Primăria Municipiului Adjud susține și promovează toate inițiativele cetățenești cu impact la nivelul întregii comunității sau doar a unei părți a acesteia. Astfel, cetățenii pot propune consiliului local, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.  

Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi inițiată de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a unității administrativ-teritoriale respective.

Inițiatorii vor depune la secretarul general al municipiului Adjud forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi        afișat spre informare publică prin grija secretarului general al municipiului Adjud.

Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formularele puse la dispoziție de secretarul general al municipiului Adjud.

Listele de susținători vor cuprinde numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor.

Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza municipiului Adjud.

După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general al municipiului Adjud, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local al municipiului Adjud.