DOCUMENTE NECESARE:

  1. Cererea transportatorului pentru încheierea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în regim de taxi pe care o regăsiți în linkul Cerere încheiere contract gestiune delegată de mai jos.
  2. Copie a Certificatului de înregistrare ca transportator, eliberat de Registrul Comerțului.
  3. Copie a Atestatului profesional al taximetristului.
  4. Autorizația de transport vizată pe anul în curs, în original și copie.
  5. Autorizația de taxi vizată pe anul în curs, în original și copie.
  6. Chitanța de achitare a redevenței, în original și copie.

NOTĂ:

Termenul de soluționare a cererii este de maxim 30 de zile lucrătoare din ziua în care dosarul a fost depus și înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2. 

Toate copiile documentelor se vor data, semna și ștampila de către transportator cu mențiunea CONFORM CU ORIGINALUL. Copiile documentelor trebuie să fie clare, nerespectarea acestei condiții fiind motiv de respingere a dosarului prin care se solicită autorizația.

Documentele se vor depune în ordinea mai sus menționată. Nu se primesc dosare incomplete!

Conform art. 44 alin. (3) din Ordinul MIRA  356/2007, documentele depuse se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizației iar în caz de neconcordanță între documente, precum și în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate.