Înștiințarea privind valoarea construcției se transmite către Inspectoratului de Stat în Construcții Vrancea din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 15.