Actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se vor depune, personal sau prin împuternicit, la registratura Direcției de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2. Dosarul va conține următoarele documente:

  • Cerere-tip-alocatie-de-stat_indemnizatie crestere copil
  • certificatul de naștere al copilului (în cazul în care familia are mai mulți copii, se vor prezenta și certificatele de naștere ale acestora), în original și copie
  • actul de identitate al mamei, copie
  • cerere tip (se completează la sediul Direcției de Asistență Socială Adjud)
  • dosar cu șină

Dosarul se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate.

Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt definite de această lege) sau dacă s-au aflat într-una dintre situațiile considerate asimilate stagiului de cotizare, prin lege. Indemnizația se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate.

Beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani este obligat să comunice în scris, orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

De indemnizația lunară beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore.

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).

Cererea se depune la registratura Direcției de Asistență Socială Adjud. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială – Vrancea soluționează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia, și efectuează plata indemnizației pentru cererile aprobate.