020 Constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Adjud pe anul 2020
600/25.09.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei minore cu handicap
601/25.09.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei minore cu handicap
602/30.09.2020Încetarea dreptului de alocației  de susținere
603/30.09.2020Modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere
604/30.09.2020Modificarea cuantumului alocației de susținere
605-606/30.09.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
607-608/30.09.2020Acordare gradație
 609/30.09.2020Încetare indemnizației lunare persoanei minore cu handicap
610-611/30.09.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei minore cu handicap
612/30.09.2020
Suspendarea dreptului de ajutor social
613/30.09.2020Respingerea cererii privind ajutorul social
614/30.09.2020Încetarea dreptului de ajutor social
615-617/30.09.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
618/30.09.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a dreptului alocației de susținere
619/30.09.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
620/30.09.2020Încetarea dreptului la alocației de susținere
621/30.09.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei minore cu handicap
622-627/30.09.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
628/01.10.2020Încetarea suspendării contractului individual de muncă
629/06.10.2020Stabilirea reprezentanților Primăriei municipiului Adjud pentru constituirea comisiei autoritate publică, operator de distribuție concesionar pentru încheierea contactului de finanțare a obiectului de investiții „Extindere rețea electrica de distribuție pentru alimentarea cu energie electrica ansamblului de locuințe individuale din municipiul Adjud, str. Primăverii”
630/06.10.2020Majorarea indemnizației de încadrare lunară
631-643/06.10.2020Majorarea salariului de bază
644/06.10.2020Majorarea indemnizației de încadrare lunară
645/07.10.2020Îndreptare eroare materială
646/08.10.2020 Aprobarea Caietului De Obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud
647/13.10.2020Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active în urma inventarierii pe anul 2019 pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud
648/14.10.2020Îndreptare eroare materiala  a  dispoziției nr. 360/2020
649/15.10.2020Acordarea unui ajutor de înmormântare
650/16.10.2020Constituirea Unității de Implementare a proiectului „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologie-it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, municipiul Adjud, județul Vrancea”
651/16.10.2020Constituirea Unității de Implementare a proiectului „Dotarea unității de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectați, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, municipiul Adjud, județul Vrancea
652/16.10.2020Constituirea echipei de proiect aferenta proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației in municipiul Adjud, județul Vrancea”, cod SMIS 125765
653/19.10.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național „Emil Botta” Adjud
654/19.10.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud
655/20.10.2020Menținerea în funcție publică de execuție
 656/20.10.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Principele Radu Adjud
657/22.10.2020Constituirea echipei de proiect aferenta proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic „Gheorghe Balș” Adjud, SMIS 124215
658/22.10.2020Constituirea echipei de proiect aferenta proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației in municipiul Adjud, județul Vrancea”, cod SMIS 125766
659/22.10.2020Prelungirea perioadei de implementare a Contractului de finanțare nr. 3865/2019 – Biblioteca municipală Adjud
660/22.10.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
661/22.10.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
662-663/22.10.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
664/22.10.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
665/22.10.2020Modalitatea de identificare și verificare a destinatarilor finali de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
666/28.10.2020 Modificarea prevederilor Dispoziției nr.599/2020 privind constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Adjud pe anul 2020
667/28.10.2020Reorganizarea comisiei de casare active fixe, declasare obiecte  de inventar și alte materiale la nivelul Primărie municipiului Adjud
668/28.10.2020Stabilirea locurilor destinate afișajului electoral, necesare desfășurării campaniei electorale de către candidații partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale de către candidații independenți, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților pe anul 2020
669/29.10.2020Convocarea Consiliului local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 02 noiembrie 2020
670-671/29.10.2020Stabilirea  dreptului de ajutor social si a ajutătorului pentru încălzirea locuinței cu lemne
672/29.10.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
673/29.10.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
674/29.10.2020Modificarea cuantumului ajutorului social
675/29.10.2020Modificarea adresei de domiciliu pentru familia beneficiară de ajutor social
676-677/29.10.2020Încetarea dreptului de ajutor social
678/29.10.2020Reluarea dreptului la ajutor social
679/29.10.2020Încetarea dreptului la alocație de susținere
680/29.10.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru bugetul local al Municipiului Adjud
681/29.10.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Direcția de Asistență Socială Adjud
682/30.10.2020Privind constituirea comisiei de evaluarea finală a  managerului Casei de Cultură ”Tudor Vornicu”  Adjud
683/30.10.2020Pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Casei de Cultură ”Tudor Vornicu” Adjud
684/30.10.2020Stabilirea indemnizației lunare
685-686/30.10.2020Încetare indemnizație lunară persoană majoră cu handicap
687-689/30.10.2020Stabilire indemnizație lunară persoană majoră cu handicap
690- 692/02.11.2020Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
693-697/02.11.2020Stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței
698/03.11.2020Acordare gradație 4
 699/04.11.2020Stabilirea persoanelor autorizate să efectueze operațiunilor legale de plata cheltuielilor pe parcursul exercițiului bugetar in limita creditelor bugetare aprobate
700/04.11.2020 Stabilirea indemnizației lunare
701-711/05.11.2020Majorarea salariului de bază
712-713/05.11.2020Majorarea indemnizației de încadrare
714-716/05.11.2020Majorarea salariului de bază
717/06.11.2020Retragere autorizație taxi
718/09.11.2020

Modificarea art. 3 al dispoziției nr. 245/2019, privind constituirea echipei de proiect aferentă obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire casa de cultura „Tudor Vornicu „municipiul Adjud, județul Vrancea”

719/09.11.2020Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru birourile secțiilor de votare de pe raza municipiului Adjud organizate pentru alegerile privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
720/10.11.2020Delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Adjud către Viceprimarul Municipiului Adjud
721-722/10.11.2020Delegarea atribuției de ofițer de stare civilă a Primarului Municipiului Adjud
723/10.11.2020Reorganizarea componentei Comitetului local pentru situații de urgență și a Centrului operativ pentru situații de urgență
724/13.11.2020Încetarea raportului de serviciu
725/13.11.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
726/13.11.2020Stabilire indemnizației lunare persoanei cu handicap
727-728/13.11.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
729/13.11.2020Numirea reprezentanților Primarului mun. Adjud în Consiliul de Administrației al Spitalului mun. Adjud
730/16.11.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
731/16.11.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Mihail Armencea” Adjud
732/17.10.2020Respingerea cererii privind ajutorul social
733-735/17.11.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului încălzirea locuinței cu lemne
736/17.11.2020Încetarea  dreptului de ajutor social
737/17.11.2020Stabilirea programului de audiențe la Primăria municipiului Adjud
738/20.11.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 26 noiembrie 2020
739/20.11.2020Stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne
740/20.11.2020Stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze
741/20.11.2020Stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică
742/23.11.2020 Aprobarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță
743/23.11.2020Desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Principele Radu Adjud
744/23.11.2020Desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Angela Gheorghiu Adjud
745/23.11.2020Desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mareșal Alexandru Averescu
746/23.11.2020Desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Colegiul National Emil Botta
747/23.11.2020Desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Gheorghe Balș
748/25.11.2020Stabilirea îndemnizației lunare persoanei majore cu handicap
749/25.11.2020Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
750-752/25.11.2020Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze
753/25.11.2020Modificarea adresei de domiciliu pentru beneficiara de ajutor social
754/25.11.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne
755-756/25.11.2020Acordarea dreptului și aprobarea plătii alocației de susținere
757/25.11.2020Modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere
758/25.11.2020Modificarea cuantumului alocației de susținere
759/26.11.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Serviciul Public de Iluminat Adjud
760/26.11.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite DAS Adjud
761/26.11.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Angela Gheorghiu Adjud
762/26.11.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Principele Radu Adjud
763/26.11.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național Emil Botta Adjud
764/27.11.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap
765/27.11.2020Angajarea cu contract de muncă pe perioadă determinată
766/27.11.2020Respingerea contestației
767/02.12.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
768-771/02.12.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
772/02.12.2020Stabilirea dreptului de ajutor social
773-780/02.12.2020Suspendarea dreptului de ajutor social
781/02.12.2020Modificarea cuantumului alocației de susținere
782/02.12.2020Înlocuirea unor persoane desemnate ca personal tehnic auxiliar pentru birourile secțiilor de votare
783/02.12.2020Numirea în funcție publică de administrator public al municipiului Adjud
784/02.12.2020Angajarea cu contract de muncă – consilierul personal al primarului
785/03.12.2020Aprobarea Raportului privind evaluarea finală a managerului Casei de Cultură Tudor Vornicu Adjud, pentru perioada 01.03.2016-30.10.2020
786/03.12.2020Înlocuirea unor persoane desemnate ca personal tehnic auxiliar pentru birourile secțiilor de votare
787/07.12.2020Constituirea Comisiei pentru verificarea și controlul activității balastierelor de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Adjud
788/09.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Biblioteca Municipală „Elena Lahovary”
789/09.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Tehnic Gheorghe Balș
790/09.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național Emil Botta
791-801/09.12.2020Majorarea salariului de bază
802-803/09.12.2020Majorarea indemnizației de încadrare lunară
804/11.12.2020 Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 17 decembrie 2020
805/14.12.2020 Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru bugetul local al Municipiului Adjud
806/14.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național Emil Botta
