Serviciul de Iluminat Public Municipal (SPIM), aflat în subordinea Consiliului Local Adjud, a fost organizat și funcționează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în temeiul Hotărârii nr. 171/2017 a Consiliului Local Adjud, cu respectarea art. VII din Legea 225/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006. Activitatea SPIM este monitorizată de către Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Adjud.

Obiectul de activitate al SPIM este prestarea în modalitate de gestiune directă a serviciului de iluminat public în aria administrativ-teritorială a municipiului Adjud.