Pentru înregistrarea nou-născutului, declarantul nașterii va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • cerere  (se completează la ghișeu)
  • actul de identitate al declarantului, în original și copie
  • actele de identitate ale părinților, în original și copie
  • certificatul medical constatator al nașterii, în original
  • certificatele de căsătorie ale părinților (după caz), în original și copie