Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal  pentru „CONSTRUIRE HOTEL S+P+4E CU SĂLI RESTAURANT, DEPOZIT + SHOWROOM, HALĂ PRODUCȚIE, COSMETICĂ AUTO SELFSERVICE, suprafața –  45053.00mp, teren aflat în extravilanul Municipiului Adjud,  tarla T7, parcela P16, NR. C.F. 58288, judetul Vrancea”, având ca beneficiar S.C. METCON S.R.L.

Propunerile vor fi transmise Primăriei Municipiului Adjud până pe data de 13.07.2020, între orele 12:00 – 16:00, de luni până joi, sau între orele 12:00 – 14:00, vinerea. De asemenea, ele pot fi trimise și în scris, pe adresa  str. Stadionului, nr. 2, Adjud, Vrancea, sau prin intermediul adresei de e-mail uat@primariaadjud.ro.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: insp. Ioniță Virginia.

Observațiile sunt necesare în vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal.