2019

ÎN DERULARE

  1. Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice pentru obiectivul ”Clădire Biblioteca municipală”, municipiul Adjud, județul Vrancea, POR 2014 – 2020
  2. Lucrări de intervenție pentru creșterea performanțelor energetice pentru obiectivul ”Clădire Casa de Cultură Tudor Vornicu”, municipiul Adjud, județul Vrancea, POR 2014 – 2020
  3. Lucrări de intervenție pentru creșterea performanțelor energetice pentru obiectivul ”Clădire Colegiul Național Emil Botta”, municipiul Adjud, județul Vrancea, POR 2014 – 2020
  4. Reabilitarea clădire Grădinița cu program prelungit nr. 4, municipiul Adjud, județul Vrancea, în vederea obțineri autorizației sanitare de funcționare și autorizației ISU – PNLD
  5. Modernizare infrastructură stradală Cartier Adjud Nord, municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa I, PNDL
  6. Lucrări de instalații în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul ”Școala Gimnazială Mihail Armencea”, municipiul Adjud, județul Vrancea, PNDL
  7. Lucrări de instalații în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu penru obiectivul ”Școala Gimnazială Angela Gheorghiu”, municipiul Adjud, județul Vrancea, PNDL
  8. Cofinanțare obiectiv ”Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea”, etapa II
  9. Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe nr. 31, nr. 72, nr. 92, etapa III, municipiul Adjud, județul Vrancea
  10. Modernizarea serviciului ”Protecție civilă și P.S.I” prin dotarea cu echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenții în situații de urgență în municipiul Adjud, PNDR