Vecinătaţile teritoriului administrativ ale municipiului Adjud sunt următoarele: N – com. Sascut jud. Bacău, E – com. Homocea jud. Vrancea, S – com Pufeşti jud. Vrancea și la V – com. Rugineşti jud. Vrancea şi com. Urecheşti jud. Bacău

Căi de acces

Municipiul Adjud este străbătut de DN2 (E 85) pe o distanţă de 11 km. , de la km. 226 aflat la Podul Trotuş până la km. 237 spre Bacău, din care intravilan 3 km.

De asemenea, este străbătut de drumul naţional 11 A, de la Piaţa Agroalimentară spre Oneşti – Bacău, pe o distanţă de 4 km., de la km. 37 + 450 la km. 33+450, din care intravilan 800 m.

Drumul naţional E 85 se ramifică spre Adjudu Vechi, acelaşi drum 11 A, care merge spre Bârlad, de la km. 42 până la 46, pe o distanţă de 4 km. din care intravilan 1,5 km.

Așezare geografică

Municipiul Adjud este situat în judeţul Vrancea, la confluenţa râului Trotuş cu râul Siret. Terenul pe care este aşezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu înălţimi până la 400 m.

Altitudinea generală medie a municipiului este de circa 100 m faţă de nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde condiţiilor de construit şi are pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime.
Din cercetările geologice rezultă că subsolul municipiului prezintă straturi de pietrişuri şi nisipuri levantine şi cuaternare, formând, din punct de vedere hidrologic depozite acvifere însemnate alimentate de râurile Trotuş, Siret şi de precipitaţiile atmosferice directe.
Climatul temperat corespunde aşezării sale –  46.1 latitudine şi 27.1667 longitudine – se caracterizează prin vânturi predominante din N, cu alternanţă în sezonul cald dinspre şi SE, cu temperatură medie anuală de 8-10oC, media precipitaţiilor fiind de 500mm/m2 într-un an.

Suprafaţa municipiului era în anul 1997 de 5.911 ha, din care ocupată de clădiri şi curţi – 105 ha.