807/14.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Principele Radu
808/14.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială Angela Gheorghiu
809/14.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Mareșal Alexandru Averescu
810/14.12.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
811-813/14.12.2020Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze
814/16.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Tehnic Gheorghe Balș
815/16.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național Emil Botta
816/17.12.2020Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Juridic
817/18.12.2020 Ajutor de urgență
818/18.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Mareșal Alexandru Averescu
819/18.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru bugetul local al Municipiului Adjud
820/18.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Mihail Armencea
821/18.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Principele Radu
822/18.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Angela Gheorghiu
823/21.12.2020Stabilirea componenței Comisiei pentru probleme de apărare a municipiului Adjud 
824/21.12.2020Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2020, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială Mihail Armencea
825/21.12.2020Completarea fisei de post 
826/21.12.2020Încetarea de drept a raportului de serviciu 
827/21.12.2020Delegarea de atribuții 
828/21.12.2020Rectificarea bugetului local al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Adjud pentru anul 2020 
829/22.12.2020Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Reabilitarea trotuare și înființare parcări, str. Siret, municipiul Adjud 
830/22.12.2020Îndreptarea erorii materiale al Dispoziția nr.657/2020 
831/22.12.2020Îndreptarea erorii materiale al Dispoziția nr.658/2020 
832/22.12.2020Încetarea dreptului de ajutor social 
833/22.12.2020Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 
834/22.12.2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne – decembrie 2020- martie 2021 
835/22.12/2020Respingerea cererii de acordarea a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
836/22.12.2020Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – decembrie 2020- martie 2021 
837/23.12.2020Modificarea cuantumului ajutorului social 
838/24.12.2020Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 28 decembrie 2020 
839/24.12.2020Constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, din cadrul Compartimentului administrare baze sportive 
840/24.12.2020Încetarea raportului de serviciu 
841/24.12.2020Încetarea raportului de serviciu 
842/24.12.2020Constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în incinta săli de sport a municipiului Adjud 
843/24.12.2020Modificarea și completarea fișei de post 
844/28.12.2020Modificarea art. 2 la dispoziția nr.842/2020 
845/28.12.2020Modificarea art. 2 la dispoziția nr.839/2020 
846/29.12.2020Ajutor de înmormântare 
847/30.12.2020Încetarea contractului individual de muncă 
848/30.12.2020Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub vorba de tichete sociale pentru anul școlar 2020-2021 
849/30.12.2020Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
850/30.12.2020Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
851/30.12.2020 Curatelă specială 
852-856/30.12.2020Suspendarea dreptului de ajutor social 
857-858/30.12.2020Reluarea dreptului de ajutor social 
859-860/30.12.2020Suspendarea dreptului de ajutor social 
2021 
1/04.01.2021Constituirea comisiei de recepție a bunurilor de natura materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe de la nivelul Primăriei Municipiului Adjud 
2/04.01.2021Preluarea bunuri aflate în inventar 
3/05.01.2021Stabilirea pentru anul 2021 a salariilor de bază lunare și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor pentru funcționării publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului 
4/05.01.2021Modificarea dispoziției nr. 406/2020 
5/05.01.2021Modificarea dispoziției nr. 247/2019 
6/05.01.2021Constituirea comisiei de proiect 
7/05.01.2021Modificarea dispoziției nr. 407/2020 
8/05.01.2021Modificarea dispoziției nr. 652/2020 
9-14/05.01.2021Majorarea salariului de bază 
15-16/05.01.2021Majorarea îndemnizației de încadrare lunară 
17/05.01.2021Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea a contestației  pentru analizarea noului proiect de management al managerului Casei de Cultură ”T. Vornicu” 
18/07.01.2021Încetarea contractului individual de muncă 
19/07.01.2021Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 11 ianuarie 2021 
20/07.01.2021Încetarea indemnizației persoanei cu handicap 
21-23/11.01.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
24-26/12.01.2021Delegarea de atribuții corespunzătoare funcției de șef serviciu al Biroului Agricol 
27/12.01.2021Îndreptare eroare materiala la dispoziția nr. 748/2020 
28/12.01.2021Ajutor de urgență 
29/13.01.2021Modificarea dispoziției nr. 197/2014 
30/14.01.2021Acordare gradație 
31/20.01.2021Retragerea autorizație taxi 
32/20.01.2021Constituirea comisiei de disciplină în cadrul Primăriei municipiului Adjud 
33-34/21.01.2021Curatelă specială 
35/22.01.2021Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021 
36/22.01.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
37/22.01.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
38-40/22.01.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
41/22.01.2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne 
42-44/27.01.2021Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere 
45/27.01.2021Stabilirea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru anul școlar 2020-2021 
46/27.01.2021Abrogarea prevederilor dispoziției nr. 844/2020, respectiv a prevederilor dispoziției nr. 845/2020 
47-48/27.01.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
49/28.01.2021Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere 
50/29.01.2021Stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea reprezentanților funcționaților publici în comisia paritară 
51/29.01.2021Modificarea numărului de ore de acțiune sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 
52-57/29.01.2021Reluarea cu modificarea cuantumului ajutorului social 
58-59/29.01.2021Suspendarea dreptului de ajutor social 
60/29.01.2021Stabilirea dreptului de ajutor social a dreptului la alocație pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne 
61/29.01.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
62-157/29.01.2021Majorarea îndemnizației lunare cu handicap 
158/01.02.2021Numirea pe perioadă determinată de 6 luni într-un an calendaristic, în funcție publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Economice 
159/01.02.2021Numirea pe perioadă determinată de 6 luni într-un an calendaristic, în funcție publică de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului juridic 
160/01.02.2021Numirea pe perioadă determinată de 6 luni într-un an calendaristic, în funcție publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției de Asistență  Socială Adjud 
161/02.02.2021Reluarea procedurii de concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer I din cadrul Serviciului public transport și mecanizare 
162/04.02.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Servicii de proiectare faza PT,PAC,PAD,POE,DE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, inclusiv montaj echipamente tehnico-funcționale aferente proiectului ”Reabilitare, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământului profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic Gheorghe Balș” Adjud 
163/04.02.2021Aprobarea Regulamentului privind transferul personalului contractual 
164/05.02.2021Încadrare cu contract de muncă pe perioada nedeterminata, în funcție contractuală de execuție de șofer I, în urma aprobării transferului în interes de serviciu din cadrul DAS Adjud 
165-174/08.02.2021Majorarea salariului de bază 
175-176/08.02.2021Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
177/08.02.2021Încetarea raportului de serviciu cu acordul părților 
178-184/09.02.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
185/09.02.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
186/09.01.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
187/09.02.2021Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale Adjud 
188/09.02.2021Constituirea comisiei de evaluare anuală a managerului Bibliotecii Municipale Adjud 
189/09.02.2021Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu 
190/10.02.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcției contractuală de execuție de referent IA în cadrul Compartimentului administrare baze sportive 
191/10.02.2021Constituirea la nivelul municipiului Adjud în vederea semnării cu Ministerul Transportului și Infrastructurii a Protocolului de predare-primire a sectoarelor de drumuri naționale în intravilanul Municipiului Adjud 
192/11.02.2021Reorganizarea Comisiei de monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Municipiului Adjud, conform Ordinului S.G:G 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 
193/12.02.2021Încetarea contractului individual de muncă 
194/12.02.2021Delegare atribuții 
195/12.02.2021Încadrarea cu contract de muncă – șofer I 
196/12.02.2021Încetarea contractului individual de muncă 
197/12.02.2021Delegare atribuții 
198/15.02.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de conducere de arhitect-șef al Direcției de arhitectură-urbanism din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
199/15.02.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de conducere de șef birou al Biroului autorizare, arhitectură, urbanism al Direcției de arhitectură-urbanism din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
200/15.02.2021Aprobarea rezultatului final al analizării noului proiect de management al managerului Casei de Cultură ”Tudor Vornicu” 
201-205/16.02.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
206/16.02.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
207-209/16.02.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
210/16.02.2021Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale 
211-212/16.02.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
213/17.02.2021Reorganizarea Comisiei municipale pentru recensământul general agricol 
214-215/17.02.2021Acordare gradație 
216/18.02.2021Ajutor de înmormântare 
217/18.02.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
218-222/18.02.2021Aprobarea Planului de servicii – în vederea stabilirii măsurilor necesare susținerii copilului și a familiei 
223/19.02.2021 Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinara pentru data de 25.02.2021 
224/19.02.2021Completarea fișei postului 
225-/19.02.2021Modificarea dispoziției nr. 188/2021 
226/22.02.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a 2 posturi vacante funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior id post 217674, idpost 467706 în cadrul  Biroului autorizare, arhitectură, urbanism al Direcției de arhitectură-urbanism din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
227/22.02.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a  postului vacant funcție publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant idpost 54768 în cadrul  Biroului autorizare, arhitectură, urbanism al Direcției de arhitectură-urbanism din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
228/22.02.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a  postului vacant funcție publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior idpost 467759 în cadrul Compartimentului managementului proiectelor, investiții, si unitate de implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile a aparatului de specialitate a primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
229-232/22.02.2021Curatelă specială 
