Pentru înstrăinarea unui teren extravilan, solicitantul va depune la registratura Serviciului de Taxe și Impozite Locale din str. Nicolae Bălcescu nr. 12 un dosar ce va conține următoarele documente:

  • actul prin care se transferă dreptul de proprietate al mijlocului de transport (contract de
    vânzare-cumpărare, factură, etc.)
  • actul de identitate al fostului proprietar (C.I./B.I.)*
  • actele sus-menţionate se vor prezenta în original

Notă

*- fostul proprietar poate fi reprezentat de o altă persoană numai pe baza unei împuterniciri din partea acestuia, întocmită în condiţiile legii, situaţie în care persoana împuternicită trebuie să prezinte şi peopeiul act de identitate.
Înstrăinarea terenului se poate efectua doar dacă vânzătorul are stinse orice creanţe fiscale datorate bugetului local, atestând aceasta cu ajutorul certificatului fiscal.