Actele necesare înregistrării/radierii vehiculelor care nu se supun înmatriculării se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Adjud, str. Stadionului nr. 2. Dosarul va conține următoarele documente:

 1. Cererea de încetare/autorizare activitate pe care o puteți descărca, în format PDF, accesând linkul ”Cerere înregistrare radiere vehicule care nu se supun inmatricularii ” din secțiunea DOCUMENTE de mai jos.
 2. Actul de identitate sau Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului.
 3. Actul de proprietate al vehiculului (act de vânzare -cumpărare, factură) sau declarația notarială.
 4. Cartea de identitate a vehiculului eliberată de R.A.R. Focșani.
 5. Dovada asigurării obligatorii de răspundere  civilă.
 6. Dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat.
 7. Cartea tehnică de exploatare sau fișa tehnică a vehiculului completată de către solicitant pe propria răspundere.
 8. Documentul în care este motivată radierea (după caz).
 9. Copie a chitanței de plată a taxei de înregistrare ().
 10. Copie a chitanței de plată a taxei pentru certificatul de înregistrare (plata se face la casieria Serviciului de Impozite și Taxe Locale din str. N. Bălcescu nr. 12).
 11. Dovada achitării contravalorii plăcuțelor cu numărul de înregistrare (plata se face la casieria Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2).
 12. Declarație pe propria răspundere.