233/22.02.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
234/22.02.2021Modificarea cuantumului ajutorului social și modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere 
235/22.02.2021Încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 
236/22.02.2021Reluarea cu modificarea cuantumului ajutorului social 
237/22.02.2021Reluarea dreptului de ajutor social 
238/22.02.2021Constituire comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Achiziție de dotări aferente obiectului de învestiții ”Reabilitare clădire Grădiniță cu program prelungit nr.4, Municipiul Adjud, județul Vrancea în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare și autorizare ISU” 
239/22.02.2021Constituire comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Servicii de proiectare faza PT, PAC/PAD,POE, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru obiectivul de învestiții ”Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud, județul Vrancea” 
240/23.02.2021Delegare atribuții 
241/24.02.2021Curatelă specială 
242/25.02.2021Delegarea ca reprezentant al UAT Adjud in AGA a Asociației Vranceaqua 
243/25.02.2021Reluarea dreptului la ajutor social 
244-248/25.02.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
249-251/25.02.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
252/25.02.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
253-254/25.02.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
255/26.02.2021Constituirea comisie paritare din cadrul UAT Adjud 
256/26.02.2021Constituirea Comitetului de Securitate și Sănătate în muncă și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 
257/26.02.2021Încetarea contractului  individual de muncă 
258/26.02.2021Încetarea raportului de serviciu 
259/01.03.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a  postului vacant funcție publice de execuție de conducere de șef serviciu al SITL-PF 
260/01.03.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a  postului vacant funcție publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului managementul proiectelor, investiții și implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile 
261/01.03.2021Delegare atribuții 
262/01.03.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
263-264/03.03.2021Aprobarea Planului de servicii – în vederea stabiliri măsurilor necesare susținerii copilului și a familiei 
265-266/04.03.2021Modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere și cuantumul 
267/04.03.2021Delegare atribuții 
268/09.03.2021Reorganizarea comisiei municipale pentru recensământul general agricol 
269/09.03.2021Constituirea comisiei pentru preluarea terenului în suprafață de 1265 mp inclusiv construcția existentă și semnarea documentelor de restituire, emise de ANL 
270-271/10.03.2021Majorarea indemnizației de încadrare  lunară 
272-282/10.03.2021Majorarea salariului de bază 
283/10.03.2021Constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale Secretarului General  al Municipiului Adjud 
284-286/11.03.2021Curatelă specială 
287/11.03.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Servicii de proiectare faza PT,PAC,PAD,POE,DE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, inclusiv echipamente tehnico-funcționale pentru obiectul de investiții  ”Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Adjud, județul Vrancea” 
288/12.03.2021Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocaților de locuințe etapa a III a ”, bloc 31, strada T. Vladimirescu, nr. 9, Municipiul Adjud, județul Vrancea 
289/15.03.2021Îndreptare eroare materiala a Dispoziția nr.252/2021 
290/15.03.2021Îndreptare eroare materiala a Dispoziția nr.253/2021 
291/15.03.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
292-298/15.03.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
299/15.03.2021Aprobarea Raportului privind evaluarea anuală a managerului Bibliotecii Municipale ”Elena Lahovary” Adjud, pentru anul 2020 
300/18.03.2021Reorganizarea comisiei de monitorizare responsabilă cu coordonarea și îndrumarea metodologica a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Municipiului Adjud , cf. Ordinului SGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 
301/19.03.2021Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 25 martie 2021 
302/19.03.2021 Modificarea prevederilor dispoziția nr. 599-/2020, modificată prin dispoziția nr. 666/2020, privind constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Adjud pe anul 2020 
303/22.03.2021Desemnarea ca reprezentant al Municipiului Adjud în Consiliul Director și de Administrație al Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ”Speranța Vrancei” 
304-305/23.03.2021Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale 
306/23.03.2021Constituirea echipei de implementare pentru ”Elaborarea planurilor de atenuare și adoptarea la schimbările climatice în municipiul Adjud 
307/24.03.2021Delegarea calității de reprezentant al Municipiului Adjud în  Adunarea Generală a Acționarilor a Societății ”Compania de Utilității Publice ”SA Focșani. 
308/24.03.2021Constituire comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul execuție lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea electrică de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului de locuințe individuale din municipiul Adjud, str. Primăverii” județul Vrancea 
309-310/29.03.2021Modificarea cuantumului alocației de susținere 
311/29.03.2021Ajutor de urgență 
312/30.03.2021Modificarea adresei de domiciliu pentru familia beneficiară de ajutor social 
313-316/30.03.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
317-319/30.03/2021Suspendarea dreptului de ajutor social 
320-321/30.03.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
322/30.03.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
323/30.03.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
324/30.03.2021Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în funcție contractuală de execuție de referent IA în cadrul Compartimentului administrare baze sportive din cadrul SADPP a aparatului de specialitate a primarului municipiului Adjud, județul Vrancea 
325/01.04.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
326/02.04.2021Constituirea comisiei de inventariere bunuri de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate în incinta Sălii de sport și a Stadionului municipal Adjud 
327/06.04.2021Reorganizarea comisiei de casare active fixe, declasare obiecte de inventar si alte materiale la nivelul Primăriei municipiului Adjud 
328/06.04.2021Aprobarea reprezentantului Primarului municipiului Adjud în Consiliul de Administrației al Grădiniței cu program prelungit ”Jovial” 
329-330/06.04.2021Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
331-343/06.04.2021Majorarea salariului de bază 
344/12.04.2021Numire în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției  de arhitectura-urbanism – Biroul autorizare arhitectură, urbanism a aparatului de specialitate a primarului municipiului Adjud 
345/13.04.2021Constituirea comisiei de recepție la terminare pentru obiectivul de investiții ”Reparații învelitoare spălătorie Grădinița nr. 4 cu program prelungit 
346/13.04.2021 Numire în funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Managementul proiectelor, învestiții și unitate implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 
347/13.04.2021Convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 14 aprilie 2021 
348-349/14.04.2021Acordare ajutor de urgență 
350/16.04.2021Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 
351/19.04.2021Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active fixe ca urmare a efectuării operațiunii de inventariere pe anul 2020 
352/19.04.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții” Îmbucățirea calității vieții populației în municipiul Adjud, județul Vrancea” 
353/21.04.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții – Colegiul tehnic Gheorghe Balș Municipiul Adjud” 
354/21.04.2021Mutarea definitivă de șef serviciu al Serviciului executare silită și recuperare creanțe pe postul de șef serviciul al SITL-PF a aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud 
355-357/27.04.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
358-359/27.04.2021Încetarea dreptului la ajutor social 
360-361/27.04.2021Suspendarea dreptului de ajutor social 
362/27.04.2021Acordarea unui ajutor de urgență 
363-364/27.04.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
365/27.04.2021Aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grad și trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
366/27.04.2021Constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în inventarul personalului din cadrul Serviciului Public Administrare și  Întreținere Construcții, Instalații Proprietate a Domeniului Public 
367/27.04.2021Rechemarea din concediul de odihnă 
368/28.04.2021Îndreptare eroare materiala la dispoziția nr. 305/2021 
369/28.04.2021Îndreptare eroare materiala la dispoziția nr. 210/2021 
370/28.04.2021Îndreptare eroare materiala la dispoziția nr. 45/2021 
371-383-28.04.2021Încetarea contractului individual de muncă 
384/29.04.2021Modificarea valorii nominale lunare minime a stimulentului educațional pentru anul școlar 2020-2021, începând cu luna  ianuarie 2021 
385-386/29.04.2021Încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale 
387/05.05.2021Aprobarea scoaterii din folosință și declanșarea obiectelor de inventar, precum și scoaterea din gestiune a materialelor care sunt depreciate și nu mai întrunesc standardele ca urmare a efectuării operațiunii de inventariere pe anul 2020 
388/05.05.2021Modalitatea de identificare și verificare a destinatarilor finali de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde 
389-392/06.05.2021 Majorarea salariului de bază 
393-394-/06.05.2021Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
395-404/06.05.2021Majorarea salariului de bază 
405/07.05.2021Aprobarea nomenclatorului arhivistic al documentelor create de aparatul de specialitate al primarului municipiului Adjud 
406/07.05.2021Numirea …….ca persoană desemnată în relația dintre Primăria mun. Adjud și ARR 
407/07.05.2021Desemnarea ……., în vederea preluării bunurilor de natura mijloacelor fixe și  obiectelor de inventar din cadrul Serviciului public adm. și întreținere, construcții, instalații proprietate a domeniului public 
408/07.05.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții” Îmbucățirea calității vieții populației în municipiul Adjud, județul Vrancea” – Obiective Adjudu-Vechi 
409/07.052021Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
410/17.05.2021Curatelă specială 
411/18.05.2021Reglementarea fumatului 
412/19.05.2021Păstrarea și utilizarea ștampilei cu stema României 
413/20.05.2021Admiterea contestației înregistrată la nr. 6626 din 28.04.2021 
414-420/20.05.2021Stabilirea îndemnizației lunare persoanei cu handicap 
421-424/20.05.2021Stabilirea datei, orei și locației pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior – probă scrisă, stabilirea  comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei pentru examenul de promovare 
422-424/20.05.2021Stabilirea datei, orei și locației pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici de execuție – probă scrisă,  stabilirea  comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei pentru examenul de promovare 
425/21.05.2021Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 27 mai 2021 
426/24.05.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul ”Servicii de închiriere utilaj cu operator, Municipiul Adjud, jud. Vrancea” 
427-430/25.05.2021Acordare gradație 
431-432/25.05.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
433/27.05.2021Majorare salarială 
434/27.05.2021Numirea ca îndrumător de stagiu 
435/27.05.2021Prelungirea perioadei de implementare ”Lucrări de întreținere pentru creșterea performanței energetice clădire Biblioteca municipală Adjud 
