Actele necesare înregistrării adopției se depun la serviciul de evidență a populației din cadrul primăriei localității de domiciliu al adoptatului sau a sediului instituției de ocrotire în îngrijirea căreia se află acesta. Dosarul de înregistrare a adopției va conține următoarele documente:

  • sentința civilă în original, cu toate datele necesare întocmirii actului de naștere și cu ștampila rămasă definitivă
  • certificatul de naștere al adoptatului, în original
  • certificatele de naștere și căsătorie ale adoptatorilor, în original și copie xerox
  • actele de identitate ale părinților, în original și copie