DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea transportatorului pentru încheierea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim taxi pe care o regăsiți în linkul Cerere contract atribuire gestiune delegată transport persoane de mai jos.
  2. Copie a Certificatului de înregistrare ca transportator, eliberat de Registrul Comerțului.
  3. Copie a Atestatului profesional ce aparține persoanei desemnate.
  4. Autorizația de transport vizată pe anul în curs, în original și în copie.
  5. Autorizațiile de taximetrie vizate pe anul în curs, în original și copie.
  6. Chitanța care atestă achitarea redevenței pentru perioada aferentă anului în curs, în original și copie.
  7. Tabel cu autorizațiile taxi pe autoturisme, în ordine crescătoare, conform documentului Tabel de mai jos.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 30 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile se vor data, ștampila și semna de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții constituind motiv de respingere a cererii solicitantului. Documentele se vor depune în ordinea sus-menționată, într-un dosar cu șină. NU se primesc dosare incomplete.