436/28.05.2021Stabilirea componenței comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza municipiului Adjud 
437/28.05.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
438/28.05.2021Încetarea dreptului de ajutor social și la alocația de susținere 
439/28.05.2021Modificarea cuantumului ajutorului social 
440-443/28.05.2021Suspendarea dreptului de ajutor social 
444/28.05.2021Modificarea cuantumului alocației de susținere 
445/28.05.2021Modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere 
446/28.05.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
447/31.05.2021Avizarea organizării evenimentelor specifice Zilei Internaționale a Copilului 
448/02.06.2021Încetarea indemnizații lunare persoanei cu handicap 
449/02.06.2021Stabilirea indemnizații lunare persoanei cu handicap 
450/02.06.2021Încetarea indemnizații lunare persoanei cu handicap 
451/02.06.2021Stabilirea indemnizații lunare persoanei cu handicap 
452/02.06.2021Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru proiectul de investiție ”Reparații interioare pentru clădirea Biblioteca Municipală Adjud” 
453/03.06.2021Retragere autorizație de taxi 
454/04.06.2021Desemnarea unor persoane care să facă parte din comisia pentru inventarierea centralei (părți componente) la Biblioteca Municipală ”Elena Lahovary” Adjud 
455/04.06.2021Desemnarea persoanelor care vor avea atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor legale și legale 
456/07.06.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
457/07.06.2021Stabilirea Comisiei care va proceda la identificarea sectoarelor de drumuri naționale ce vor face obiectul Protocolului de predare – preluare încheiat între CNAIR și UAT municipiul Adjud 
458-471/07.06.2021Majorarea salariului de bază 
472-473/07.06.2021Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
474/09.06.2021Acordarea unui ajutor de înmormântare 
475/10.06.2021Constituirea unei comisii de constatare a gradului a gradului de uzură a coșurilor confecționate din beton existente pe domeniul public și măsura în care ele mai pot fi folosite sau trebuie îndepărtate 
476/10.06.2021Modificarea art.3 al Dispoziției nr. 718/2020 privind constituirea echipei de proiect aferentă obiectului de investiții ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Casa de cultură ”Tudor Vornicu”, Municipiul Adjud” cu modificările și completările ulterioare 
477/10.06.2021Desemnarea unui medic coordonator pentru Centrul de vaccinare organizat de Primăria Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 (fostă Cantină) 
478/16.06.2021Reorganizarea componenței Comitetului local pentru situații de urgență și a Centrului operativ pentru situații e urgență 
479-520/16.06.2021Numirea în funcție publică ca urmare a reorganizării a aparatului de specialitate a primarului municipiului Adjud 
521/18.06.2021Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 
522/18.06.2021Stabilirea persoanelor autorizate să efectueze operațiunile legale de plata cheltuielilor pe parcursul exercițiului bugetar în limita creditelor bugetare aprobate, pentru CSM Adjud 1946 
523/18.06.2021Modificarea art. 2 la dispoziția nr. 424 din 20 mai 2021 prin înlocuire membru comisie pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici de execuție 
524/18.06.2021Modificarea art. 2 la dispoziția nr. 422 din 20 mai 2021 prin înlocuire membru comisie pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici de execuție 
525/18.06.2021Avizarea organizării evenimentului ”Săptămâna Copilăriei Adjudene” organizat de Biblioteca Municipală ”Elena Lahovary” Adjud 
526/24.06.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
527/24.06.2021Modificarea adresei de domiciliu  pentru persoana singură beneficiară de ajutor social 
528-531/24.06.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
532/24.06.2021Reluarea dreptului de ajutor social 
533/24.06.2021Acordarea dreptului și aprobarea plații alocației de susținere 
534/24.06.2021Modificarea cuantumului alocației de susținere 
535-537/24.06.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
538-540/24.06.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
541/24.06.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud 
542/24.06.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială ”Mihail Armencea” Adjud 
543/24.06.2021Aprobarea Regulamentului  de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului  Bibliotecii Municipale ”Elena Lahovary” Adjud 
544/24.06.2021Constituirea comisiei de evaluare finală a managerului Bibliotecii Municipale ”Elena Lahovary” Adjud 
545/24.06.2021Avizarea organizării evenimentului ”Caravana Filmului Românesc” 
546/25.06.2021Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere 
547/25.06.2021Modificarea art. 3 al dispoziției nr. 626 din 05.11.2019 
548-560/25.06.2021Reîncadrarea în funcția contractuală de execuție 
561/28.06.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
562-566/28.06.2021Stabilirea îndemnizației lunare persoanei cu handicap 
567/29.06.2021Delegarea calității de reprezentant al municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Vrancea Curată” 
568-570/29.06.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
571/29.06.2021Reluarea dreptului de ajutor social 
572/30.06.2021Transformarea postului contractual de execuție de referent I din SAPL – Compartimentul arhivă în referent IA, ca urmare a promovării 
573-575/01.07.2021Transformarea funcției publice ca urmare a promovării 
576-577/01.07.2021Desființarea unor construcții, lucrării și amenajări amplasate neautorizat pe terenul aparținând domeniului public al UAT municipiul Adjud 
578/01.07.2021Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică a Spitalului Municipal Adjud 
579/05.07.2021Privind asigurarea sustenabilității proiectului REACT 360 – ROMA Empowerment and Action 360 degrees 
580-594/06.07.20211Majorarea salariului de bază 
595/06.07.2021Pentru rectificarea dispoziției nr. 457 din 07.06.2021 privind stabilirea Comisiei care va proceda la identificarea sectoarelor de drumuri naționale ce vor face obiectul Protocolului de predare – preluare încheiat între CNAIR și UAT municipiul Adjud 
596/07.07.2021Majorarea salariului de bază 
597/08.07.2021Introducere în preambulul unor dispoziții privind majorarea salariului de bază al __ ____– inspector, clasa I, grad profesional principal, gradație 3 în cadrul Compartimentului managementul proiectelor, investiții și unitate de implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud și a unor dispoziții de modificare membri echipă proiect și de prelungire perioadă implementare proiect 
598/08.07.2021Modificarea preambulului dispoziției nr. 404 din 06 mai 2021 privind majorarea salarului de bază al _____, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradație 5 în cadrul Compartimentului managementului proiectelor, investiții și unitate de implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud 
599/12.07.2021Împuternicire 
600-603/12.07.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
604/12.07.2021Îndreptare eroare materială a Dispoziției nr. 538/2021 
605/12.07.2021Constituirea comisiei de disciplină in cadrul Primăriei Municipiului Adjud 
606/12.07.2021Scoaterea din funcțiune și casarea unor active fixe – Biblioteca municipală Adjud 
607/14.07.2021Convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 15 iulie 2021 
608/14.07.2021Avizarea desfășurării evenimentului ”Adjud cu Apele Curate” organizat de Asociația ”Grupul Verde„ 
609/19.07.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
610/19.07.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
611/19.07.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
612/19.07.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național ”Emil Botta” Adjud 
613/19.07.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru bugetul local al Municipiului Adjud 
614/19.07.2021Aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Adjud și  din cadrul SPCLEP Adjud și Serviciul  public administrarea piață, târg, obor Adjud 
615/19.07.2021Convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 20 iulie 2021 
616/19.07.2021Stabilirea persoanelor responsabile cu registrul agricol 
617/19.07.2021Desemnarea funcționarului responsabil pentru monitorizarea situațiilor de pantouflage în cadrul Primăriei municipiului Adjud 
618/19.07.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Casa de Cultură ”Tudor Vornicu” Adjud 
619/21.07.2021Curatelă specială 
620/22.07.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și stabilirea bibliografiei în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcției contractuale de conducere de Președinte de club în cadrul CSM ADJUD 1946 
621/22.07.2021Încetarea raportului de serviciu 
622/23.07/2021Convocarea Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 29 iulie 2021 
623-627/23.07.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
628/23.07.2021Suspendarea efectelor actelor administrative emise in baza HCL 91/2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Adjud, județul Vrancea, aprobarea statelor de funcții și a organigramei municipiului Adjud 
629-637/26.07.2021Curatelă specială 
638/27/07.2021Avizarea organizării evenimentului public ”Seara Sufletului Tău” 
639/27.07.2021Avizarea organizării evenimentului ”Caravana Filmului Românesc” 
640/27.07.2021Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere 
641/27.07.2021Încetarea dreptului la alocației de susținere 
642/27.07.2021Suspendarea dreptului de ajutor social 
643/27.07.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
644-648/27.07.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
 649/28.07.2021Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției   publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției de Asistență Socială Adjud 
650/28.07.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
651/28.07.2021Aprobarea Raportului privind evaluarea finală a managerului Bibliotecii Municipale ”Elena Lahovary”Adjud pentru perioada 01.12.2016-30.06.2021 
652/29.07.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balș” Adjud 
653/29.07.2021Avizarea organizării evenimentului ”Bâlciul din Adjud” 
654/30.07.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
655/30.07.2021Încetarea Indemnizații lunare persoanei majore cu handicap 
656/30.07.2021Delegarea ……..calității de reprezentant al UAT Municipiul Adjud în AGA a Asociației  Vranceaqua 
657/30.07.2021Încetarea raportului de serviciu cu acordul părților, consemnat în scris 
658/30.07.2021Constituirea comisie pentru inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor  de inventar aflate la Centrul de monitorizare video Adjud și predarea-primirea 
659/30.07.2021Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției  publice de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului Juridic 
660/30.07.2021Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției  publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției Economice 
661/30.07.2021Constituirea comisiei de recepție la terminare pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de execuție fațadă pentru Colegiul Național Emil Botta, corp A, municipiul Adjud 
662/30.07.2021Îndreptare eroare materială la art.1, punct 54 din Disp. nr. 628/2021 
663/30.07.2021Delegarea de atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției de Asistență Socială Adjud 
664/02.08.2021Delegare de atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului juridic către dl. ……… 
665/02.08.2021Delegarea unor atribuții corespunzătoare funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului comercial, autorizare agenți economici și transport către dl. ……… 
666/02.08.2021Delegarea unor atribuții corespunzătoare funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului comercial, autorizare agenți economici și transport către dl. ……….. 
