Datele referitoare la investiție vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90cm (literele având o înălţime de cel puţin 5 cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat, obligatoriu, la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor. Vederea de ansamblu care se atașează informațiilor cuprinse în panou poate fi: fotografie după machetă, o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.