Pentru eliberarea certificatului de deces, solicitantul va depune la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Adjud, din str. Vasile Alecsandri nr. 7, un dosar ce va conține următoarele documente:

  • actul de identitate al persoanei care declară decesul, în original și copie
  • certificat medical constatator al decesului, întocmit și semnat de către medicul care a constatat decesul
  • actul de identitate al persoanei decedate
  • certificatul de naștere al persoanei decedate, în original și copie
  • certificatul de căsătorie al persoanei decesate, în original și copie (dacă este cazul)

NOTĂ

Declarația se face în 3 zile de la data încetării din viață a persoanei.