667/02.08.2021Delegarea unor atribuții corespunzătoare funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative – Serviciul Administrație Publică Locală 
668/02.08.2021Respingerea contestației înregistrate la nr. 10861 din 14.07.2021 depusă de S.C. ROLI SRL 
669/02.08.2021Desemnarea dlui ………………. – șef serviciu protecție civilă și P.S.I. ca persoană responsabilă din partea Primarului Municipiului Adjud în relația cu prestatorul de servicii sau alte autorități, în legătură cu activitățile de prestări servicii de pază, protecție și intervenție 
670/02.08.2021Modificare membru comisie examen pentru concursul de ocupare post vacant funcție contractuală de conducere Președinte club în cadrul Clubului sportiv Municipal Adjud 1946 din dispoziția nr. 620 din 22 iulie 2021 
671/02.08.2021Convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 06 august 2021 
672-687/06.08.2021Majorarea salariului de bază 
688 – 689/09.08.2021Curatele speciale 
690/09.08.2021Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe etapa a III-a, bloc 72, strada Republicii, nr. 10, Municipiul Adjud, județul Vrancea” 
691/09.08.2021Încetare indemnizație lunară persoană majoră cu handicap 
692-695/09.08.2021Stabilire indemnizație lunară persoane cu handicap 
696/09.08.2021Îndreptare eroare materială la art. 1 punct 54 din Dispoziția nr. 628 din 23 iulie 2021 privind suspendarea efectelor actelor administrative emise în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 90 din 27 mai 2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea, aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud 
697/12.08.2021Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Sistematizarea verticală și rețele exterioare pentru obiectivul – Construire Grădiniță cu program normal nr. 2 – 4 săli de grupă, Municipiul Adjud, județul Vrancea” 
698-699/12.08.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
700/12.08.2021Stabilire indemnizație lunare persoanei cu handicap 
701/12.08.2021Avizarea organizării evenimentului public ”Ziua Adjudenilor de pretutindeni” 
702/17.08.2021Delegarea unor atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului administrare domeniului public și privat din cadrul Direcției arhitectură, urbanism din aparatul de specialitate al primarului municipiului Adjud 
703/17.08.2021Delegarea unor atribuții corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului administrare domeniului public și privat din cadrul Direcției arhitectură, urbanism din aparatul de specialitate al primarului municipiului Adjud 
704/19.08.2021Stabilire indemnizație lunare persoanei majore cu handicap 
705/19.08.2021Stabilire indemnizație lunare persoanei minore cu handicap 
706/20.08.2021Convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 20 august 2021 
707/20.08.2021Convocarea  Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 26 august 2021 
708/20.08.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Servicii de proiectare elaborare documentație tehnică pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea- etapa a IV -a” 
709/23.08.2021Desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Mareșal Alexandru Averescu” Adjud 
710/23.08.2021Predarea unor sectoare de drum național, proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Adjud, în administrarea Ministerului Transportului și Infrastructurii, prin CNAIR-SA, în vederea executării lucrărilor de reparații 
711-714/24.08.2021Delegare atribuții 
715/24.08.2021Încetarea contractului de management al managerului general al Spitalului municipiului Adjud 
716/24.08.2021Numirea managerului interimar al Spitalului municipal Adjud 
718/24.08.2021Numirea comitetului director interimar al Spitalului municipal Adjud 
718-719/25.08.2021Acordare gradație 
720-721/25.08.2021Delegare atribuții 
722/26.08.2021Modificarea numărului beneficiarilor și cuantumul alocației de susținere 
723/26.08.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
724/26.08.2021Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere 
725/26.08.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială ”Principele Radu” Adjud 
726/30.08.2021Modificarea cuantumului de ajutor social 
727/30.08.2021Stabilirea dreptului de ajutor social
728-729/30.08.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
730/31.08.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
731/31.08.2021Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția contractuală de conducere de Președinte club al CSM Adjud 1946 
732/01.09.2021Prelungirea perioadei de implementare  a Contractului de finanțare nr.3865/04.03.2019 aferent obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la Biblioteca Municipală Adjud” 
733/01.09.2021Privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Refacere acoperiș Sala de Sport Școala gimnazială ”Mareșal Alexandru Averescu Adjud” 
734/02.09.2021Constituire comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire LICITAȚIE DESCHISĂ cu obiectul ” Servicii pază umană și pază electronică(video IQ) la obiectivele UAT municipiul Adjud 
735/02.09.2021Modificarea și completarea Dispoziția nr. 716 din 24 august 2021, privind numirea managerului interimar al Sptalului municipal Adjud 
736-747/03.09.2021Majorarea salariului de bază 
748-749/03.09.2021Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
750-751/03.09.2021Majorarea salariului de bază 
752/03.09.2021Delegare atribuiți 
753/03.09.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
754/06.09.2021Ajutor de înmormântare 
755/13.09.2021Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiarilor de ajutor social al municipiului Adjud 
756/14.09.2021Încetarea raportului de serviciu prin demisie 
757/15.09.2021Încetarea suspendării efectelor actelor administrative emise în baza HCL 91/2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Adjud, județul Vrancea, aprobarea statelor de funcții și a organigramei Municipiului Adjud, suspendarea dispusă prin dispoziția nr. 628/2021 
758/15.09.2021Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în funcția contractuală de execuție de muncitor I, în urma transferului în interesul serviciului din cadrul DAS 
759-760/16.09.2021Radiere din Lista persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral la nivelul municipiului Adjud 
761/17.09.2021Convocarea a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 21 septembrie 2021 
762/17.09.2021Constatarea încetării de drept a raportului se serviciu 
763-764/20.09.2021Stabilirea indemnizației persoanei majore cu handicap 
765/20.09.2021Constituirea Comisiei pentru distrugerea plăcuțelor de înregistrare ale vehiculelor radiate din circulație, pentru care nu există obligația înmatriculării, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 59/2007 
766/20.09.2021Mutarea definitivă în cadrul Compartimentului organizare, resurse umane și administrativ 
767-768/20.09.2021Curatelă specială 
769/21.09.2021Completarea Listei persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral la nivelul municipiului Adjud 
770/22.09.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
771/23.09.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
772/24.09.2021Convocarea a Consiliului Local al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 30 septembrie 2021 
773-774/24.09.2021Delegare atribuții 
775/27.09.2021Constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului public și privat al municipiului Adjud pe anul 2021 
776/29.09.2021Încetarea contractului de muncă 
777/30.09.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Direcția de Asistență Socială Adjud 
778/30.09.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Biblioteca Municipală „Elena Lahovary” Adjud 
779/30.09.2021Aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Municipala „Elena Lahovary” Adjud 
780/30.09.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială „Mihail Armencea” Adjud 
781-784/30.09.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
785-787/30.09.2021Suspendarea dreptului la ajutor social 
788/30.09.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
789/30.09.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
790/30.09.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
791/30.09.2021Modificarea numărului beneficiarilor alocației de susținere 
792/30.09.2021Stabilirea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru anul școlar 2021-2022 
793/30.09.2021Desemnarea reprezentantului Primarului Mun. Adjud în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Emil Botta” Adjud 
794/30.09.2021Numirea pe perioadă determinată de 6 luni într-un an calendaristic, în funcție publică de conducere vacantă de șef birou al Biroului patrimoniu al Direcției urbanism și patrimoniu 
795-796/04.10.2021Numirea medicilor coordonatori, pentru asigurarea în condiții a activității de medicină școlară în municipiul Adjud 
797/05.10.2021Constituirea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestației și aprobarea calendarului pentru analizarea noului proiect de management al managerului Biblioteca Municipală „ Elena Lahovary” Adjud 
798/06.10.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
799/06.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcției contractuală de execuție de Tehnician veterinar în cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 
800-813/06.10.2021Majorarea salariului de bază 
814-815/06.10.2021Majorarea indemnizației de încadrare 
816-819/06.10.2021Curatelă specială 
820/07.10.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
821/08.10.2021Aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria  Municipiului Adjud pentru ocuparea funcțiilor publice 
822-824/12.10.2021Acordare gradație 
825/12.10.2021Ajutor de înmormântare 
826/12.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcției contractuală de execuție de Șofer în cadrul Serviciului public transport elevi și local 
827/14.10.2021Încetarea contractului individual de muncă 
828/18.10.2021Repunerea ….. pe funcție contractuală de execuție 
829/18.10.2021Delegarea atribuții 
830/18.10.2021Convocarea CL al municipiului Adjud în ședință extraordinara pentru data de 22 octombrie 2021 
831/19.10.2021Constituirea comisiei de recepției a bunurilor furnizate, a serviciilor prestate și a lucrărilor executate, de la nivelul Primăriei municipiului Adjud 
832/19.10.2021Constatarea încetării de drept a raportului de serviciu 
833/20.10.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
834/20.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcției contractuală de execuție de Muncitor I în cadrul Compartimentului tehnic-Direcția Urbanism și Patrimoniu 
835/22.10.2021Convocarea CL al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 28 octombrie 2021 
836-838/22.10.2021Stabilirea datei, orei și locației pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționari publici de execuție – probă scrisă, stabilirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor și stabilirea bibliografiei 
839/22.10.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite  Școala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” 
840/22.10.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Spital Municipal Adjud 
841/22.10.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” 
842/22.10.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala gimnazială „Mihail Armencea” 
843/22.10.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național „Emil Botta” 
844/25.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de execuție de auditor 
845/25.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de inspector din cadrul Biroului autorizare, arhitectură, urbanism și cadastru 
846/25.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de inspector din cadrul Compartimentului patrimoniu și monitorizare utilități publice 
847/25.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de inspector din cadrul Compartimentului protecția mediului și protecția muncii 
848/25.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de Șef Birou  din cadrul Biroului autorizare, arhitectură, urbanism și cadastru 
849/27.10.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
850/27.10.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
851-852/27.10.2021Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
853/27.10.2021Completarea fișei de post 
854/29.10.2021Constituirea Comisiei pentru atestarea administratorilor de condominii 
855/29.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de Inspector din cadrul Biroului, autorizare, arhitectură, urbanism și cadastru 
856/29.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de Inspector din cadrul Compartimentul managementului proiectelor și investiții 
857/29.10.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de Inspector din cadrul Compartimentului fond locativ 
858/29.10.2021Încetarea raportului de serviciu cu acordul părților 
859/02.11.2021Constituirea comisiei de recepției a bunurilor furnizate, a serviciilor prestate și a lucrărilor executate, de la nivelul Primăriei municipiului Adjud 
860/04.11.2021Stabilirea datei probei suplimentare a concursului, constituirea comisiei  pentru proba suplimentară a concursului și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proba suplimentară, stabilirea datei de concurs a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de execuție  de Inspector din cadrul Compartimentului comunicare, protecția datelor cu caracter personal și IT 
861-862/04.11.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
863-868/04.11.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie 
869/04.11.2021Stabilirea persoanelor împuternicite să efectueze operațiunile legale de lichidarea cheltuielilor pe parcursul exercițiului bugetar în limita creditelor bugetare aprobate 
870/04.11.2021Curatela specială 
871/04.11.2021Convocarea de îndată CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 05 noiembrie 2021 
872/05.11.2021Constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor și numirea președintelui comisiei de evaluare la procedura de atribuire cu obiectul Achiziție utilaj multifuncțional 4×4 dotat cu echipamente pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă 
873/05.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Principele Radu” 
874/05.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu” 
875/05.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Biblioteca Municipală „Elena Lahovary” 
876-884/05.11.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie 
885/05.11.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică și a suplimentului pentru energie 
886-887/05.11.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
888-890/05.11.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
891-904/05.11.2021Majorarea salariului de bază 
905-906/05.11.2021Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
907-908/08.11.2021 Încetarea dreptului la ajutor social 
909/08.11.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie 
910/09.11.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
911/09.11.2021Reorganizarea subcomisiei pentru inventarierea contractelor de închiriere și concesiune ale primăriei municipiului Adjud pe anul 2021 
912/09.11.2021Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în funcția contractuală de execuție de Tehnician veterinar 
913/11.11.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
914/12.11.2021Înlocuirea unui membru a comisiei de concurs de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului protecția mediului și protecția muncii 
915/12.11.2021Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 
916/17.11.2021Convocarea de îndată CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 17 noiembrie 2021 
917-918/17.11.2021 Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
919-920/17.11.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
921/17.11.2021Încetarea dreptului la alocație de susținere 
922/17.11.2021Revocarea Dispoziției Primarului municipiului Adjud nr. 916 din 17 noiembrie 2021 
923/17.11.2021Înlocuirea unui membru al comisiei de concurs de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de auditor 
924/17.11.2021Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în funcție contractuală de execuție Șofer II 
925/18.11.2021Constituirea comisiei speciale de inventar a domeniului public și privat al municipiului Adjud 
926/18.11.2021Suspendarea autorizației de transport în regim taxi și în regim de închiriere și a autorizației de taxi 
927/19.11.2021Convocarea CL al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 25 noiembrie 2021 
928/22.11.2021Anularea concursului de ocupare  post vacant de inspector, clasa I, drag profesional debutant din cadrul Compartimentului protecția muncii și protecția mediului 
929/22.11.2021Delegare atribuții 
930/22.11.2021Modificarea numărului beneficiarilor și cuantumul alocației de susținere 
931/23.11.2021Convocarea de îndată CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 23 noiembrie 2021 
932-934/23.11.2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
935/24.11.2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică 
936/24.11.2021Respingerea contestației înregistrată la nr. 16461/19.10.2021 depusă de SC ALDACO REPUBLICII SRL 
937/24.11.2021Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
938-939/24.11.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
940/25.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru bugetul local al Municipiului Adjud 
941/25.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipiului Adjud 
942/25.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Biblioteca Municipală „Elena Lahovary” Adjud 
943/25.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „ Mareșal Alexandru Averescu” Adjud 
944/25.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul național „Emil Botta” Adjud 
945-946/25.11.2021Ajutor de înmormântare 
947/25.11.2021Revocarea dispoziției nr. 755/13.09.2021 
948/25.11.2021Acordarea dreptului și aprobarea plăți alocației de susținere 
949/25.11.2021 Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
950/25.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială  „Mihail Armencea” Adjud 
951/25.11.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru bugetul local al Municipiului Adjud 
952/25.11.2021Încetarea dreptului la ajutor social 
 953/25.11.2021Stabilirea dreptului de ajutor social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
954-972/25.11.2021 Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri 
973-974/25.11.2021 Împuternicire 
975/26.11.2021Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, familiei și persoanelor singure care au depus pentru perioada noiembrie2021-martie 2022 și a suplimentului lunar de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri 
976/26.11.2021Aprobarea Raportului privind analizarea noului proiect de management al managerului Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud 
977/26.11.2021Aprobarea încheieri contractului de management al Bibliotecii Municipale „Elena Lahovary” Adjud 
978-979/02.12.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
980/02.12.2021Convocarea de îndată CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 03 decembrie 2021 
981/02.12.2021Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție contractuală de execuție de Muncitor I în cadrul Compartimentului Tehnic 
982/03.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Casa de Cultură „ Todor Vornicu” Adjud 
983/06.12.2021Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active în urma inventarierii pe anul 2020 pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud 
984/06.12.2021Desemnarea manager de proiect aferentă proiectului „CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA RISCURILOR DE CORUPȚIE” cod SMIS 152199 
985/06.12.2021Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
986/06.12.2021Vizarea abonamentelor pentru parcare emise în baza HCL 223/05.11.2021 
987-1000/07.12.2021Majorarea salariului de bază 
1001-1002/07.12.2021Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
1003/09.12.2021Acordare gradație 
1004/09.12.2021Încetarea raportului de serviciu prin demisie 
1005/10.10.12.2021Convocarea de îndată CL al municipiului Adjud în ședință extrordinară pentru data de 16 decembrie  2021 
1006/10.12.2021 Încetarea dreptului la ajutor social 
1007/10.12.2021 Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
1008/10.12.2021Comisie de recepție „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe etapa a III a, bl.92, str. Republicii 
1009/16.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Biblioteca Municipală „Elena Lahovary” Adjud 
1010/16.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu” Adjud 
1011/16.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Principele Radu” Adjud 
1012/16.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național „Emil Botta” Adjud 
1013/16.12.2021Stabilirea dreptului de ajutor social 
1014/16.12.2021Modificarea cuantumului ajutorului social și a numărul de membri 
1015-1018/16.12.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
1019/16.12.2021Acordarea unui ajutor de înmormântare 
1020-1021/16.12.2021Stabilirea indemnizației  lunare persoanei cu handicap 
1022/16.12.2021Îndreptare eroare materială a Dispoziției nr. 979/2021 
1023//16.12.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
1024/16.12.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică 
1025-1026/16.12.2021Acordarea dreptului și aprobarea plății alocației de susținere 
1027/16.12.2021Stabilirea datei probei suplimentare a concursului, constituirea comisiei  pentru proba suplimentară a concursului și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proba suplimentară, stabilirea datei de concurs a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publice de execuție  de Inspector din cadrul Compartimentului comunicare, protecția datelor cu caracter personal și IT 
1028/16.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Mihail Armencea” Adjud 
1029/16.12.2021Avizarea organizării evenimentelor „Concert de datini și obiceiuri de iarnă” și Târgul de Crăciun din Adjud 
1030/16.12.2021Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică a Spitalului Municipal Adjud 
1031/17.12.2021Ajutor de urgență 
1032/17.12.2021Desemnarea reprezentantului Primarului municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Clubului Elevilor Sportivi Adjud 
1033-1035/17.12.2021Numirea în funcție publică în urma examenului de promovare 
1036-1037/17.12.2021Numirea …. în funcție publică de execuție 
1038/21.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud 
1039/21.12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipal  Adjud 
1040/21.12.2021Modificarea Art. nr. 3 al dispoziției nr. 718/9.11.2020, privind constituirea echipei de proiect aferentă obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire casa de cultura „Tudor Vornicu „municipiul Adjud, județul Vrancea” 
