În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Adjud nr. 215/2011 privind  aprobarea  Regulamentului de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism,

Primăria municipiului Adjud anunță:

În perioada  24 iulie – 17 august 2020, Primăria municipiului Adjud împreună cu  beneficiarii AVRAM VICTOR CLAUDIU,  ASOCIAȚIA CREȘTINĂ BRUNSTAD Adjud, SC RMS CONFERERNCE & EVENTS CENTER SRL anunță Intenție de elaborare de dezbatere publică privind consultarea și informarea publicului asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism –„Plan Urbanistic Zonal – “ ATRAGERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 35.475,54 MP, PENTRU CONSTRUIRE MINICARTIER (BLOC P+3 ȘI LOCUINȚE INDIVIDUALE), TEREN SPORT, SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ ȘI IMPREJMUIRE” situat în municipiul Adjud, județul Vrancea T 122, P 649, 649/1 , CF 58012, CF 58013, CF 51264”

 Documentația de urbanism – însoțită de avizele și documentele aferente poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Adjud la adresa strada Stadionului nr. 2 telefon 0237641908, la sediul firmei S.C. GLOBAL PROIECT SRL la sediu din Focsani,  b-dul Unirii  nr.49, tel. :0237232777,  în perioada 27 iulie – 15 august 2020 și transmiterea propunerilor și observațiilor se poate face la registratura Primăriei Municipiului Adjud.

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Adjud, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.

Persoanele interesate se pot scrie în vederea afișarii punctului de vedere în cadrul dezbaterii publice la adresa de e-mail : urbanism@primariaadjud.ro sau direct la Registratura Primăriei Municipiului Adjud.