1041/21.12.2021Acordarea unui ajutor de urgență 
1042/21.12.2021Suspendarea dreptului de ajutor social 
1043-1045/21.12.2021Încetarea dreptului de ajutor social 
1046/21.12.2021Stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu gaze naturale 
1047/21.12.2021Modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
1048/21.12.2021Stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu gaze naturale 
1049/21.12.2021Înlocuirea unui membru în comisia de concurs 
1050/22.12.2021Stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu energie electrică 
1051-1052/22.12.2021Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri 
1053/22.12.2021Stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire cu combustibili solizi sau petrolieri 
1054/23/12.2021Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2021, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud 
1055/23.12.2021Modificarea art. nr. 3 al dispoziției nr. 547/2021 care completează dispoziția nr. 626/2019 – Liceul Emil Botta 
1056/23.12.2021Prelungirea perioadei de implementare a Contractului de finanțare nr. 3865/2019 – Biblioteca municipală Adjud 
1057/27.12.2021Convocarea de îndată CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 28 decembrie  2021 
1058-1060/29.12.2021Curatele speciale 
1061/29.12.2021Numirea în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului managementul proiectelor și investiții 
1062/29.12.2021Încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de șef birou al Biroului patrimoniu 
1063-1064/30.12.2021Încetarea dreptului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solizi sau petrolieri 
1065/30.12.2021Constituirea echipei de proiect aferentă proiectului „CONSOLIDAREA INTEGRITEȚII, REDUCEREA RISCURILOR DE CORUPȚIE ” COD SMIS 152199 
                                                                       2022 
1-4/03.01.2022Numirea pe perioadă determinată 
5-6/03.01.2022Încetarea raportului de serviciu 
 7/04.01.2022Acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de dezvoltare rezultat la data de 31.12.2021 din excedentul anilor precedenți 
8/04.01.2022 Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în funcție contractuală de execuție de Muncitor I din cadrul Compartimentului Tehnic – Direcția de urbanism și patrimoniu 
9-22/05.01.2022Stabilirea salariului de bază 
23-24/05.01.2022Stabilirea indemnizației de încadrare lunară 
25/06.01.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
26/06.01.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
27-129/06.01.2022Majorarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
130-131/11.01.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
132/11.01.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
133/11.01.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
134/11.01.2022Încetarea de drept a raportului de serviciu 
135/14.01.2022Numire pe funcție publică 
136/18.01.2022Reorganizarea comisiei de recepție a bunurilor furnizate, a serviciilor prestate și a lucrărilor executate, de la nivelul Primăriei Municipiului Adjud 
137/20.01.2022Încetarea dreptului la alocație de susținere 
138/20.01.2022Constituirea Unității de Implementare a Proiectului ”Creșterea siguranție pacienților în Spitalul Municipal Adjud ca utilizator de fluide medicale” 
139/20.01.2022Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de reparații învelitoare clădire Centrală Termică în vederea realizării spatii de birou, str. Stadionului, municipiul Adjud 
140/21.01.2022Convocarea  CL al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 27 ianuarie 2022 
141/21.01.2022Rectificarea actului de naștere 
142/25.01.2022Stabilirea dreptului la suplimentul lunar pentru energia electrică 
143/25.01.2022Modificarea cuantumului dreptului la încălzirea locuinței cu energie electrică 
144-145/25.01.2022Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, ianuarie 2022-martie 2022 
146-150/25.01.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
151/26.01.2022Delegarea …….., reprezentant în AGA al  Asociația VRANCEAQUA 
152-153/26.01.2022Acordare gradație 
154/26.01.2022Radierea autorizației de transport în regim de taxi 
155-157/26.01.2022Completarea fișei de post 
158-161/27.01.2022Încetarea dreptului de ajutor social 
162-165/27.01.20222Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
166/27.01.2022Modificarea cuantumului ajutorului social 
167/27.01.2022Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, ianuarie 2022-martie 2022 
168-172/28.01.2022Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
173/28.01.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
174/28.01.2022Acordare gradație 
175/31.01.2022Încetarea contractului individual de muncă 
176/31.01.2022Stabilirea reprezentaților Primăriei Municipiului Adjud pentru constituirea comisie comune autoritate publică – operator de distribuție concesionar pentru încheierea contractului de finanțare a obiectivul de investiții – ”Alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe individuale amplasat în municipiul Adjud, cartier Burcioaia, str. Avântului și str. Voinței, județul Vrancea” 
177/31.01.2022Constituirea Comisiei sociale de analiză și selecție a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri constituite din fondurilor ANL 
178/31.01.2022Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei de Cultură ”Tudor Vornicu” Adjud 
179/31.01.2022Constituirea Comisiei de evaluare anuală a managerului Casei de Cultură ”Tudor Vornicu” Adjud 
180/31.01.2022Curatelă specială 
181/02.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
182/03.02.2022Ajutor înmormântare 
183/04.02.2022Convocarea  CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară pentru data de 08 februarie 2022 
184/07.02.2022Reorganizarea Comisiei municipale pentru recensământul populației și locuințelor de pe raza municipiului Adjud 
185-186/08.02.2022Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
187-203/08.02.2022Majorarea salariului de bază 
204/08.02.2022Aprobarea Declarației de asumare a agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea SNA 
205/10.02.2022 
206-208/11.02.2022Aprobarea planului de servicii – în vederea stabilirii măsurilor necesare susținerii copilului și a familiei 
 209/14.02.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
210/14.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
211/14.02.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
212-217/15.02.2022Numirea în funcție publică – ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud 
218-219/15.02.2022Reîncadrarea în funcție contractuală de execuție – ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud 
220-226/15.02.2022Numirea în funcție publică – ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud 
227-229/15.02.2022Reîncadrarea în funcție contractuală de execuție – ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud 
230-232/15.02.2022Numirea în funcție publică – ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud 
233/15.02.2022Reîncadrarea în funcție contractuală de execuție – ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud 
234/15.02.2022Curatelă specială 
235/15.02.2022Constituirea comisie de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Biblioteca Municipală, municipiul Adjud„ 
236/15.02.2022Constituirea comisie de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ” Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire Liceul Emil Botta, corp A, Municipiul Adjud„ 
237/15.02.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
238/17.02.2022Îndreptare eroare materială a dispoziției nr. 173/28.01.2022 
239/17.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
240-242/18.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
243/21.02.2022Stabilirea punctelor destinate instalării posturilor de lucru pentru realizarea autorecenzării asistate a populației 
244-246/22.02.2022Curatelă specială 
247/22.02.2022 Convocarea  CL al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 28 februarie 2022 
248/22.02.2022 Convocarea  CL al municipiului Adjud  în scopul înmânării într-un cadru festiv a unor titluri de cetățean de onoare pentru data de 24 februarie 2022 
249-250/22.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
251/22.02.2022Numirea ca îndrumător de stagiu 
252/24.02.2022Încetarea dreptului la stimulent educaționalul sub formă de tichete sociale 
253-254/24.02.2022Încetarea dreptului la alocație de susținere 
255/24.02.2022Suspendarea dreptului de ajutor social 
256/24.02.2022Încetarea dreptului de ajutor social 
257/24.02.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
258/24.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
259/24.02.2022Respingerea cererii de acordare a ajutorului social 
260/24.02.2022Încetarea raportului de muncă cu acordul părților 
261/25.02.2022Revocarea unilaterală  din funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Adjud 
262/25.02.2022Revocarea unilaterală din funcția a membrilor Comitetului director interimar al Spitalului Municipal Adjud 
263/25.02.2022Numirea în funcția de manager al Spitalului Municipal Adjud 
264/25.02.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
265/25.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
266/25.02/2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a  postului vacant funcție contractuală de execuție de Referent II în cadrul Biroului Protecție civilă și PSI 
267/25.02.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a  postului vacant funcție contractuală de conducere de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Public Transport local de persoane 
268/28.02.2022Stabilirea dreptului de ajutor social 
269-270/28.02.2022Încetarea dreptului de ajutor social 
271-273/28.02.2022Modificarea numărului beneficiarilor și cuantumului alocație de susținere 
274/28.02.2022Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri, februarie 2022-martie 2022 
275/28.02.2022Prelungirea perioadei de implementare a Contractului de finanțare nr. 3865/04.03.2019 – Biblioteca municipală 
276/28.02.2022 Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
277/28.02.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
278/01.03.2022Modificarea art. nr. 3 al dispoziției nr. 547/2021 care completează dispoziția nr. 626/2019  și dispoziția nr. 1055/2021 – Liceul Emil Botta- SMIS 117882 
279-295/07.03.2022 Majorarea salariului de bază 
296-297/07.03.2022Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
298/07.03.2022Deplasarea Secretarului General al Municipiului Adjud la vizita de studiu din cadrul proiectului ” Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă„ 
299/07.03.2022 Rectificarea art. 1 din Dispoziția nr. 1056/2021 privind prelungirea perioadei de implementare  a Contractului de finanțare nr.3865/04.03.2019 aferent obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la Biblioteca Municipală Adjud” 
300/08.03.2022Ajutor de înmormântare 
301/09.03.2022Constituirea comisiei de evaluare a performanțelor  profesionale ale Secretarul General municipiului Adjud 
302-304/09.03.2022Respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței 
305-360/09.03.2022Modificarea cuantumului ajutorului social 
361/09.03.2022Delegare atribuții – din cadrul Compartimentului pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative  – SAPL 
362/10.03.2022Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerului Casei de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud, pentru anul 2021 
363-391/10.03.2022Modificarea cuantumului alocației de susținere 
392/10.03.2022Acordare gradație 
393/15.03.2022Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat (sursa 2G) pe anul 2022 pentru ordonatorul terțiar de credite Club Sportiv Municipal Adjud 1946 
394/15.03.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
395-401/15.03.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
402/16.03.2022Nominalizarea agenților economici din rețeaua comercială a municipiului Adjud care vor distribui produse raționalizate către populație 
403/24.03.2022Modificarea Dispoziției nr. 147/2014 
404/24.03.2022Încetarea contractului de management al managerului Spitalului Municipalului Adjud 
405/24.03.2022Numirea managerului interimar al Spitalului municipal Adjud 
406/24.03.2022Numirea comitetului director interimar al Spitalului municipal Adjud 
407/24.03.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
408/24.03.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
409/24.03.2022Suspendarea contractului individual de muncă 
410/25.03.2022Stabilirea dreptului la suplimentul lunar de energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri familiilor și persoanelor singure pentru luna martie 2022 
411-412/25.03.2022Încetarea și recuperare sumelor acordate necuvenit cu titlul de supliment pentru energie 
413/25.03.2022Ajutor de înmormântare 
414/25.03.2022Convocarea CL al municipiului Adjud în ședință ordinara pentru data de 31.03.2022 
415-417/29.03.2022Încetarea dreptului la alocație de susținere 
418/29.03.2022Stabilirea dreptului de ajutor social 
419-420/29.03.2022Încetarea dreptului de ajutor social 
421-422/29.03.2022Suspendarea dreptului de ajutor social 
423/29.03.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
424/29.03.2022Modificarea art. 1 al  Dispoziția nr. 406/2020 
425/29.03.2022 Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
426/29.03.2022 Modificarea art. 1 al  Dispoziția nr. 657/2020 
427/30.03.2022Reorganizarea exercitării contractului financiar preventiv propriu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud și al serviciilor subordonate Consiliului Local Adjud 
428/31.03.2022Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor active în urma inventarierii pe anul 2021 pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud 
429/31.03.2022Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2022, pentru ordonatorul terțiar de credite Spitalul Municipal Adjud 
430/31.03.2022Modificarea valorii nominale lunare minime a stimulentului educațional pentru anul 2021-2022, începând cu luna martie 2022 
431/31.03.2022Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în funcție contractuală de execuție de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Public Transport  Local de persoane din subordinea Consiliului Local al municipiului Adjud 
432/31.03.2022 Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
433/31.03.2022Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor imobilizări corporale și necorporale în urma inventarierii pe anul 2021 pentru ordonatorul terțiar de credite „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud 
434/05.04.2022Respingerea contestației înregistrată la nr. 6314/19219 din 18.03.2022 
435/05.04.2022Ajutor de urgență 
436/07.04.2022Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2022, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud 
437/08.04.2022Convocarea CL al municipiului Adjud în ședință ordinara pentru data de 14.04.2022 
438-439/08.04.2022Majorarea indemnizației de încadrare lunară 
440-455/08.04.2022 Majorarea salariului de bază 
456/11.04.2022Convocarea de îndată a CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară  pentru data de 11.04.2022 
457/11.04.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
458/12.04.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei minore cu handicap 
459/12.04.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei minore cu handicap 
460/12.04.2022Convocarea de îndată a CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară  pentru data de 12.04.2022 
461/14.04.2022Încadrarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în funcția contractuală de execuție de Referent II din cadrul Biroului Protecție Civilă și PSI 
462/13.04.2022Convocarea de îndată a CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară  pentru data de 13.04.2022 
463/14.04.2022Aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri din categoria obiectelor de inventar și mijloacelor  fixe în urma inventarierii pe anul 2021 pentru ordonatorul terțiar de credite DAS Adjud 
464/15.04.2022Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2022, pentru Casa de Cultură „Tudor Vornicu” Adjud 
465/15.04.2022Desemnare manager de proiect aferentă proiectului ”ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL UAT MUNICIPIUL ADJUD” cos SMIS 154833 
466/18.04.2022Respingerea contestației înregistrată la nr. 6314/21712 din 29.03.2022 
467/18.04.2022Ajutor de urgență 
468/18.04.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap 
469/18.04.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei minore cu handicap 
470/20.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de conducere de șef serviciu – id post 545739 – al Serviciului juridic al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
471/20.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – id post 217674 – din cadrul Biroului autorizare, arhitectură, urbanism al Direcției urbanism și patrimoniu  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
472/20.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal – id post 467706 – din cadrul Biroului autorizare, arhitectură, urbanism al Direcției urbanism și patrimoniu  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
473/21.04.2022Convocarea de îndată a CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară  pentru data de 21.04.2022 
474/21.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – id post 545768 – din cadrul Biroului autorizare, arhitectură, urbanism și cadastru al Direcției urbanism și patrimoniu  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
475/21.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent – id post 217673 – din cadrul Biroului autorizare, arhitectură, urbanism și cadastru al Direcției urbanism și patrimoniu  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
476/21.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – id post 217690 – din cadrul Biroului patrimoniu – Compartiment Fond Locativ al Direcției urbanism și patrimoniu  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
477/28.04.2022Constituirea comisie de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de refacere a finisajelor interioare – clădire Casa de Cultură ”Tudor Vornicu” Adjud 
478/29.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de promovare a postului vacant funcție publică de conducere de director executiv al Direcției de Asistență Socială Adjud, ID – 533998, județul Vrancea 
479/29.04.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – id post 217668 – din cadrul Compartimentului managementului proiectelor și investiții din cadrul  aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
480/29.04.2022Desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Adjud în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Angela Gheorghiu Adjud 
481-486/29.04.2022Stabilire indemnizații persoane majore cu handicap 
487/02.05.2022Încetarea dreptului la alocația de susținere 
488/02.05.2022Încetarea dreptului la ajutorul social 
489/02.05.2022Stabilirea dreptului de ajutor social 
490/02.05.2022Modificarea cuantumului ajutorului social 
491-492/02.05.2022Reluarea dreptului de ajutor social 
493-501/02.05.2022Încetarea dreptului la suplimentul lunar pentru energie 
502/02.05.2022Stabilirea dreptului la suplimentul lunar pentru energie 
503/02.05.2022Modificarea art. 3 la dispoziția nr. 651 din 16.10.2020 – SMIS 146302 
504/03.05.2022Stabilirea datei concursului, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor și  stabilirea bibliografiei și a tematicii în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – id post 217658 – din cadrul Compartimentului buget, financiar-contabil și salarizare din cadrul  aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, județul Vrancea 
505/04.05.2022Constituirea Comisiei de distrugere a actelor de identitate retrase sau anulate din cadrul SPCLEP ADJUD 
506/04.05.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei majore cu handicap 
507/04.05.2022Constituirea echipei de proiect aferentă  proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Adjud”, cod SIPOCA 1189/MySMIS2014+154833
508/05.05.2022Suspendarea activității comerciale a SC ZORILE IMPEX SRL, în localul public situat în str. Republici, nr. 34A, municipiul Adjud, județul Vrancea
509-522/10.05.2022Majorarea salariului de bază
523-524/10.05.2022Majorarea indemnizației de încadrare lunară
525/10.05.2022Majorarea salariului de bază
526/11.05.2022Constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice clădire casa de cultură „Tudor Vornicu” Municipiul Adjud, județul Vrancea” cod SMIS 117879
527/12.05.2022Convocarea de îndată a CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară  pentru data de 13.05.2022
528/12.05.2022Acordarea sporului de 10%pntru viza CFP
529/12.05.2022Încetarea delegării atribuțiilor de încasare impozite și taxe locale
530/13.05.2022Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2022, pentru ordonatorul terțiar de credite Școala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud
531/13.05.2022Aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar respectând prevederile trimestriale și anuale al bugetului aprobat în anual 2022, pentru ordonatorul terțiar de credite Colegiul Național „Emil Botta” Adjud
532/17.05.2022Stabilire indemnizații persoane majore cu handicap
533/17.05.2022Ajutor de înmormântare
534/17.05.2022Ajutor de urgență
535/17.05.2022Convocarea de îndată a CL al municipiului Adjud în ședință extraordinară  pentru data de 17.05.2022
536/18.05.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
537/18.05.2022Ajutor de înmormântare
538-540/18.05.2022Încetarea dreptului la suplimentul lunar pentru energie cu gaze naturale
541/18.05.2022Stabilirea dreptului de ajutor social
542-543/18.05.2022Încetarea dreptului de ajutor social
544/18.05.2022Stabilirea indemnizației lunare persoanei cu handicap
545/18.05.2022Anularea concursurilor de ocupare post vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal și inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției arhitectură-urbanism –  Biroul autorizare, arhitectură, urbanism și cadastru, organizat pentru data de 25.05.2022
546/19.05.2022Constituirea Comisiei locale pentru constatarea și evaluarea pagubelor generate de diferite tipuri de risc (inundații, secetă hidrologică, înzăpeziri, fenomene meteorologice periculoase, furtună, incendii, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, epidemii, epizootii) – la nivelul municipiului Adjud
547/19.05.2022Încetarea dreptului la suplimentul lunar pentru energie electrică
548-548/19.05.2022Încetarea indemnizației lunare persoanei cu handicap
550/19.05.2022
Modificarea numărului beneficiarilor și cuantumului alocației de susținere
551/20.05.2022Convocarea  CL al municipiului Adjud în ședință ordinară pentru data de 26 mai 2022